Debatindlæg, Energipolitik

Regeringen øger den globale opvarmning

Dan Jørgensen og regeringen fyrer op under global opvarmning og folketingets store flertal støtter regeringens politik. I Danmark bruges biobrændsel i stor udstrækning til at producere el og varme. At fyre med biobrændsel er det mest klimaskadelige, som man kan gøre, men det er Dan Jørgensen og hans ministerium tilsyneladende ikke klar over. Det lyder helt utroligt.

Forskere fra Princeton Universitetet udsendte sidst år en information, som fortalte at anlæg af nye skove er den bedste og mest attraktive måde, som vil løse klimaproblemet. Forskerne har fundet ud af, at skove danner skyer, og at det køler klimaet. Mange andre klimastudier er nået til samme konklusion.

I foråret omtalte The Guardian et klimastudie, som viste at skove sænkede global temperatur med 1/2 grad og at man dermed undgik effekterne af en klimakrise. Det er sådanne skove, som Dan Jørgensen, regeringen og folketingets store flertal vil hugge ned for at skaffe brænde, som fyres af i kraftvarmeværker og rene varmeværker.

Regeringens støttepartier har gjort et stort nummer ud af at fortælle, at Ålborg Portland er klimasynder nummer 1. Nej den største klimasynder er regeringens energipolitik, hvor skove brændes, for at lave el og producere varme. Denne klimaskadelige politik støttes af regeringens støttepartier.

I Danmark fortæller 4 professorer, at Danmarks afbrænding af træ er løbet løbsk. Havde professorerne kendt til den nyeste forskning, så havde deres ordvalg indeholdt ordet klimaskadelig, for det er, hvad det er.

Dan Jørgensen, regeringen og folketingets store flertal lytter ikke til videnskaben. I stedet lytter de til FN, EU og det Klima-industrielle kompleks. Et af de produkter, som det Klima-industrielle kompleks tilbyder, er solcelleparker, som nu skal spredes ud over hele Danmark, hvis det står til politikerne og det Klima-industrielle kompleks.

Morten Spiegelhauer fra Operation X har sat fokus på, at mange solceller fra Kina fremstilles af tvangsarbejdere. Kina producerer hovedparten af alle verdens solceller.

Mange solceller skader imidlertid klimaet mere end de gavner. Det fortæller Ålborg Universitet i en undersøgelse. Kun halvdelen af panelerne i undersøgelsen havde et positivt klimaregnskab.

Andre klimastudier viser, at solceller opvarmer omgivelserne, hvilket er et problem i byområder med mange solceller på tagene.

Solceller har en levetid på omkring 25 år og er svære at genbruge. Solceller indeholder tungmetaller.

EU kommissionens forslag om påbudte solceller på tage af alt nybyggeri er helt uforståeligt i betragtning af de mange problemer med solceller.

Opstilling af solcelleparker møder modstand fra naboerne. Det forstår man godt, for naboerne får deres livskvalitet forringet samtidig med, at deres ejendom falder i pris.

Synd at sige, at solceller forskønner landskabet…

Det er langt mere gavnligt for klimaet at rejse skov på det areal, som ellers var udlagt til solcellepark. Det vil møde langt større forståelse fra naboerne. Hvornår har naboer klaget over, at der bliver rejst ny skov i nabolaget? Endelig skal nævnes, at Dan Jørgensen, regeringen og folketingets store flertal vil udfase naturgas. I stedet skal man tilsluttes fjernvarmenettet eller anskaffe en varmepumpe. Fjernvarmenettet opvarmes med biobrændsel og elektriciteten til varmepumpen bliver delvis fremstillet med biobrændsel. Naturgas er den fossile energi, som udleder mindst CO2. EU har netop klassificeret naturgas som grøn energi. Det er tudetosset, at erstatte naturgas, som er grøn energi, med det langt mere klimaskadelige biobrændsel. Så har vi i øvrigt masser af naturgas i Nordsøen i modsætning til biobrændsel, som hentes så langt væk som i Nord- og Sydamerika.

Del på de sociale medier

3 Comments

 1. paul sehstedt

  Danmark er foregangslandet og den, som går forrest styrter som regel også som den første ned i afgrunden. Vi har til dato ikke haft nogen selvstændig tænkende miljøministre – måske lige bortset fra Christian Christensen 1982-87. De fleste politikere er populistiske nikkedukker, fordi klimadebatten er populær og pengene fosser ud af de offentlige kasser, når ordet ‘klima’ nævnes.
  Vor klimapolitik er sognerådsagtig, i det vi ikke tager hensyn til de miljøskader, som vi indirekte forvolder andre steder på Kloden. Udvindingen af råstoffer til e-mobiliteten er lige så betændt som skovhugst til fordel for el- og varmeproduktionen.
  Søren Pind har i disse dage råbt op omkring den danske selvforsyning med gas og olie. Men bliver han hørt af andre end dem, der seriøst beskæftiger sig med problemerne og de deraf afledte demokratiske følger. Næppe.
  Klimadebatten er asocial, da den ødelægger velfærden og velstanden, som vi har opbygget siden industrialiseringen.

 2. Mikael Thau

  Lidt om den danske satsning på massiv afbrænding af biomasse i vores kraftværker, som jeg finder dybt umoralsk og et absolut fejlskud i den grønne omstilling. Selv Ida Auken har erkendt at dette tiltag nok ikke er bæredygtigt.

  Danmark har med vedtagelsen af verdens mest seriøse klimalov ønsket at fremstå som foregangsland, som alle andre nationer skal se efter og gøre som vi. Derved kan Danmark trods landets lidenhed bevirke, at CO2 udledningen på verdensplan kan komme under kontrol. Den danske selvtillid fejler i hvert fald ikke noget.

  Men hvis vi mener at alle skal gøre som os, hvordan skal det så gå med verdens skove ?

  Hvordan skal vi f.eks. overbevise Bolsonaro om at han skal stoppe afbrænding af Amazonas, når vi selv tager ud i verden og fælder andre landes skove ?

  EU har vedtaget at kontrolleret afbrænding af skov ikke medfører CO2 udledning. EU har udarbejdet standarder for dette og medfølgende certificeringsordninger, således at f.eks. Københavns Kommune trygt kan indkøbe træ i udlandet så længe den aktuelle skovejer skriver under på, at han vil genplante skoven og passe på den i de næste 50 år. Herved kan Københavns Kommune sætte CO2 udledningen fra Amagerværket til 0, hvilket er helt afgørende for kommunens plan om at blive CO2 neutral.

  Dygtige journalister har allerede afdækket massiv svindel med den papirtiger EU har udviklet. Så jeg spørger igen. Hvordan skal det gå med verdens skove hvis alle gør som vi her i Danmark ?

 3. Frederik Jørgensen

  “Det er langt mere gavnligt for klimaet at rejse skov på det areal, som ellers var udlagt til solcellepark”

  Det var noget af en påstand – Kan du ikke vise os det samlede CO2 regnskab for begge disse løsninger, så vi andre også kan følge med. Ellers kan det i min optik let komme til at fremstå som retorik.

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

*