Arktis, Klimarealisme i medierne

Arktis bliver ikke varmere

Vores trofaste bidragyder Jørgen Keinicke har flere gange påpeget, at opvarmningen i Arktis, heri indregnet Grønland, reelt er stoppet for ca. 10 år siden. Her er yderligere et par artikler, der underbygger dette synspunkt.

Fig. 1: Temperaturudviklingen i Grønland. Den sorte kurve er den reelt observerede, mens den røde kurve er modellernes simulering. Den blå kurve er modellernes resultat i en tænkt situation med lavt CO2-indhold i atmosfæren.

Et hold japanske forskere konstaterer, at temperaturen i Grønland ikke er steget siden 2012. Tvært imod har der været et fald, som vist på fig. 1. Det harmonerer meget dårligt med de store klimamodeller, der forudser en jævn stigning år for år, i takt med atmosfærens stigende CO2-indhold. Hvis man tror, at alle temperaturer udelukkende hænger sammen med CO2, går man glip af en masse andre mekanismer i klimaet og får ikke noget brugbart resultat.

Fig. 2: Temperaturen i Grønland, gennemsnit af alle målestationernes data, 1950 – 2018. Kilde: Rimfrost.no

Men temperaturen i Grønland er vitterligt faldet, fig. 2 viser udviklingen i årsgennemsnittet af alle målestationer siden 1950. Her ser man et fald allerede fra starten af 2000-tallet.

De japanske forskere beskriver, hvordan temperaturen i Grønland svinger med de store havstrømme. Dels Den Nordatlantiske Svingning (NAO – North Atlantic Oscillation), men også ENSO, bedre kendt som El Niño og La Niña, som ellers er et fænomen i Stillehavet omkring Ækvator. Men selv så langt væk har begivenhederne indflydelse på den grønlandske temperatur.

Havstrømmenes indflydelse på, hvad vi måler som den globale temperatur, har klimamodellerne ikke styr på. Tværtimod har de taget opvarmningen i Grønland frem til 2010 til indtægt for CO2’s overvældende indflydelse, fordi i den periode fulgtes temperaturen og CO2-indholdet ad. Det gør de ikke mere, og klimaforskningen må erkende, at situationen er meget mere kompliceret, end man troede.

Havisens udbredelse omkring Nordpolen var i mange år faldende, og igen var der en god sammenhæng med atmosfærens stigende CO2-indhold. Men siden 2012 er udviklingen også her vendt, idet havisens areal nu svinger omkring et stabilt niveau. I år ligger udbredelsen i midten af feltet fra 1980 og følger p.t. niveauet fra omkring år 2000, se fig. 3.

Fig. 3: Havisens udbredelse, januar-december, omkring Nordpolen i de seneste 4 årtier. Den tykke sorte linje er 2022.

Igen viser det sig, at en af de store svingninger i havstrømmene er på spil, denne gang den Atlantiske Multi-tiårige Svingning (AMO – Atlantic Multidecadal Oscillation). AMO skiftede i 1990-erne over til sin varme fase, hvor havvandet omkring Arktis har en højere temperatur, og det satte gang i reduktionen af havisens udbredelse, der varede til 2012, hvor man satte minimumsrekord. Siden da har isen stabiliseret sig, og noget tyder på, at AMO snart vil skifte over til den modsatte fase.

Havisen er naturligvis mest truet om sommeren, og for nogle år siden spåede man, at den inden for få år kunne forsvinde helt i juli og august. Så galt er det slet ikke gået, bl.a. fordi sommertemperaturerne er steget meget lidt i mange år. Temperaturstigningen i Arktis i de seneste årtier har primært været om vinteren og foråret, og det skyldes, at luften generelt rummer mere vanddamp. Den øgede mængde vanddamp stammer fra højere temperaturer og dermed mere fordampning i havet omkring Ækvator. Vanddamp (og skyer) holder på varmen i den ellers kolde og tørre luft i de arktiske egne.

Vi må snart væk fra de primitive betragtninger vedrørende CO2’s rolle, hvor et stigende indhold i atmosfæren giver stigende temperaturer overalt og afsmeltning af dit og dat. Virkeligheden er meget mere kompliceret, og de temperaturændringer, vi har set, skyldes mange andre faktorer ved siden af drivhusgasserne.

Del på de sociale medier

4 Comments

  1. Fra så mange flere mere anerkendte kilder at referencer skulle være unødvendige. Modsat de hernævnte oplysninger, som tildels mangler kilder, så er afsmeltningen mangedoblet og er nu højere end nogen havde forestillet sig. Hvordan hænger det sammen med de fremførte oplysninger?

  2. Hans Henrik Hansen

    “Men siden 2012 er udviklingen også her vendt, idet havisens areal nu svinger omkring et stabilt niveau”
    – nogle interessante temperatur- og isdata fra Hudson Bay:

    “Since 2000 The Arctic’s Hudson Bay Has Cooled -0.35°C With 10 Of 15 Sites Gaining Sea Ice…”

    https://notrickszone.com/2022/07/07/since-2000-the-arctics-hudson-bay-has-cooled-0-35c-with-10-of-15-sites-gaining-sea-ice/

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

*