Debatindlæg, En grønnere planet

CO2-vanvid i Folketinget

Danske politikere falder for propagandaen fra det klima-industrielle kompleks. Solceller og vindmøller sælges med udtryk som vedvarende energi og grøn omstilling, men der er tale om falsk varebetegnelse.

Fremstilling af vindmøller og solceller sker med udledning af CO2. Hertil kommer, at solceller og vindmøller har begrænset levetid. Jeg har sammenlignet levetiden af solceller og vindmøller med træer. I modsætning til solceller og vindmøller, så optager og lagrer træer CO2.  Herudover viser nyeste forskning, at træer sammen med anden grøn beplantning i høj grad reducerer global opvarmning.

Solceller og vindmøller skal efter få år udskiftes, og igen udledes CO2 ved fremstilling af de nye solceller eller vindmøller. Træerne fortsætter med at optage og lagre CO2 og herudover at nedbringe global opvarmning.

Vindmøller udgør et stort miljøproblem, fordi vingerne ikke kan genbruges, og fordi vingerne afgiver mikroplast til naturen.

Grøn omstilling er ifølge propagandaen, når fossilt fremstillet el bliver erstattet med el fra solceller eller vindmøller, men det er falsk varebetegnelse. Som nævnt ovenfor udledes CO2 ved fremstillingen og levetiden er kort, hvorefter der igen udledes CO2.

Grøn omstilling er efter min mening, når vindmøller eller solceller erstattes af træer og anden grøn beplantning. Træer eller anden grøn beplantning har en gavnlig indflydelse på klimaet og reducerer global opvarmning. Derfor kan træer og anden grøn beplantning i en vis udstrækning kompensere for udledning af CO2 i forbindelse med fossilt fremstillet el. Hvis man planter flere træer og andet grønt, så kan man reducere antal solcelle- og vindmølleparker på land. Det vil have stor folkelig støtte.

Naturgas er den reneste form for fossilt brændstof, men politikerne vil udfase naturgas, selvom Danmark har masser af naturgas i Nordsøen. Folketinget saboterer eftersøgning og udvinding af nye naturgasfelter. Danske kraftværker fyrer i stor udstrækning med brænde. Det er det mest klimaskadelige, som man kan gøre. Afbrænding af brænde udleder bunker af CO2, og de skove som nedhugges ville ellers kunne bidrage til at nedbringe global opvarmning. Men det synes Folketinget er helt i orden. EU har klassificeret naturgas som grønt. Men i Danmark vil vi hellere fyre brænde af, selvom det skader klimaet langt mere end naturgas.

Folketinget vil bruge ufatteligt mange milliarder på at nedbringe Danmarks udslip af CO2, selvom Danmarks udslip i global sammenhæng er ubetydelig.

FN ved ikke, i hvor stor udstrækning CO2 påvirker den globale temperatur. Det ved de, som udarbejder modellerne heller ikke. Derfor kommer modellerne til meget forskellige resultater. Det fremgår af grafikken nedenfor.

Den forventede temperaturstigning ved en fordobling af atmosfærens CO2-indhold (fra førindustrielt niveau) i følge 40 forskellige klimamodeller af nyeste generation (CMIP6). Der forudses alt fra 1,8 til 5,6 grader celsius.

Regering og Folketing har netop besluttet at indfange CO2 for bagefter at deponere CO2 i Nordsøens undergrund. Det er en dyr og kompliceret proces. Det er allerede besluttet at hensætte milliarder til formålet. Det er skatteborgerne, som kommer til at betale.

CO2 er plantegødning. Den stigende CO2 har derfor ført til en grønnere verden med større høstudbytte fra år til år. Derfor har man kunnet mætte jordens stigende befolkning. Medierne fortæller hele tiden om ekstremvejr og senest i denne uge. Hvorfor stiger høstudbyttet, hvis vejret er så ekstremt?

Når Folketinget vil begrave CO2, så svarer det til, at man vil hive brødet ud af munden på verdens fattige og sultne. FN har i årevis fortalt om fremtidige klimakatastrofer, som ikke kommer. Alt tyder på, at Verden er på vej mod recession. Så får politikerne andet at tænke på. På et eller andet tidspunkt må de vel komme til fornuft, men jeg tvivler. Politikerne ved ikke, at de er ombord på Titanic.

Del på de sociale medier

6 Comments

 1. Poul Erik Fleischer

  I skemaet sættes vindmøllers levetid til 12-15 år, men ifølge andre kilder er levetiden 2-3 gange længere. Når man har andre holdninger end dem på bjerget er det uhyre vigtigt at have styr på facts hvis man skal tages alvorligt. Hvor kommer dine tal fra??

 2. Steen Rasmussen

  Tilbage i 1970’erne fik vi at vide, at i 2010 var der ikke flere fossile ressourcer tilbage, og der blev indført bilfrie søndage. Det viste sig senere, at omkostningerne med at finde nye olie- og gasfelter tog ca. 35 år. Der er derfor fortsat nok fossile brændsler til flere hundrede år frem. Til den tid har vores adgang til effektiv energi muliggjort, at vores forskning og videnskabelige udvikling formodentlig har gjort andre og endnu mere effektive energiformer tilgængelige.
  Det centrale spørgsmål i hele debatten er – hvor meget bidrager CO2 til opvarmningen af Jorden?
  På trods af at dette er det centrale spørgsmål, er det ikke lykkedes IPCC at besvare dette spørgsmål, på trods af alle de multimilliarder der er brugt på klimaforskning og propaganda (og formodentlig er de nok heller ikke interesseret i dette).
  IPCC har nemlig antaget at opvarmningen ved fordobling af CO2 i atmosfæren, vil medføre en temperaturstigning på ca. 3 grader C (ECS=3) – hvilket de fleste af de mere end 100 klimamodeller anvender. Der er kun en enkelt klimamodel, som anvender en ECS < 2, en russisk model, som oven i købet er den, som kommer tættest på både satellit- og ballonmålingerne. Når strålingsforskere begynder at regne på CO2’s absorptions-spektre ved hjælp af data fra HITRAN databasen (som indeholder målinger af absorptions-spektre for de gængse drivhusgasser ved forskellige koncentrationer, tryk og temperaturer), så viser beregningerne, at ECS i virkeligheden ligger under 1,5C og i følge flere forskere helt ned på 0,5C.
  Dette giver god mening, når man betragter de seneste 44 års satellitmålinger af Jordens gennemsnitstemperatur, som for juni blot ligge 0,06C over de sidste 30 års gennemsnit (ikke langt fra de 15C absolutte gennemsnitstemperatur som ligger til grund for drivhusteorien).

 3. Hans Henrik Hansen

  Weekendavisen lovpriser fredag beslutningen om dansk indførelse af en ‘CO2-afgift’:

  “I SIDSTE UGE fik Danmark en grøn skattereform, som sætter en høj og fast pris på udledning af CO2. Dermed er vi endelig gået i gang med at rette den største markedsfejl i kapitalismens historie.
  Siden James Watt i midten af 1700-tallet opfandt den kuldrevne dampmaskine, har markedsøkonomien haft et grundlæggende problem: Prisen på varer produceret med fossil energi har ikke afspejlet de reelle omkostninger ved at producere dem – nemlig at energien hastigt forandrer klimaet. Det har groft sagt været gratis at ødelægge naturgrundlaget for de kommende generationer…”

  Midt under en akut energikrise med voldsomt stigende priser på energi, og dermed øgede omkostninger ifm. snart sagt al produktion forekommer det bizart at hilse et sådant tiltag velkommen, som vil nedsætte landets konkurrenceevne og puste yderligere til den igangværende inflation!

  • Søren Hansen

   Og man kan tilføje, at det er det rene sludder, at fossilt energiforbrug siden 1700-tallet “hastigt” har forandret klimaet og “ødelagt naturgrundlaget”. Det er sørgeligt, at en så velinformeret avis som WA vil trykke den slags unuanceret propaganda.

   • Hans Henrik Hansen

    Enig! Man skal faktisk blade helt om til læserindlæggene for at finde et enkelt, sobert indlæg vedr. klima(ændringer)!

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

*