Klimarealisme i medierne, Vind og Sol

EU’s solcelle-galskab

For at gøre EU uafhængig af russisk gas har EU kommissionen fremlagt en plan for øget udbygning med solceller. Nyopførte erhvervs- og offentlige bygninger skal fra 2025 forsynes med solcelletage. Tilsvarende skal gælde for alle nye boliger fra 2029.

EU-kommissionen ønsker forslaget vedtaget allerede i år.

Forslaget vil få konsekvenser for befolkningen og ikke mindst for den del af befolkningen, som lever i større bysamfund.

I bysamfund er temperaturen højere end i det omgivne land. Det er et velkendt fænomen, som kaldes byvarmeø-effekten.

Københavns Universitet har undersøgt byvarmeø-effekten i København. Af rapporten fra 2010 fremgår det, at målinger fra den varmeste dag i sommeren 2010 viste en overfladetemperatur op til 47 grader. På varme dage var overfladetemperaturen i byen mellem 32 og 44 grader, og temperaturen var op til 12 grader lavere i områder uden for byen. Lufttemperaturen er lavere end overfladetemperaturen, men lufttemperaturen påvirkes af overfladetemperaturen.

FN fortæller, at klimaet i fremtiden vil blive endnu varmere. Det vil skabe større byvarmeø-effekt, og det vil ifølge en artikel i Ingeniøren koste kassen. Som om det ikke var nok, så kommer EU nu med et forslag om tvungen etablering af soltage på alt nybyggeri.

Et klimastudie har systematisk gennemgået 116 andre studier, som har set på solpaneler og påvirkning af nærmiljø. Studierne finder, at solpaneler i høj grad opvarmer omgivelserne i byområder. Dette har også indflydelse på solpanelernes effektivitet. David Sailor fra Arizona State University er hovedforfatter til studiet. Han er frustreret over studier, som fejlagtigt påstår, at solpaneler køler omgivelserne.

Kina sidder på markedet for færdige solpaneler, halvfabrikata og råvarer.

Verdensandelene i produktionen af de enkelte elementer i solceller. Kina dominerer voldsomt. Kun mht. til silicium har Tyskland en vis markedsandel, men den vil snart forsvinde i takt med den grønne omstilling, der vil umuliggøre energitunge processer som siliciumfremstilling.

EU vil gøre Europa uafhængig af russisk gas ved at gøre Europa afhængig af solpaneler fra Kina. Kina er en økonomisk fremtidig trussel mod Europas økonomi og velstand. EU hælder benzin på bålet.

Solpaneler har en levetid på 30 år. En splinterny undersøgelse fra Ålborg Universitet viser, at halvdelen af de solceller, som købes i dag, er mere sorte end grønne.

Det antal år det tager, før solceller har indvundet den energi, der medgik til fremstillingen. Billedet her viser tallene for solceller, der ikke er placeret optimalt i forhold til kompasretningerne, hvilket gælder for langt de fleste placeret på hustage. Solcellernes egen levetid er anslået til ca. 20 år.

85% af solcellerne kan genbruges. Tungmetaller som bly er et problem. EU har forbudt anvendelsen af bly i elektronik med undtagelser af solceller.

I fremtiden bestemmer du ikke selv, om du vil have solceller på taget. Det bestemmer EU, og hvad enten du vil det eller ej, så støtter du Kina og gør Kina magtfuld.

Forslaget fra EU om solpaneler er uigennemtænkt.

Del på de sociale medier

En kommentar

  1. paul sehstedt

    Allerede i realskolen lærte vi for 50 år siden, at uden solen og CO2 ville der ikke være liv på Jorden. At atmosfærens CO2-andel vil stige i takt med en øget verdensbefolkning, har været kendt siden 1960’erne, og den tyske atomfysiker prof. Heinz Haber så atomkraften som den eneste mulighed for, CO2-frit at kunne producere el.
    Hverken sol eller vind kan hver for sig eller samlet nogensinde levere den stabile energi, det moderne samfund kræver. Det er vi simpelthen alt for mange mennesker til.

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

*