Ledere, PM

Referat af generalforsamlingen i Klimarealisme 15/6-2022

Der blev d. 15/6 2022 afholdt generalforsamling i foreningen Klimarealisme. Mødet fandt sted på Gentofte Bibliotek, Ahlmanns Alle 6. Dagsordenen fra vedtægterne blev fulgt. 32 medlemmer deltog.

Før generalforsamlingen. Det er DR’s Signe Molde, der står med mikrofonen

Ad. 1: Valg af dirigent

Til dirigent valgtes Søren Holst Kjærsgård, der konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indkaldt.

Ad. 2: Bestyrelsens beretning

Beretningen blev forelagt af Karl Iver Dahl-Madsen, en af stifterne i Klimarealisme.

Efter nogen tids besvær fik vi endelig gang i vores medlemstegning og er derfor nu i stand til at holde generalforsamling. Det er vi glade for og kan nu fortælle noget om, hvordan det er gået med foreningens aktiviteter og hvad vi forventer at gøre i fremtiden.

Vores fora

Klimarealisme har i skrivende stund 60 medlemmer og på generalforsamlingen her er der tilmeldt 32.

Vores vigtigste forum er vores hjemmeside: Klimarealisme.dk. Der har vi godt 4.000 månedlige unikke brugere og godt 10.000 sessioner pr. måned. Kurven viser udvikling i aktivitet det seneste år.

Vi udsender godt 1.000 nyhedsbreve en gang om ugen. Endvidere udsender vi jævnligt pressemeddelelser til cirka 140 medier, indtil dato dog uden held, da ikke en eneste af vores (ellers kontante og væsentlige pressemeddelelser) endnu er blevet optaget i en avis! Siger en del om hvad for (manglende) klimadebat vi har i DK.

Vores Facebook-forum klarer sig glimrende, og vi er nu oppe på cirka 6.700 medlemmer og har netop overhalet klimabevægelsens debatgruppe og vi får 50-100 nye medlemmer ind om ugen, som Ricky Petersen byder venligt velkommen. Nogen af de nye medlemmer vil gerne opdrage os til den rette (klimaalarmistiske) tro, men de ryger hurtigt ud igen.

Her ses fordeling på alder og køn:

Desuden er vi fornyligt kommet på LinkedIn, hvor vi har 69 følgere (inviter gerne jeres kontakter) og på Twitter (18 følgere)

Moderation af vores fora

Vi har haft mange diskussioner om, hvordan vi skal moderere på vores sociale medier og er nået frem til følgende: Nemlig at vi ikke vil spilde tid på usaglighederne fra dem, der ikke anerkender at menneskene kan påvirke klimaet eller dem, der mener, at klimaændringer udgør et dommedagsproblem.

Kommentarer af denne art bliver anmeldt/slettet, og hvis der fremtures kommer medlemmet i kortere eller længere karantæne og bliver i værste fald blokeret. Det har vi dog ikke gjort ret mange gange, da de fleste forstår et vink med en vognstang og finder andre steder at udbrede deres falske forestillinger.

Øvrige aktiviteter

Vores følgere og medlemmer har skrevet mindst 100 debatoplæg til aviserne, men vi har en meget lav optagelsesprocent, måske højst 5%.

Desuden holder nogle af os foredrag, det er især Johannes Krüger som er meget flittig på det område og det er normalt velbesøgte foredrag med en konstruktiv og interessant diskussion.

Ricky Petersen har lavet en række glimrende interviews med klimarealistiske kendisser, som ligger på vores YouTube kanal.

Vores redaktør Søren Hansen sørger for at vores hjemmeside altid er fyldt med godt og sagligt stof – der kommer noget på cirka en gang om dagen. Alligevel vil vi meget gerne have, at der er flere, der vil bidrage til, at siden fortsætter med at udvikle sig.

Vi har jævnligt klaget over DR’s og TV2’s ensidige alarmistiske dækning af klima. Uden held, da begge institutioner efter at have undersøgt sig selv også frikender sig selv. I al retfærdighed havde TV2 dog inviteret mig til at foredrage for dem forleden på Nyborg Strand.

Kommende aktiviteter

DR, Signe Molde og Klimarealisme

Allerede nu på fredag skal Jens Olaf Pepke Pedersen og jeg til Folkemødet på Bornholm, hvor vi opstiller en bænk nede ved Allinge Havn med en benlængde på 6 centimeter, som svarer til den vandstandsstigning, der er sket på 100 år ved København. Og en fold-up med disse udsagn:

Danmarks Radio med Signe Molde vil være til stede, og vi håber at der kommer en del mennesker og diskuterer klima med os.

Danmarks Radio vil i øvrigt optage forskellige af vores aktiviteter, bl.a. her i dag på GF. DR har allerede interviewet Søren Hansen, Jens Morten Hansen og mig et par gange og vil så i løbet af efteråret måske september bringe en udsendelse om klimarealisme.

Givetvis vil man forsøge at udstiller os som nogle mennesker med forkerte/kontroversielle synspunkter men indtil nu har de ikke kunnet få skovlen under vores faglighed. Vi tror derfor, at DR udsendelsen vil gavne Klimarealisme.  

Mediedækning

Vi er i gang med at lave en undersøgelse af klimadækningen på TV2 og håber, at den giver anledning til et vist postyr.

Merchandise

Eyvind DeKaa er i fuld gang med at få fremstillet ”merchandise”: Krus, kasketter, t-shirt, klistemærker mm. som vi kan sælge til interesserede.

Yderligere aktiviteter

 • Der planlægges et rødt/blåt seminar med deltagelse af en række kendisser, både fra det etablerede segment og fra Klimarealisme. 
 • Lars Hoffmann, psykolog, vil holde en workshop om, hvordan man debatterer klima på en måde som virker.
 • De Norske klimarealister vil gerne have en/flere danske repræsentanter til at arbejde med tidsskriftet: Science of Climate Change og vil holde en flydende workshop om det på Oslo/Kiel båden i September. 
 • Nordmændene er i gang med at undersøge mulighederne for at ”Crowdsource” Svensmarks forskning. Det deltager vi naturligvis gerne i.
 • Desuden arbejder vi på at lave en international klimarealistisk konference på Christiansborg i 2023.

Den vigtigste udfordring

Klimarealisme er ikke en diskussionsklub for klimaanliggender – som vi for længst har taget stilling til.

Klimarealisme er en klimaaktivistisk organisation, hvis hovedopgave er at få klimarealismen ud over rampen.

Enhver hjælp til dette fra vores medlemmer og følgere er meget velkommen.

– – – –

Her sluttede Karl Iver Dahl-Madsens beretning. Der var ikke nogen kommentarer, og beretningen blev vedtaget.

Ad 3: Fremlæggelse af revideret regnskab

Foreningens kasserer, Frank Lansner, gennemgik regnskaberne for de seneste 3-4 år.

Der var spørgsmål til posten “Copyright”, hvor det blev forklaret, at det var betaling for billeder, vi uretmæssigt havde brugt på hjemmesiden. Sagerne ligger flere år tilbage, og der har ikke været problemer længe.
Der var ligeledes spørgsmål til posten “Veterania”: Det er udgifter til forsendelse af bogen “Klimaplan 2030”. Foreningens eksemplarer har været opbevaret hos forlæggeren, Veterania, der derefter stod for afsendelsen af de bøger, der var blevet bestilt via Klimarealismes hjemmeside.

Regnskabet blev enstemmigt godkendt.

Ad. 4: Eventuelle indkomne forslag

Der var ikke indkommet nogen forslag.

Ad. 5: Fastsættelse af kontingent

Det blev vedtaget, at det ordinære kontingent fortsætter på 300 kr., men pensionister kan nøjes med at betale 150 kr., efter eget valg. Studerende har i forvejen et kontingent på 150 kr., det bibeholdes.

Ad. 6: Valg af bestyrelse

Til bestyrelsen blev valgt følgende personer for en étårig periode:

 • Karl Iver Dahl-Madsen
 • Ricky Petersen
 • Ulrike Pielmeier

Følgende personer blev valgt for en to-årig periode

 • Søren Hansen
 • Søren Grauslund
 • Frank Lansner (kasserer)
 • Villum Christensen

Til suppleanter valgtes:

 • Eyvind Dekaa
 • Jens Morten Hansen

Ad 7: Valg af revisor

Til revisor blev valgt Jesper Barfod

Ad. 8: Eventuelt

Der var ingen kommentarer her.

– – – –

Dirigenten takkede for god ro or orden og hævede generalforsamlingen.

Derefter holdt seniorforsker ved DTU Space Henrik Svensmark et uhyre interessant foredrag om Solens og den kosmiske strålings indflydelse på Jordens klima og udviklingen i dyre- og plantelivet de seneste godt 3 milliarder år.

Danmarks Radio var som nævnt i bestyrelsens beretning til stede, både ved indledningen af generalforsamlingen og efterfølgende ved Henrik Svensmarks foredrag. Journalisten fik rig lejlighed til at interviewe foreningens medlemmer.

Del på de sociale medier

5 Comments

 1. Tak for en god generalforsamling og et fantastisk foredrag af Svensmark.
  Der blev vist efterlyst yderligere en suppleant til bestyrelsen? Hvis det er rigtigt,
  melder jeg mig gerne. Jeg fortrød efterfølgende, at jeg ikke havde givet mig til kende.

 2. Claus Beyer

  Et forslag til kommende aktiviteter: Fremme af lokalforeninger i det vestlige Danmark. Det er langt fra alle, som har råd/tid til at rejse helt til København for at deltage i møder, så et antal lokalforeninger vil hjælpe på udbredelse af klimarealismen. Med lidt planlægning kan foredrag holdes for et langt større antal personer uden at overbelaste foredragsholderen. som jo kunne holde det samme foredrag flere gange.

 3. Claus Beyer

  Tak for et udmærket referat. Desværre kunne jeg ikke deltage, hvilket jeg ellers havde set frem til. Et par kommentarer til referatet: Forhåbentligt bliver de planlagte aktiviteter til noget. Det lyder spændende, selvom jeg nok tror, at en klimarealisme konference på Christiansborg er urealistisk. Men et forsøg værd. Der er jo enkelte politikere, som er fornuftige. Men så vidt jeg husker, havde den norske afdeling dårlig erfaring med at lave et debatmøde med bl.a. en tænketank (den norske tænketank Circero?), som nægtede at stille op til debat med en “useriøs” gruppe som klimarealisterne. At DR laver optagelser af GF m.m. er meget positivt og for mig lidt overraskende. Ang. afvisning af artikler har jeg da set flere gode artikler af Jens Morten Hansen i bl.a. Kristeligt Dagblad og vist nok Jyllandsposten. Journalister tør ikke beskæftige sig seriøst med emnet. Sidste år opsagde jeg mit abonnement på Børsen, fordi jeg fandt den utroværdig i dens finansreportager, hvor “grønne” aktier blev fremhævet og “sorte aktier” totalt ignoreret. Fra min kommunikation med en af journalisterne fik jeg direkte at vide, at det ikke var velset at skrive om olie og gas aktier (åbenbart uanset hvor godt de klarede sig, f.eks. en kurs fordobling på tre måneder blev totalt ignoreret). Det placerede endegyldigt Børsen i kassen for grønne lobbyister i mit univers, og dem vil jeg ikke betale til. Så hvis også journalister skal frygte for deres levebrød ligesom forskere, så er de mange afvisninger af indsendte artikler forståelig. Ang. moderation af facebooksiden, så mener jeg, at vi skal være lidt varsomme. Jeg har ikke set nogle data om, i hvor høj grad mennesket påvirker klimaet. I sammenligning med de enorme ændringer, som er sket i bare Holocænet, dvs tiden efter isen trak sig tilbage, så er min opfattelse, at menneskets påvirkning er minimal. Hvor minimal kan jeg ikke sige; men iflg. f.eks. Dr.Segelstads forskning, sker der i hvert fald ikke en vedvarende ophobning af fossilskabt CO2 i atmosfæren, hvilket mange mennesker synes at tro. Så lige på det punkt mener jeg, at Klimarealisterne skal være meget large overfor varierende synspunkter. Jeg glæder mig til at se implementeringen af de planlagte aktiviteter.

 4. Thomas Martin Nielsen

  Gode og relevante aktivieter samt nye initiativer: Tak for jeres store arbejde!

 5. Eyvind DK

  Flot og grundigt referat !
  1000 tak !

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

*