Havstigninger, Klimarealisme i medierne

Havniveauet render ingen vegne

NOAA, den amerikanske myndighed for havet og atmosfæren har her i år udgivet en rapport med følgende konklusion:

Havniveauet ved USA’s kyster forventes at stige gennemsnitligt 25-30 cm over de næste 30 år (2020-2050), hvilket vil være lige så meget som den stigning, der er målt over de seneste 100 år (1920-2020). Havniveaustigningen vil variere fra sted til sted, afhængigt af ændringer i land- og havniveauet…. Bøjer ved kysten og satellitterne er i overensstemmelse med modellernes forudsigelser.

I følge artiklen her er dette simpelthen ikke sandt. Modellerne forudser den store stigning, men målinger ved kysterne giver et andet billede, som vist på fig. 1. Her er tal fra NOAA’s 159 kystbaserede målestationer. Man ser, at en del befinder sig i områder hvor landet hæver sig, her er der en negativ ”havstigning”. En anden del af kurven er fra stationer, hvor landet synker, her har man havstigninger på mellem 2 og 6 mm/år. Området ind i mellem stammer fra stationer, hvor landjorden hverken stiger eller synker, og her ser man havstigninger på mellem 0 og 2 mm. Det er under IPCC’s estimat for havstigningen fra 2007.

Fig. 1: NOAA’s 159 kystbaserede målestationer, sorteret efter stigningstakt i mm/år. De grønne områder bærer præg af landhævninger eller -sænkninger, hvorimod det røde område ikke har det problem og derfor angiver den reelle stigning som værende mellem 0 og 2 mm/år. Det lyserøde område er IPCC’s forudsigelser.

Vi har ofte her på siden vist langtidskurver fra kystmålinger, fig. 2 er endnu et eksempel. En jævn stigning fra 1910 til nu, ingen antydning af nogen acceleration.

Fig. 2: Havniveauet ud for Portland, Maine på USA’s østkyst. Stabil udvikling over 110 år, uden skyggen af acceleration.

Det fremføres i artiklen, at de satellitdata, vi får at se, faktisk er kraftigt korrigeret for at tage højde for, at Jorden stadigvæk ændrer facon efter at al isen forsvandt ved udgangen af den seneste istid. Bl.a. skulle det medføre, at havbunden sænker sig, og dermed delvist skjuler havstigningen. Det har man så rettet op på som vist på fig. 3 og fig. 4. De viser tal fra hhv. GRACE- og Envisat-satellitterne, der har foretaget målinger samtidigt med de mere kendte Topex- og Jason-satellitter. Her ser man de rå data og de efterfølgende korrigerede, hvor der er kommet en passende havstigning ind i billedet.

Fig. 3: Havniveaumålinger fra GRACE-satellitterne. Rå data: Små cirkler; korrigerede resultater: Trekanter.
Fig. 4: Havniveauændringer fra Envisat-målingerne, sort kurve: Rå data; grøn kurve: Korrigerede resultater.

Der foretages også korrektioner af målingerne fra Topex og Jason, de skulle officielt kun være på ca. 0,3 mm. Men om der sker yderligere fortolkninger af data er uvist.

Havstigningerne skulle selvfølgeligt medføre, at kystlinjerne flytter længere ind mod land, således at f.eks. badestrande bliver smallere. Det er imidlertid heller ikke sket over de seneste 50-100 år. Tværtimod, de små øer har forøget deres arealer, og strande er generelt vokset i bredden med 0,3 m/år siden 1984.

Der er bare ikke noget, der tyder på, at vi står over for accelererende havstigninger, så der bliver ikke brug for TV2’s forhøjede bænke i de første 200 år eller mere.

Del på de sociale medier

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

*