Klimarealisme i medierne, Original Temperatures

Stigende havtemperaturer

Det hævdes ofte, at den stigende temperatur i atmosfærens luft skulle medføre en tilsvarende opvarmning af havet. Havets overflade er i direkte kontakt med luften lige oven over, og derved skulle varmen overføres.

Det er lidt svært at forestille sig, at en sådan overførsel kan være særligt effektiv, kun det øverste tynde lag af havvandet er direkte berørt, og nedenunder er der indtil adskillige kilometer vand.

Umiddelbart tilføres den største energimængde til havet vel ved Solens indstråling, især omkring Ækvator. Herfra fordeles varmen ved havstrømmene mod nord og mod syd. Det er jo det samme, der gør sig gældende med opvarmningen af luften.

Ny forskning har nu påvist, at opvarmningen af verdenshavene er meget uensartet. Det Indiske Ocean har således over de seneste 20 år set en betydeligt større akkumulering (opsamling) af varme end f.eks. Atlanterhavet eller Stillehavet. Faktisk tegner Det Indiske Ocean, der kun fylder 20 % af det samlede havareal, sig for ca. halvdelen af den samlede opvarmning. Det kunne jo ikke være tilfældet, hvis opvarmningen foregik jævnt som en luft-til-vand overgang af energien.

En videnskabelig artikel har også konkluderet, at de stigende havtemperaturer i perioden 1984-2006 i langt højere grad skyldes ændringer i de lodrette havstrømme, hvor der har været mindre udveksling mellem det (sol-)opvarmede overfladevand og så de dybere liggende lag.

Meget af den opvarmning, vi mener at kunne måle i havene, skyldes således snarere de periodiske svingninger i havstrømmene (AMO, PDO osv.). Sådanne svingninger, der måske finder sted over årtier, har flere gange ledt klimaforskningen på vildspor, når den fortolkede opvarmning over kortere tidsrum som en underbygning af CO2-ens altdominerende rolle. Der er meget mere i spil. 

Del på de sociale medier

3 Comments

 1. Ingrid Schmall

  Die Wassersättigung der Luft, Basis der Wolkenbildung findet doch vor allem über Wasser, Meeren statt.
  Die Meere zwischen den Wendekreisen der Sonne, die von einer senkrecht stehenden Sonne optimal erwärmt werden können, ca. 12 Stunden am Tag, schaffen sich durch Verdunstung und Wolkenbildung eine Energiereduktion(Verdunstung – Abtransport aufgenommener Energien von der Erdoberfläche) und Abschattung vor weiterer Sonnenenergie.
  Dazu kämen noch Einflüsse vulkanischer Erdwärmen, wie unter der antarktischen Halbinsel. Sind im indischen Ozean viele Vulkane oder tektonische Zonen, die das Meer auch von unten erwärmen?

 2. Sven Ove Thimm

  Forholdet er vel det, at en stor del af de naturlige klimavariationer skyldes oceanerne. Det er nok snarere oceanerne, der opvarmer atmosfæren end omvendt. Havene har jo en varmekapacitet der er ca 1000 gange så stor som atmosfæren, så selv små variationer i de lodrette bevægelser i havene vil give en stor effekt på atmosfæren.
  I øvrigt virker Svensmarks sol-sky mekanisme også kraftigst på havene, da disses albedo er lavere end kontinenterne, hvor overfladen i forvejen reflekterer en stor del af indstrålingen.

 3. Karin Egede

  Mon ikke det efterhånden kommer til at vise sig, at varmen fra Jordens indre, varme kilder, glohede magma der flytter sig og giver jordskælv og diverse former for vulkanudbrud, alt sammen har lige så megen indflydelse på temperaturen i havet, som Solens påvirkning…….

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

*