Klimarealisme i medierne, Storme, Oversvømmelser og Tornadoer

Sammenkædning

Sydafrika blev ramt af store oversvømmelser i april i år. Medierne var hurtige til at skyde skylden på ”klimaforandringerne”, og de menneskelige udledninger af drivhusgasser. Der er jo en stærk interesse i at se ”beviser” for at vi befinder os i en nødsituation og hurtigst muligt må se at få gennemført en ”grøn omstilling”.

Sydafrikas østkyst blev hjemsøgt af meget kraftig regn som følge af en tropisk storm. Især området omkring byen Durban blev hårdt ramt med store oversvømmelser, omfattende skader og mere end 400 dødsfald.

Ødelæggelserne i Durban: En kollapset vejbro

Begivenheden fik en gammel kending, World Weather Attribution (WWA), på dansk Verdens Vejr-Sammenkædning (VVS), på banen. WWA har specialiseret sig i at udføre lynhurtige analyser, hvor de foretager modelberegninger af den lokale vejrsituation med det nuværende CO2-indhold i luften og derefter et tænkt scenarie med ”førindustrielt” indhold af CO2 (vel 280 ppm). Resultaterne viser altid, at naturkatastrofen ville have været mindre i omfang eller meget mere sjælden, hvis vi ikke havde det forhøjede CO2-indhold. WWA udfører altid analyserne så hurtigt, fordi man ønsker, at resultaterne skal frem, mens folk endnu har begivenheden i frisk erindring. Derved accepterer de lettere, at det er klimaforandringerne, der har skylden. Med andre ord er der tale om ren politisk aktivisme.

Mere kølige hjerner er skeptiske. Den Sydafrikanske Vejrtjeneste påpegede, at det er umuligt at sammenkæde en enkelt begivenhed med klimakrisen.

Og det er jo sandt nok. For at kunne skyde skylden på den globale opvarmning er man nødt til at påvise, at hændelsen er usædvanlig, enten i voldsomhed eller i omfang. Eller også skal man kunne vise, at den type hændelser er blevet mere hyppige i nutiden end før.

Her er der ikke noget, der tyder på, at Sydafrikas situation har ændret sig væsentligt over de seneste 100 år. Det fremgår pudsigt nok af en figur i en artikel, der ellers beskriver WWA i meget positive vendinger, se fig. 1.

Fig. 1: Årlige maksimum i mm/dag af to dages sammenlagte regnskyl på Sydafrikas østkyst, år for år.

Der er ikke blevet flere storme, mere regn, flere oversvømmelser eller andet i Sydafrika i den periode. Landet har haft 77 større oversvømmelser mellem 1980 og 2010. Generelt er skaderne ved oversvømmelserne dog stigende, men det skyldes den voksende befolkning og afvandring fra land til byerne, ikke mindst Durban. Den resulterende udbygning af byerne og deres installationer er som oftest af meget dårlig kvalitet, og dermed sårbar over for naturens luner.

IPCC’s sjette store rapport (AR6) nævner specifikt udviklingen i oversvømmelser og gør her opmærksom på, at Afrika er blandt de steder, hvor der faktisk er blevet færre tilfælde over årene.

Der er her dybest set tale om en uhellig alliance mellem på den ene side medierne, der er interesserede i sensationer og opmærksomhed (der fremmer salget), og på den anden side klima-aktivistiske forskere, der har deres egne interesser at pleje. Sandheden er det første offer i den sammenhæng.

https://climaterealism.com/2022/05/wrong-cnn-ap-nyt-etc-climate-change-did-not-cause-south-africas-tragic-floods/

Del på de sociale medier

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

*