En grønnere planet, Klimapolitik, Klimarealisme i medierne

Skal vi plante træer?

Selvfølgeligt skal vi plante træer! Jo flere jo bedre. De trækker den onde CO2 ud af luften, og så længe vi ikke fælder dem og omdanner dem til træpiller – såkaldt biomasse, så bliver CO2-en hvor den er. Netop plantning af træer er en af de metoder, som superrige Bill Gates-typer benytter sig af, når de skal købe aflad for deres lange ture i privatflyet, eller hvad de ellers giver anledning til af udslip.

Det kedelige ved videnskaben er imidlertid, at man altid kan finde hår i suppen. Der er ikke noget, der er simpelt og entydigt godt. Således heller ikke de kære træer.

Træer udsender kemiske stoffer, der fører til dannelse af metan og ozon, begge kraftige drivhusgasser. Nogen har regnet ud, at vi i mellem 1850 og 2000 har fældet så mange træer, at den derved sparede drivhusgas-forårsagede temperaturstigning næsten svarer til den, vi har set i det samme tidsrum. Hvis det er rigtigt, kunne det jo være endt katastrofalt, hvis vi havde ladet alle træerne stå. Hm.

Træerne udsender dog også små partikler, de såkaldte aerosoler, og de fremmer skydannelsen og virker derfor kølende på jordoverfladen (skyerne bortreflekterer mere sollys direkte). Jo flere træer der er, desto flere skyer og mere køling. Det er jo kompliceret, for det trækker i den modsatte retning af de udsendte kemikalier.

Målinger tyder på, at det forhøjede indhold af CO2 i atmosfæren fører til mindre aerosoldannelse fra træerne. Det bliver situationen ikke mere overskuelig af.

Dertil kommer det velkendte fænomen, at tæt skov generelt er mørkere end åbent land, og dermed tilbagekaster mindre sollys direkte, hvorved temperaturen bliver højere. 

Så hvad skal vi gøre? Hvilken af de ovennævnte faktorer bliver den mest betydningsfulde for klimaet, hvis vi planter flere træer? Kloge mennesker har regnet på det, og meget tyder på, at det godt kan betale sig at plante træer omkring Ækvator, de vokser hurtigt, danner mange skyer og har en kølende effekt.

Derimod er det mere tvivlsomt, hvad man får ud af at plante træer længere mod nord eller mod syd. Det er således beregnet, at et storstilet – og dyrt – træplantningsprogram i England vil ende med en netto opvarmning i stedet for køling af Jorden. Det er jo mindre godt.

En forsker indrømmer da også, at vi har problemer på området:

Det gensidige forhold mellem skove og klimaet er faktisk i realiteten temmelig kompliceret og ikke fuldt forstået.

Derom er vi ikke uenige, så måske skulle man tænke sig lidt mere om, inden man kaster sig ud i storstilede projekter for at ”redde” klimaet, der i øvrigt slet ikke har behov for at blive frelst.

Vores kære rigmænd kunne i samme ombæring passende bruge deres afladspenge til noget mere nyttigt.

https://www.masterresource.org/climate-policy/planting-trees-global-warming/

Del på de sociale medier

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

*