Ledere

Generalforsamling i Klimarealisme

Der indkaldes til generalforsamling i foreningen Klimarealisme 

Onsdag d. 15. juni kl. 19.30

Øregårdssalen 
Gentofte Hovedbibliotek
Ahlmanns Alle 6, 2900 Hellerup (kort)

Alle medlemmer, der har betalt kontingent indenfor de seneste 12 måneder kan deltage. 

Tilmelding sker via e-mail til administrationen@klimarealisme.dk. Frist for tilmelding er 8. juni. 

Hvis man har betalt kontingent efter 15. juni 2021, skal man blot i tilmeldingen anføre dato for betalingen. Vi vil herefter opdatere vores nyerhvervede medlemssystem. 

Hvis man ikke har betalt kontingent efter 15. juni 2021, skal man gå på foreningens hjemmeside
(link) og dér foretage betalingen, hvorefter man kan indsende sin tilmelding.

Kontingentet er 300 kr. for ordinære medlemmer. Øvrige satser fremgår af hjemmesiden.

Dagsorden for generalforsamlingen er i henhold til vedtægterne:
1.    Valg af dirigent
2.    Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år
3.    Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse
4.    Eventuelle indkomne forslag
5.    Fastsættelse af kontingent for indeværende regnskabsår
6.    Valg af bestyrelse
7.    Valg af revisor
8.    Eventuelt

Forslag til behandling under dagsordens pkt. 4 skal ved navns underskrift være kommet frem til et bestyrelsesmedlem (gerne på administrationen@klimarealisme.dk) senest 1. juni 2022.

Den nuværende, stiftende, bestyrelse består af: 

 • Karl Iver Dahl-Madsen
 • Søren Hansen
 • Søren Grauslund
 • Frank Lansner (kasserer)
 • Villum Christensen
 • Ricky Petersen
 • Ulrike Pielmeier

Suppleanter:

 • Eyvind Dekaa
 • Jens Morten Hansen

Alle bestyrelsesmedlemmer ønsker at genopstille. 

Følgende genopstiller for et år:

 • Karl Iver Dahl-Madsen
 • Ricky Petersen
 • Ulrike Pielmeier

De øvrige genopstiller for 2 år. 

Efter arrangementets formelle del vil astrofysiker og seniorforsker på DTU Space Henrik Svensmark holde foredrag med udgangspunkt i sin forskning i solens påvirkning af jordens klima. Svensmark sidder også i Klimarealismes Advisory Board

Vel mødt.

Please follow and like us:
Del på de sociale medier

Leave a Comment

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

*