Debatindlæg, Klimapolitik

Er en ny kuldeperiode på vej?

I sin seneste klimarapport har FN/IPCC udraderet alle tidligere naturlige temperaturforandringer, og kun den nuværende varmeperiode fremgår af grafikken. FN/IPCC ønsker hermed at fremstille menneskeskabt CO2 som den afgørende årsag til klimaforandringer.

Den allerførste illustration i IPCC’s store sjette rapport (AR6). Hockeystaven i al sin magt og vælde.

Middelaldervarmen og Den Lille Istid er velbeskrevet i litteraturen, men ifølge FN/IPCC er det et lokalt europæisk fænomen. Det strides de lærde om, men for mig er det en akademisk diskussion. I Europa har vi i de sidste mere end 1000 år haft naturlige klimaforandringer, og det har vi selvfølgelig fortsat.

Vikingernes bosætning i Grønland og midlertidige bosætning i Newfoundland og beskrivelsen derom i de islandske sagaer vidner om et varmere klima i området omkring det nordlige Atlanterhav. Det skete for lidt over 1000 år siden, hvor Middelaldervarmen herskede.

Fra Absalons krønikeskriver Saxo har vi en beskrivelse af ekstremvejr i perioden med middelaldervarme.

Fra Wikipedia om Oluf Hunger

Havde det været i dag, så var Berlingske, Politiken, DR og TV2 kammet fuldstændig over i CO2 og klimahysteri. Foran Christiansborg ville der være klimademonstrationer og Folketinget ville yderligere forcere den grønne omstilling. Det ville være ligesom at vågne op efter en ond drøm.

NOAA har siden 1880 beregnet den globale årlige gennemsnitstemperatur. Det viser et langt mere nuanceret billede end grafikken fra FN/IPCC. NOAA er i USA, hvad DMI er i Danmark.

FN har prøvet at udradere Middelaldervarmen og Den Lille Istid som globale klimafænomener. FN kan imidlertid ikke udradere NOAA’s beregninger af global temperatur, som viser, at det globale klima bølger naturligt. I perioden har klimaet bølget med en kold og en varm periode. Menneskelig udledning af CO2 har fundet sted i hele perioden. CO2 er en drivhusgas, som selvfølgelig har påvirket temperaturen, men FN overdriver indflydelsen af CO2. Hele perioden burde være en varm periode, hvis FN havde ret. I realiteten optræder global opvarmning først fra 1978 og starter således 97 år efter, at menneskelig udledning af CO2 startede.

Tragedien er, at politikere og medier tror, at FN har ret. Derfor bliver hele befolkningen fra børn til voksne indoktrineret med, at Verden og Danmark befinder sig i en klimakrise på grund af stigende indhold af CO2 i atmosfæren. Det har Danmark i øvrigt ingen indflydelse på. Det er lande som Kina og Indien, der udleder stadig mere CO2.

Kuldeperioden faldt sammen med en periode med lav solpletaktivitet. Da perioden med lav solpletaktivitet var slut, var det også slut med kulden. Jorden gik ind i en længere neutral periode som blev efterfulgt af en varm periode. Den varme periode lakker nu mod enden. Det er fordi jorden igen er på vej ind i en periode med lav solpletaktivitet. Det fremgår af grafikken nedenfor.

Jorden er endnu ikke på vej ind i en kuldeperiode, men vi har set antydninger. Global temperatur er stagneret efter 2016. I Arktis er temperaturen i 2020 1 grad lavere end i 2016.

I Danmark var 2021 koldere end de foregående år. Vi skal helt tilbage til 2013 for at finde et år med lavere gennemsnitstemperatur.

En eventuel kuldeperiode på grund af lav solpletaktivitet vil i Danmark blive understøttet af AMO, hvor indekset vil gå i minus i løbet af få år. AMO-indekset er et udtryk for havtemperaturen i det nordlige Atlanterhav. Med omkring 30 års mellemrum svinger det imellem, at havtemperaturen er varm eller kold. AMO påvirker temperaturen i hele området omkring det nordlige Atlanterhav. Den stigning i temperatur, som vi i Danmark har set i en årrække, skyldes til dels, at AMO har været i den varme fase. Når AMO indekset snart bliver negativt, vil det medvirke til, at temperaturen i Danmark bliver lavere. Danmark investerer milliarder i grøn omstilling, fordi man lytter til FN og tror, at varmen vil forsætte med at stige som følge af stigende udledning af CO2. Det tror jeg ikke på. Klimaet bølger naturligt og vi vil snart få en kold periode.

Oluf HungerDel på de sociale medier

2 Comments

 1. Claus Beyer

  Først til Mikael Thau: Ja, jeg er bange for at du har ret. Det klima-industrielle kompleks vil med alle metoder få presset igennem, at den arbejdende dansker skal betale det, altså komplekset, endnu flere milliarder af kroner til opstilling af vindmøller. Det er trist, tragisk og i sidste ende farligt, da der på et tidspunkt nåes en grænse for, hvad den arbejdende dansker vil finde sig i.
  Så et par spørgsmål til Jørgen Keinicke, eller hvem der ellers har et svar: Hvordan måles den “globale temperatur”? Hvordan kan NOAA have målt en pålidelig global temperatur, som jo ikke alene varier med tiden, men også med geografisk position. Jeg kan til nød forstå, at man med en hvis nøjagtighed kan estimere en global temperatur ud fra satellitmålinger; men det gælder jo kun de sidste 10-15 år. Så hvordan er disse globale temperaturer igennem 140 år bestemt eller målt?
  Og så påstanden om, at CO2 bevirker en global opvarmning af kloden. Hvis henrys lov er gældende, skal en opvarming af oceanerne bevirke en afgasning af CO2 til atmosfæren. Hvis denne øgede CO2 bevirker opvarmning af kloden, vil henrys lov tilsige, at der afgasses mere CO2 fra oceanerne. Hvis dette mere CO2 bevirker øget opvarming af kloden vil der iflg. henrys lov ske yderligere afgasning af CO2 til atmosfæren. Hvis denne øgede CO2…….osv Dette giver jo ikke logisk mening. Jorden var for længst brændt af i overophedning, hvis det forholder sig således. I øvrigt bevirker vulkanudbrud, med voldsom udblæsning af diverse gasser blandt andet i høj grad CO2, normalt en efterfølgende afkøling globalt, hvis udbruddet er stort nok. Så jeg har svært ved at tro, at CO2 fra fossile brændstoffer eller køer og menneskers udånding bidrager særlig meget til global opvarmning. Det giver ikke logisk mening, hvis henrys lov gælder. Og det gør den vel?

 2. Mikael Thau

  Et par bemærkninger.

  Mann kurven frem til midten af 1800 tallet er en kunstig kurve baseret på indirekte temperaturmål, som f.eks. træers årringe. Tykkelsen af årringe har noget at gøre med hvor gode vækstbetingelserne er i det pågældende år. Mængden af nedbør er meget vigtig herfor og nok mere vigtig end temperaturen. Måske en biolog kan supplere med fagviden herom.

  Jeg vil gerne henvise til Krügers bog “Klimamyten”. Af figur 1-11 fremgår at solens aktivitet (antal af solpletter) dog med betydelig udsving har været stigende siden 1700, og som ved årtusindskiftet faktisk var på det højeste niveau observeret siden 1600 tallet. En stigning i den globale temperatur må være logisk som resultat heraf.

  Videre fremgår af figur 1-11, at solens aktivitet i slutningen af forrige århundrede ser ud til at være faldende og sammenligner man med ovenfor viste SICD kurve ses at faldet i aktivitet fortsætter ned fra det høje niveau i sidste halvdel af forrige århundrede. Igen forekommer det logisk, at den i dag målte globale temperatur viser tegn på stagnation. Om den faldene sol aktivitet de sidste måske 25 år vil fortsætte ned, eller om der kun er tale om endnu et udsving kan kun tiden vise.

  Det siges at IPCC ikke tillægger solen en større betydning for udviklingen i den globale temperatur !?
  Tja – tjo bum bum

  Jeg vil gerne her henvise til Keinicke’s indlæg fra 1. april i år om “Det klima-industrielle kompleks”.
  Det klima-industrielle kompleks i Danmark er et interessefællesskab imellem klimaindustrien, politikere, medier og forskere, som ønsker at tvinge en energiform igennem både hjemme og ude. Energiformen er vedvarende energi.

  Store hæderkronede firmaer går i brechen for grøn el, grøn brint og Power to X.
  Ved siden af dette har vi den pt. geopolitiske situation.
  Solpletter eller ej – der kommer til at blive bygget rigtig mange vindmøller.

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

*