Debatindlæg, Storme, Oversvømmelser og Tornadoer

Sebastian Mernilds usynlige klimakrise

Sebastian Mernild er en af hovedforfatterne på den sjette klimarapport fra FN’s klimapanel, IPCC. Rapporten tegner et dystert billede af fremtidens klima.

I forbindelse med den seneste rapport har Sebastian Mernild bidraget til udarbejdelsen af et digitalt atlas, som forskere kan bruge til regionalt at forudsige fremtidens klima.

Sebastian Mernild fortæller, at det digitale atlas viser, at klimaet i Nordeuropa herunder Danmark i fremtiden vil blive vådere på grund af de stigende temperaturer.

DMI har udarbejdet et dansk atlas, hvor kommunerne kan se den fremtidige temperatur, nedbør, havniveau og stormflod. Kommunerne kan således bruge det nye atlas til klimasikring mod fremtidige klimaændringer.

FN/IPCC’s dystre meldinger om klimaet bliver i realiteten af DMI omsat til danske forhold.

Til Kristeligt Dagblad siger Sebastian Mernild, at vi tilpasser os klimakrisen. Han siger også, at i dag er oversvømmelser, orkaner og hedebølger rykket helt tæt på til Europa og Danmark.

Den tilpasning, som Sebastian Mernild taler om, vil koste det danske samfund milliarder, så lad os se på, hvordan det ser ud i Danmark.

I Danmark har vi fra 1961 til i dag set en temperaturstigning, hvor stigningstakten siden 1981 har været aftagende.

Hedebølger ser ikke ud til at være det store problem i Danmark.

I de sidste 40 år er der ikke faldet mere nedbør i Danmark.

Vi har heller ikke fået flere skybrud eller storme. Havet stiger i Danmark med 2 mm om året, som det har gjort siden år 1900.

Udledninger af CO2 starter allerede i 1850 som følge af industrialiseringens begyndelse. Global opvarmning starter først for alvor i 1978. Hvis vi ville få de klimaforandringer, som DMI’s Atlas forudsiger, så burde vi allerede nu se tendensen til klimaforandringer, men det gør vi ikke.

Vi har i Danmark altid haft storme og oversvømmelser, men vi ser ikke flere af dem. Jeg kan ikke få øje på Sebastian Mernilds klimakrise og ekstremvejr i Danmark.

Del på de sociale medier

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

*