Klimapolitik, Klimarealisme i medierne

Bæredygtige træpiller med bivirkninger

Vi lægger stor vægt på naturens evne til at opsuge CO2, ikke mindst i forbindelse med træers vækst. Konvertering af f.eks. græsklædte områder eller landbrugsjord til skov vil medføre en enorm ophobning af CO2 i træmassen.

Den grønne omstilling gør imidlertid det hele meget mere kompliceret. Vi vil gerne fælde nogle træer og producere træpiller, som vi så kan brænde af i – på papiret klimaneutrale – biomassefyrede kraftvarmeværker. Ideen er, at hvis man bare tynder skoven lidt ud og sørger for, at der plantes nye træer i stedet for de fældede, kan skovens kulstof-indhold forblive nogenlunde konstant, og så har vi ikke medvirket til global opvarmning.

I andre tilfælde griber man til at fælde skov, fordi der skal skaffes plads til vindmøller. Det gør man meget f.eks. i Tyskland. Det er jo et ædelt formål, men bevirker jo unægteligt, at noget CO2 bliver frigivet i utide. Selvom træstammerne måske kan bruges til tømmer, bliver der jo grene, kviste og rødder til overs, der enten skal brændes eller rådne op, og hvor begge dele fører til udslip af CO2.

Nu viser ny forskning, at skovenes indflydelse på den globale temperatur ikke kun er et spørgsmål om CO2-regnskabet. Skove medfører en vis fordampning af vand, der leder til dannelse af skyer over skovområderne. Skyerne reflekterer sollyset og har en kølende effekt på området neden under. Forskerne her påviser, at selv en udtynding af en skov er nok til at reducere skydækket over den, og det giver en kraftigere opvarmning lokalt, end CO2-balancen globalt ville give anledning til. Helt galt går det naturligvis, hvis man fælder hele skoven for at give plads til vindmøller.

Men bare en udtynding på 100 træer pr. hektar giver målbare temperaturstigninger på 0,2-0,3 grader celsius ved jordniveau og maksimale temperaturer kan blive hele 0,46 grader højere.

Et ubrudt areal af trækroner virker også kølende på jorden nedenunder, denne effekt forsvinder i stort omfang, hvis der bliver huller i dækket.

Fældning af træer til fremstilling af træpiller giver i den ene ende højere temperaturer pga. det formindskede skydække og i den anden ende udslip af CO2-en, når pillerne brændes af. Alt i alt ikke nogen begavet fremgangsmåde, hvis man bekymrer sig for klimaet. 

https://notrickszone.com/2022/03/15/green-fuel-folly-forest-thinning-for-wood-pellet-production-has-a-profound-surface-warming-impact/

Del på de sociale medier

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

*