Debatindlæg, Energipolitik

Urealistiske planer om vedvarende energi

Krigen i Ukraine har fået hele det klima-industrielle kompleks på banen. Medier og politikere fortæller, at vi skal gøre os uafhængige af russisk gas ved at fremskynde etableringen af vedvarende energi. Connie Hedegaard, som er lobbyist for klimaindustrien, taler ligeledes varmt for, at krigen i Ukraine bør føre til mere vedvarende energi.

Michael Hyther

Den tyske økonom Michael Hyther ser realiteten i øjnene. Han er også direktør for tysk erhvervsliv. Michael Hyther fortæller, at Putins krig har lammet grøn omstilling.

Han fortæller, at målet om at nå 55% reduktion af CO2 inden 2030 er urealistisk. I Danmark har Folketinget efter besøg af en svensk skolepige besluttet, at vi skal gå foran og reducere med 70%. Det er endnu mere urealistisk.

Vedvarende energi er både dyr og ustabil. Michael Hyther mener, at man ikke bør påføre erhvervslivet øgede omkostninger, for det vil ødelægge konkurrencekraften for tysk erhvervsliv. Michael Hyther mener også, at man ikke bør lukke for tilførslen af russisk gas.

Jeg ser endnu mere sort på fremtiden end Michael Hyther.

Højere energipriser fører erfaringsmæssigt til global recession. Den nu afdøde danske politiker Mogens Glistrup sagde i begyndelsen af den første energikrise, at højere energipriser betød, at vi alle sammen var blevet fattigere. Jeg vil tilføje, at højere energipriser vender den tunge ende nedad.

I en global recession gælder det om at bevare konkurrencekraften. Mere vedvarende energi vil føre til højere energipriser og dermed til virksomhedslukninger og arbejdsløshed.

I en global recession vil landenes regeringer tænke på at komme igennem krisen så lempeligt som muligt. Det indbefatter ikke grøn omstilling.

Ingen, heller ikke FN/IPCC, kender klimaets følsomhed overfor CO2. Klimamodellerne arbejder med stor usikkerhed og meget tyder på, at de overvurderer indflydelsen af CO2.

Derfor er Folketingets CO2-fascination efter min mening hysterisk og i den nuværende situation skadelig for Danmark.

Hertil kommer, at regering og folketing med tilskud og afgiftet har skævvredet det danske energisystem og herunder befolkningens valg af energiform eksempelvis el-bil i stedet for dieselbil.

Nu viser det sig, at der langtfra er grøn strøm nok til at dække behovet frem til 2030. Mere og mere grøn strøm gør energisystemet ustabilt og dyrt.

Fig. 1: Total dansk strømproduktion (grønne søjler) sammenholdt med forbruget (grå), 2021-2030. Den producerede strøm inkluderer strøm fra biomasse- gas- og kul-fyrede kraftvarmeværker. Så ikke alt hvad de grønne søjler viser, er “ægte grøn” strøm (red.). Kilde: DR.

Vi har masser af reserver af gas og olie i Nordsøen. Skulle vi ikke se at få hentet det op? Det giver Danmark indtægter og arbejdspladser, men det strider mod grøn omstilling, siger politikerne. Dan Jørgensen er under pres fra støttepartierne og vil i foråret komme med en plan for yderligere udbygning med vedvarende energi. Han vil plastre Danmark til med solcelle- og vindmølleparker. Det vil gøre det danske energisystem dyrere og mere ustabilt.

Del på de sociale medier

2 Comments

 1. Hans Henrik Hansen

  “Ingen, heller ikke FN/IPCC, kender klimaets følsomhed overfor CO2. Klimamodellerne arbejder med stor usikkerhed og meget tyder på, at de overvurderer indflydelsen af CO2.

  Derfor er Folketingets CO2-fascination efter min mening hysterisk og i den nuværende situation skadelig for Danmark”

  Onsdagens ‘Deadline’ indeholdt et interview med en angiveligt førende dansk ekspert på udenrigs- og sikkerhedspolitik, Ulrik Vestergaard Knudsen.

  Hovedemnet var ‘tidehvervet’ på den verdenspolitiske scene, som en umiddelbar følge af Ruslands overfald på sin sydlige nabo.

  Han nævnede, at det for den fremtidige udvikling er afgørende, om Kina vælger at fortsætte sin stort set uforbeholdne støtte til Rusland/Putin. Dette kunne nødvendiggøre en ‘vestlig’ inddæmning af de to lande med deraf følgende (verdens)økonomisk recession (Hvilket jo nok i betydelig grad er sandsynligt(?); dog må det vel erindres, at ‘Vesten’ under den kolde krig oplevede betydelig økonomisk fremgang UDEN større globalisering og samtidigt med, at der måtte tildeles væsentlige ressourcer til forsvarsområdet).

  Næst efter økonomien fremhævede han (gu’hjælpeme!) den internationale (sic!) KLIMAINDSATS som et afgørende indsatsområde, hvorved han i mine øjne udviste nogenlunde samme mangel på proportionssans, som vi for nyligt klandrede Kirsten Halsnæs og Sebastian Mernild for, jf.:

  https://klimarealisme.dk/2022/04/06/samfundstanker-om-klima/#comment-18133

  Deadline-indslaget kan (gen)ses her (ca. 10 minutter fra start):

  https://www.dr.dk/drtv/se/deadline_-enden-paa-verden-som-vi-kender-den_310101

  God påske! 🙂

 2. Henrik Vedel

  Vores ondskabsfulde regering ved naturligvis, at der ikke er nogen klimakrise og at coronakrisen er et stort bluffnummer.
  Hvorfor vil de nedbryde samfundet og skabe nød og fattigdom?
  De ønsker at gøre befolkningen klar til til the Great Reset/ New World Order som er elitens diktatur over befolkningerne. Lad dem ikke lykkes!

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

*