Debatindlæg, Klimapolitik

Danmarks klimadronning

Connie Hedegaard er Danmarks klimadronning i kraft af, at hun er indehaver af formandskabet i organisationer med stor indflydelse: Concito og KR Foundations.

CONCITO - Danmarks grønne tænketank

Concito kalder sig Danmarks Grønne Tænketank. I bestyrelsen sidder repræsentanter for investering, erhvervsliv og forskerverdenen. Concito ønsker at bygge bro mellem klimaløsninger i Danmark og den globale grønne omstilling.

I slutningen af 2021 fortæller Concito i en pressemeddelelse, at man nu er i stand til at ansætte flere medarbejdere samt iværksætte flere programmer. Det er en følge af, at Concito har modtaget en historisk stor bevilling fra Velux fondene.

En af Velux fondene hedder Villum fonden. Villum fonden har igen etableret KR Foundation, hvor Connie Hedegaard er formand. I bestyrelsen sidder den kendte svenske alarmist Johan Rockstrøm.

På KR Foundations hjemmeside kommer Johan Rockstrøm med følgende udtalelse: “Enten efterlader vi vor efterkommere en verden med nul fattigdom, nul anvendelse af fossile brændstoffer og nul biodiversitets-tab, eller vi efterlader dem med en regning, som vil udradere dem.“

Sådan taler en sand alarmist, som ignorerer, at milliarder af mennesker i de senere år er bragt ud af fattigdom takket være industrialisering med udstrakt anvendelse af fossile brændstoffer. Udviklingen er langt fra slut, og vi vil i de kommende mange år se en fortsat stigende udledning af CO2.

Det europæiske miljøagentur fortæller i marts 2021, at olie, kul og gas dækker 77% af europæernes energibehov og at vedvarende energi kun dækker 9%.

Europa er det sted på jorden, hvor klimabevidstheden er størst, og alligevel spiller fossile brændstoffer den helt afgørende rolle i vores energimix. Hvordan ser det så ikke ud i resten af verden.

KR Foundation er ekstreme. Det viser deres arbejdsprogram:
Stop udvinding af fossile brændstoffer, lavt CO2-aftryk for den enkelte, stop for finansiering af fossil industri og stop for reklamer, herunder sportssponsorater for den fossile industri.

Som nævnt ovenfor dækker fossile brændstoffer 77% af europæernes energibehov. I en sådan situation vil et stop for udvinding være en katastrofe.

Et stort flertal i Folketinget har besluttet, at eftersøgning efter nye gasfelter skal være forbudt med omgående virkning. Samme flertal har også besluttet, at indvinding af olie og gas skal være forbudt efter 2050. Det betyder, at dette flertal har købt KR Foundations ekstreme dagsorden.

Connie Hedegaard har netop i Berlingske skrevet en kronik, hvor hun fortæller, at vi skal sætte ekstra skub i udbygningen af vedvarende energi for at blive uafhængig af Putin.

Det er en enøjet betragtning. I Nordsøen har Danmark masser af naturgasreserver. Vi bør gøre som Storbritannien og sætte fuld fart på både eftersøgning og produktion af dansk naturgas fra Nordsøen.

Dansk naturgas udleder mindre CO2 end kul og olie og ikke mindst det biobrændsel, som vi i dag fyrer med i danske kraftværker.

Connie Hedegaard er lobbyist og repræsenterer klimaindustrien.

Fra KRF’s hjemmeside
Del på de sociale medier

3 Comments

 1. Jens O. P.

  Vi skal bare have åbnet for Nordsø-olien for fuld hane og det kan ikke gå stærkt nok.
  For hvis ikke vi bevarer en rimelig standard, kan vi jo ikke lære nogen andre noget.
  Alt det klimatosseri er helt løbet løbsk og stukket helt af.
  Hvis der er skov og grønt nok, som lever af CO2, optages det jo der og forsvinder så igen på den måde.
  Der er gjort meget for at udlede mindre kuldioxid, jeg selv kører grøn bil med katalysator
  og kører den så den bruger mindst muligt benzin, men klimatosserne kan ikke få nok og er ved at drukne i begær.
  Så skal vi have el-biler, som i øvrigt er enormt eksplosive men skidt med det, bare man er
  klimatosset.
  Det er et større puslespil der skal passe sammen, det hjælper ikke bare at skyde til alle sider
  på alt muligt, det skaber bare uro.
  Og de fleste miljøfolk har meget ringe teknisk viden og kan så ikke se, hvad det er, de roder i,
  og så bliver det hele bare meget værre, end hvis de havde været passive.
  Der skal være en ordentlig plan i det, når man laver sådan noget, det er det, der mangler.

  _~Jens O. P. -_

 2. allan astrup jensen

  Det er ikke fornuftigt at gå efter damen, i stedet for efter sagen. Svækker argumentationen.

 3. Hans G Petersen

  Godt at vi fik oversat Connie Hedegaards udtalelser til almindeligt dansk.

  Hun vil grøn omstilling. Og er klimaalarmist.

  Og bliver honoreret for det.

  Og hun og en stor del politikere mener, at Danmark skal undlade at bruge sine olie- og gasreserver i Nordsøen.

  Det gavner ikke den ‘almindelige dansker’.

  Når russisk gas om meget kort tid er slut og desuden mange årtier fremover, så skal der findes mange nye, stabile, økonomiske energierstatninger. Connie Hedegård skylder danskerne og læsere af Concito’s litani, hvor energien skal komme fra, hvis ikke vor egen naturgas og olie.

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

*