Debatindlæg, Klimapolitik, PME

Naturgas – Venstre spiller med skjulte kort

For få dage siden skrev Carsten Kissmeyer fra Venstre et debatindlæg i Altinget. Heri stod der: ”Danmark skal erstatte russisk gas med nordisk og sætte speed på den grønne omstilling for at blive uafhængig af Putins regime”.

Grøn omstilling er imidlertid helt unødvendig, for at Danmark kan blive uafhængig af russisk gas. 

Når Tyra-feltet er reetableret i juni 2023, vil Danmark være selvforsynende med naturgas og vil eksportere en stor del af produktionen til Polen, hvor naturgassen skal erstatte kul.

Allerede i oktober 2022 vil Danmark kunne få leveret naturgas fra Norge igennem en gasledning, som er under etablering fra Norge til Polen. Danmark har bidraget med 8 milliarder.

Danmark vil være selvforsynende og nettoeksportør af gas efter 2050, hvis ellers Venstre vil. Men det vil Venstre ikke, fordi Venstre har forbudt indvinding af gas efter 2050.

Hvordan forholder Venstre sig til at udnytte store allerede kendte gasfelter i Nordsøen? Skal vi hente gassen op og være solidarisk med resten af Europa, som ønsker at blive uafhængig af russisk gas?

Venstre har sammen med et stort flertal af Folketinget forbudt eftersøgning efter nye gasfelter i Nordsøen. Det er ligeledes usolidarisk overfor resten af Europa.

Carsten Kissmeyer taler om: ”Mindre papirnusseri – mere grøn omstilling”

Det dækker over noget helt andet og langt mere faretruende end papirnusseri.

Venstre vil sammen med Enhedslisten og SF gøre vedvarende energi til en national interesse i en ny planlov. Det er for at sætte borgerindflydelse og lokaldemokrati ud af spillet. Det fremgår ikke af Informations artikel, om andre politiske partier er med.

I en debatartikel i Altinget i 2017 foreslår Carsten Kissmeyer, at lovgivningen skal ændres, så det er muligt at etablere vindmølleparker i nåletræsplantager.

Carsten Kissmeyers forslag er skadeligt for klimaet, fordi træer opsamler og lagrer CO2. Hertil kommer, at skove og især nåletræsskove fører til dannelsen af flere lavthængende skyer. Skyerne køler klimaet og giver nedbør.

Venstre bør spille med åbne kort.

Del på de sociale medier

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

*