Debatindlæg, Energipolitik

Politikernes mummespil – naturgas

Dan Jørgensen og Mette Frederiksen taler i disse dage meget om, at Danmark skal gøre sig uafhængig af russisk gas. Radikale Venstre og SF vil ligeledes gøre os uafhængig af russisk gas i 2028. Det skal sikres ved udbygning af vedvarende energi.

Befolkningen er offer for et politisk mummespil. Vi har masser af gas i Nordsøen, og fra oktober i år kan vi hente gas i Norge i gennem Baltic Pipe, som er en rørledning fra Norge til Polen. Danmark har betalt 8 milliarder som sin andel.

For at vurdere Danmarks selvforsyningsgrad med gas er det nødvendigt at tage udgangspunkt i 2018, hvor der har været produktion af gas i hele kalenderåret. Tyra-feltet, som leverede 90% af den danske gas, blev sat ud af drift i efteråret 2019 for reparation. Produktionen forventes ikke genoptaget før juni 2023.

Naturgasregnskabet så ud som følger i 2018:

Danmark var i 2018 selvforsynende med gas og kunne samtidigt eksportere en betragtelig del af produktionen. Importen af naturgas må være russisk gas, som Ørsted er kontraktligt forpligtet til at aftage. Der er imidlertid tale om så små mængder, at det er det ikke værd at spilde tid på. Ørsted vil af konkurrencehensyn ikke fortælle, hvor meget Ørsted er forpligtet til at aftage, men her kan vi se det. Det er peanuts. Staten er hovedaktionær i Ørsted og Ørsted er med i Dansk Energi. Det tyder på, at Ørsted tager del i mummespillet, som går ud på, at vi skal gøre os uafhængig af russisk gas ved hjælp af vedvarende energi, selvom vi har masser af dansk og norsk gas. Vi har så meget gas, at vi eksporterer en stor del af det, som vi producerer i Nordsøen.

Når produktionen kommer i gang fra Tyra-feltet i juni 2023 vil Danmark igen være selvforsynende og eksportør af gas.

Tyra-feltet

Energistyrelsens prognose fortæller, at Danmark vil være nettoeksportør af gas helt frem til 2050.

Tallene er hentet fra energistatistik 2018 fra Energistyrelsen. TJ er en energienhed, terajoule.

Potentielt har Danmark mulighed for at udvide produktionen af naturgas betragteligt. Det kan ske fra Svanefeltet, som ligger dybt, men det er teknisk muligt at hente gassen op. Svanefeltet ligger i nærheden af Tyra, og operatøren Total vil undersøge muligheden for også at udnytte Svanefeltet. Det sker imidlertid først, når Tyra er kommet i produktion.

Et stort flertal i Folketinget har besluttet, at dansk produktion af naturgas skal ophøre i 2050, og at eftersøgningen efter nye felter stoppes øjeblikkeligt. Nye Borgerlige og Liberal Alliance står uden for aftalen.

Stoppet for eftersøgning efter nye felter koster 13 milliarder frem til 2050. Højere priser på olie og gas vil gøre tabet meget større, og stoppet vil være usolidarisk overfor resten af Europa.

Som følge af krigen i Ukraine har den tyske regering besluttet at udfase russisk gas og erstatte den med kulfyring i kraftværkerne. Kul udleder dobbelt så meget CO2 som naturgas. Vi burde hjælpe tyskerne, hvor vi kan.

Allerede i oktober i år er Baltic Pipe klar til at levere norsk gas. Derfor forstår jeg ikke al den snak om afhængighed af russisk gas. Danmark har betalt 8 milliarder til Baltic Pipe. Så skal vi vel også have noget for pengene.

I fremtiden vil en stadig større del af biogas blive iblandet gassen fra Nordsøen. Derfor vil gassen blive mere grøn.

Naturgas burde have en fremtid i Danmark.

Please follow and like us:
Del på de sociale medier

Leave a Comment

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

*