Debatindlæg, Klimapolitik

Det lugter af penge –

Det sagde man i Esbjerg, når lugten af fisk bredte sig over byen. Klima lugter også af penge. Det har klimaforskere og klimaindustrien opdaget. Klimaforskerne får arbejde, karrieremuligheder og forskningsmidler. Klimaindustrien får afsætning og profit.

Den danske offentlighed skal bearbejdes til at se klima som en trussel. I dag ser de færreste imidlertid nutidens klima som en trussel. Derfor fremmanes et fremtidigt trusselsbillede med oversvømmelse som følge af et stigende hav og mere nedbør. Til trusselsbilledet hører også klimaflygtninge. Udviklingen er allerede i gang ude i verden, som hærges af ekstremvejr som følge af global opvarmning. Det hører, læser og ser vi næsten dagligt.

Fakta er, at vandstanden i danske havne er steget med 2 mm om året siden år 1900 og uden acceleration. Den årlige danske nedbør er steget med 100 mm siden 1870.

Gennemsnitsnedbøren 2011-2020 er 782 mm om året. Vi har fået mere nedbør som følge af det varmere vejr. Til gengæld har vi ikke fået flere storme. Jeg har svært ved at se, at vi i fremtiden vil se større ændringer i den udvikling, som vi har set indtil nu.

Et nyt omfattende forskningsstudie fra 21. januar 2022 tyder ikke på, at verden i dag bliver ramt af mere ekstremvejr end tidligere.

Ingen ved, hvor meget temperaturen stiger som følge af øget indhold af CO2 i atmosfæren. IPCC, FN’s klimapanel, arbejder med flere modeller. Den model med den største temperaturstigning bliver altid brugt til at skræmme os.

Den anerkendte amerikanske avis Wall Street Journal fortæller i en artikel fra 6. februar 2022, at computermodellerne ikke opfanger skydækkets store betydning for klimaet. Desværre er den bag betalingsmur.

Samme konklusion finder et studie, som er omtalt i Carbon Brief.

Henrik Svensmark, som er en internationalt anerkendt dansk forsker, har i mange år forsket i solens påvirkning af klimaet i forbindelse med kosmisk stråling og skydannelse. Ifølge Henrik Svensmark er skydannelsen den afgørende faktor for et varmere eller koldere klima.

I modsætning til, hvad alarmisterne fortæller, så mindsker stigende CO2 sandsynligheden for klimaflygtninge. Verden er blevet grønnere og ørkenområderne svinder. Høstudbyttet stiger. CO2 er gødning for planterne, som takket være stigende CO2 bliver mere modstandsdygtige overfor tørke.

Concito, Dansk Energi, Wind Danmark og Dansk Solkraft er magtfulde organisationer med et stort netværk blandt journalister og politikere. Målet er at få indført vedvarende energi i Danmark.

Efter besøg af en svensk skolepige og et folketingsvalg er mange partier i Folketinget blevet grønne. Senest har Mette Frederiksen set lyset og har erklæret sig 100% grøn. Den grønne vækkelse finder sted på et tidspunkt, hvor den globale temperatur er stagneret efter 2016. Borgernes eneste værn mod den grønne stormflod er borgerne selv og KLIMAREALISME, som får flere og flere medlemmer.

Socialdemokratiet går nu all in i klimasagen, på papiret i hvert fald
Del på de sociale medier

En kommentar

  1. Ingrid Schmall

    Für die Länder Mittel- und Nordeuropas kann Klimaerwärmung fast nur schön sein. Dazu noch mehr CO2 und NO2 als Dünger in der Luft. Was will man mehr. https://www.mpg.de/4996506/Stickstoffdioxid

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

*