Debatindlæg, Energipolitik, PME

Et hasardspil med din pengepung som indsats

Dansk Energi er en lobbyorganisation. Dansk Energi repræsenterer energisektoren, som går ind for vedvarende energi i kombination med afbrænding af bio-træ i kraftværkerne.

I løbet af få dage har Dansk Energi udsendt to pressemeddelelser, som afslører deres hensigter.

Pressemeddelelse nr. 1 er en kommentar til ekspertgruppens rapport om en grøn skattereform. Dansk Energi er skuffet over, at Power-to-X ikke er en del af løsningen fra ekspertgruppen. Ved Power-to-X produceres brint ved elektrolyse og den kan sammen med CO2 videreforarbejdes til brændstoffer. Processen bruger strøm, som skal komme fra vindmøller.

Når det blæser i Danmark, kan man ikke afsætte overskydende strøm til udlandet, fordi det også blæser i udlandet på samme tid. For at kunne udbygge med vindmøller er man derfor nødt til at kunne udnytte overskydende strøm til fremstilling af brint. Regering og Folketing er meget lydhør overfor Dansk Energi.

Regeringen har allerede bevilliget 1250 millioner til forsøgsanlæg med Power-to-X. Det er uforsvarligt af Regering og Folketing at investere skatteborgernes penge i yderligere anlæg uden først at indhøste erfaringer fra de kommende forsøgsanlæg.

Regeringen har sammen med Venstre, Radikale Venstre, SF, Enhedslisten, Liberal Alliance, Alternativet og Det Konservative Folkeparti lavet en aftale om at investere 210 milliarder i en energi-ø i Nordsøen. Efter planen vil man på øen producere Power-to-X.

Hvis ikke strømmen fra de mange nye møller i Nordsøen kan afsættes, og hvis Power-to-X er ulønsomt, så står Danmark med et kæmpe problem. Hvordan kan man lave aftale om en investering på 210 milliarder på et meget løst grundlag? Hertil kommer en kæmpeinvestering i nye møller. Det er et hasardspil.

Det er dine penge!

Pressemeddelelse nr. 2 er en kommentar til en folketingsbeslutning om at yde varmehjælp til naturgaskunder. Dansk Energi benytter lejligheden til at tale for udfasning af privat opvarmning med naturgas.

Naturgas er mindst lige så grøn, som det biobrændsel, som medlemmerne af Dansk Energi brænder af i kraftværkerne. Naturgasbrugere betaler energiafgift, men det slipper kraftværkerne for, når biobrændsel brændes af.

Biobrændsel udleder dobbelt så meget CO2 som naturgas. Et lille nyt træ er mange år om at optage lige så meget CO2 som det store træ, der blev fældet for at skaffe brænde til danske kraftværker. I mange år vil afbrænding af biobrændsel således medføre et større udslip af CO2 end afbrænding af naturgas. Ved fremstilling af biobrændsel udledes CO2. Endvidere udledes CO2 ved transport til Danmark ikke mindst fra USA og Canada. 

EU har netop deklareret naturgas som grøn energi. Danmark er selvforsynende med naturgas og snart vil vi også med en ny gasledning til Norge kunne hente gas der. Ledningen er ved at blive bygget, og vil være færdig i slutningen af i år.

I pressemeddelelsen fortæller Dansk Energi, at yderligere udbygning af vedvarende energi vil føre til lavere energipriser. Det vil de kommende år vise, for udviklingen med vedvarende energi fortsætter.

Efter 2016 er den globale temperatur stagneret. Derfor har Regering og Folketing god tid til at tænke sig grundigt om. Danmarks udledning af CO2 er ubetydelig i forhold til Kina, som er verdens største udleder af CO2. Kina vil mange år endnu fortsætte med at udlede stadig større mængder af CO2. Det har Danmark ingen indflydelse på. Vi kan højst sætte vores konkurrenceevne og velstand over styr med luftige grønne projekter. Dansk Energi presser på for, at vi går den vej.

https://www.regeringen.dk/nyheder/2021/verdens-foerste-energioe-etableres-80-km-ude-i-nordsoeen/

https://via.ritzau.dk/pressemeddelelse/rapport-om-co2-afgift-nu-skal-vi-i-gang?publisherId=13559332&releaseId=13643167

https://via.ritzau.dk/pressemeddelelse/dansk-energi-om-varmecheckaftale-godt-med-klart-signal-om-udfasning-af-naturgas?publisherId=13559332&releaseId=13643492

Del på de sociale medier

4 Comments

 1. Lars Nielsen

  Argumentationen vedrørende afbrænding af træ holder ikke. Det er ikke kun det lille træ, der plantes i stedet for det store, der opsuger CO2. Det gør alle skovens træer. De unge opsuger mest, fordi de vokser hurtigst, og fordi der er mange af dem. Når et gammelt træ fældes, bliver der plads til mange nye. De må så tyndes ud, efterhånden som de vokser til og kræver mere plads.
  Det, man skal se på, er skovens samlede tilvækst af ved, ikke på det enkelte træ. En skov, der har et begrænset areal, vil nå en maksimal mængde ved, hvorefter nettotilvæksten bliver nul.
  Fælder man de ældste, bliver der plads til nye træer, svarende til den vedmængde, der er forsvundet. Så en skov kan opsuge CO2, hvis den enten vokser ud på nye arealer, eller der fældes gamle træer, så der bliver plads til nye.

  • Ingrid Schmall

   Das ist zu pauschal, da alte Bäume eine höhere Kohlenstoffdichte im Holz haben.
   Das muss man sorgfältig ausrechnen,wieviel Platz braucht ein alter Baum? Wie viel junge Bäume braucht man um die selbe Menge Kohlenstoff/CO2 zu speichern und wie viel Platz brauchen diese?
   Ich finde auch das Holz nur dort verbrannt werden sollte, wo es auch wächst.

 2. Hans Henrik Hansen

  “Hvis ikke strømmen fra de mange nye møller i Nordsøen kan afsættes, og hvis Power-to-X er ulønsomt, så står Danmark med et kæmpe problem”
  – måske snarere danske pensionister!?: Som jeg har forstået forslaget, er det ‘kun’ ca. 1/7 af investeringen, der tænkes baseret på offentlige midler (= skattekroner). Resten skal komme fra private investorer, først og fremmest pensionsfonde…godt, man ikke er pensionist til dén tid! 🙂

 3. Erling Petersen

  Engang hed det Danske Elværkers Forening og var interesseorganisation for danske forbrugerejede elforsyningsselskaber. I dag hedder det Dansk Energi og er marketingsafdeling for danske leverandører til den såkaldte grønne omstilling.

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

*