Debatindlæg, Energipolitik

Naturgas er grøn energi

EU har nu deklareret naturgas og A-kraft som grøn energi. Det er sket trods modstand fra Dan Jørgensen.

Naturgas er lige så grøn, som den biomasse som fyres af i danske elværker. Det fremgår af en rapport fra Ea Energy Analyses som skriver: Afhængig af biomassens oprindelse kan CO2-aftrykket være endnu lavere for naturgas set over en tidshorisont på 100 år.

Jeg foretrækker at rydde Nordsøens undergrund for naturgas fremfor at rydde alverdens skove for træer for at skaffe energi til danske elværker.

Et stort flertal i Folketinget har aftalt at sætte stop for udvinding af olie og naturgas efter 2050 og med øjeblikkelig virkning at stoppe eftersøgning efter nye olie- og gasfelter. Bag aftalen står: Socialdemokratiet, Venstre, SF, Radikale Venstre, Dansk Folkeparti og Konservative.

Denne aftale bør omgående ophæves, så operatørerne motiveres til i højere grad at udnytte eksisterende gasfelter og at søge efter nye felter.

Svanefeltet er det hidtil største fund af naturgas i den danske del af Nordsøen. Fundet er så stort, at det kan forsyne Danmark med naturgas i 25 år. Svanefeltet ligger 5,5 km nede, men det er teknologisk muligt at hente gassen op.

Ved øget forbrug af naturgas er Danmark ikke afhængig af Rusland. I øjeblikket bygges en naturgasledning imellem Norge og Polen. Danmark har bidraget med 8 milliarder og EU har også givet tilskud.

Naturgasledningen imellem Norge og Polen hedder Baltic Pipe. Regeringen har besluttet at tilslutte en sidegren til Baltic Pipe. Tilslutningen sker på Sydsjælland. Projektet hedder: Grøn gas til Lolland-Falster. Formålet er først og fremmest at sikre en sukkerproduktion i Danmark med mindre udslip af CO2. Regeringen vil bruge 708 millioner, men i sidste ende vil det være naturgasforbrugerne, som kommer til at betale regningen. Udover naturgas fra Norge vil lokalt produceret biogas indgå. I forbindelse med Baltic Pipe har Danmark mulighed for at få leveret norsk naturgas fra Polen.

Danmark er i dag langt mere involveret i naturgas, end man skulle tro. Naturgas er Danmarks eneste grønne råstof udover sol og vind. Ved at udnytte dette grønne råstof opnår vi forsyningssikkerhed, og Danmark får indtægter, som kan bruges på hospitaler og til grøn omstilling.

https://www.ea-energianalyse.dk/wp-content/uploads/2020/02/1939_naturgassens_rolle_i_energisystemet_frem_mod_2050.pdf

https://energiwatch.dk/Energinyt/Olie___Gas/article12619355.ece

Del på de sociale medier

10 Comments

 1. Mikael Thau

  Et opklarende spørgsmål trænger sig på. Håber nogen kan hjælpe.
  Når EU nu deklarerer naturgas som grøn energi betyder dette så også, at den CO2 som udledes ved naturgasfyrede kraftværker ikke længere skal medtages i medlemslandets CO2 regnskab ligesom dette er tilfældet ved afbrænding af biomasse ?

  • Søren Hansen

   Næppe. Men Tyskland står foran en massiv udbygning af gaskraft, når de nu lukker deres kernekraft, og kulkraft ikke ser så godt ud. Så for at EU ikke helt skal tabe ansigt, har man besluttet – men kun midlertidigt – at naturgas er “grønt”. Det hele er jo en vits.

 2. allan astrup jensen

  Naturgas er ikke grøn, det er politisk vås, fordi man ikke pt. kan undvære gas i energiforsyningen. Naturgas er en fossil energikilde, der emitterer CO2, blot relativt lidt mindre end benzin. Politikerne kunne ligeså godt beslutte at benzin var grøn, hvis dette var hensigtsmæssigt.

 3. Rud Pedersen

  Når alle de politiske partier, på nær et, stemte for nedlæggelse af dansk-produceret naturgas og olie, så er der tale om uvidenhed og angst for vælgerne. Desværre.
  Længere er den ikke!

 4. Britta Hansen

  Danskere kommer til at betale dyrt for at tifredsstille politikere, der tror på en grøn “religion”🤬Det er så skammeligt. Selv Venstre, Konservative og DF er hoppet med på vognen. Efter EU’s beslutning skylder de os at genoptage gasudvindingen, især af hensyn til forsyningssikkerheden, men også af hensyn til prisen på energi. Ligeledes skal forbuddet mod nye gasfyr ophæves. Alt andet er fuldstændig tosset🙈

 5. Knud Larsen

  Dette bliver mere og mere et spilfægteri om tro, synsninger og forudindtagne holdninger.
  “Grønt” er et begreb, der kan bruges/misbruges af alle.
  Intet af det, vi foretager os, kan stritte imod naturen, så i dét perspektiv er alting jo “grønt”.
  Det er ikke mange år siden, at al(t) miljøfolket prædikede brug af træ som det eneste “grønne” (cirkulære) brændstof, men nu er også dét (træflis/piller) blevet “no-go”.
  “Natur-nationalparker” er på det seneste også blevet indrulleret som våben i den “grønne” “klimakamp”. Jeg er mere tilbøjelig til at kalde dem Romantisme-parker.
  Alle ismer har deres tid, men gid den nuværende må få et kort liv.

 6. Sven Ove Thimm

  Ser man på data for brændværdier og CO2 udslip, så udleder træflis dobbelt så meget CO2 som naturgas, så paradoksalt nok vil en udfasning af naturgas kunne øge Danmarks CO2 udslip her og nu. Det positive element kommer kun ind via talmagi, for træpiller tæller ikke i vores CO2 regnskab. Men kan vi være sikre på at de eksporterende lande planter nok nye træer? Det tager jo også en del år, inden de vokser til.
  Hvis vi udfaser naturgas, hvem skal så vedligeholde det milliarddyre net? Vil man lade det forfalde? I øvrigt kommer ca 20 % af vores gasforbrug fra biogas, som jo regnes for grøn. Hvad med det?
  Er der nogen grænse for, hvor tåbelige beslutninger politikere kan træffe?

  • Hans Henrik Hansen

   ” I øvrigt kommer ca 20 % af vores gasforbrug fra biogas, som jo regnes for grøn. Hvad med det?”
   – ved nogen, hvor store subsidier der ydes, for at få biogassen afsat??

   • Søren Hansen

    Indtil gaspriserne gik amok for 6 måneder siden kostede biogas 2-3 gange så meget som naturgas. Biogassen blev kraftigt støttet af staten på forskellige måder, så priserne kunne holdes konkurrencedygtige, uden at producenterne gik fallit. Støttebeløbet blev i 2018 så stort (mere end 1,5 milliarder kr.), at regeringen sagde stop. Nye anlæg, opført efter en bestemt dato, ville ikke længere få så lukrative økonomiske betingelser.

  • Ingrid Schmall

   Wenn Erdgas aufgebraucht ist, kann oder muss man Holz nehmen, vor allem in den nördlichen Breiten.
   Bis dahin sollte man die Waldflächen deutlich vergrößern, da ein ordentlicher Baum doch mindestens 50 Jahre alt sein sollte.

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

*