Klimaadfærd, Klimarealisme i medierne

Børnesoldater

Det er gået op for mange klimaaktivister, at børn er lettere at vinde for klimasagen end voksne. Børn er ikke fyldt med fordomme eller fastgroede meninger om livet og kan derfor påvirkes i den retning, man måtte ønske. Greta Thunberg er et godt eksempel. Hun er overbevist om klimasagens alvorlighed og spreder gerne budskabet vidt og bredt, og det på trods af at hendes faktiske viden om klimaet er yderst begrænset.

Forskere plæderer nu seriøst for, at børnene skal bibringes den rette lære i skolerne med henblik på, at de efterfølgende skal gå hjem og påvirke deres forældre. Undersøgelser har vist, at det har en betydelig effekt på forældrenes holdninger – og især skulle mere konservativt indstillede fædre være lettere at skubbe i den rigtige retning.

Den chance skal man jo ikke lade gå fra sig, her er sammendraget (Abstract) fra en videnskabelig artikel fra 2019:

Den kollektive handling, der er nødvendig for at mildne og tilpasse sig klimaforandringerne er meget svær at få i gang, primært pga. samfunds-ideologiske fordomme, der bibeholder uenigheden om klimaforandringerne. Fordi opfattelsen af klimaforandringerne hos børn er mindre præget af et fastlåst syn på verden eller politik, vil det måske være muligt for dem at inspirere voksne til et højere niveau af klimabekymringer og herefter til kollektiv handling. Barn-til-voksen læring mellem generationerne – dvs. overførsel af viden, holdninger eller adfærd fra børn til voksne – kan være en lovende vej til at overkomme de samfunds-ideologiske barrierer for klimabekymring.

Her præsenterer vi en eksperimentel bedømmelse af et indgreb i undervisningen med det formål at opbygge klimabekymring blandt forældre indirekte via deres børn på mellemskoletrin. Forældre til den gruppe af børn, der modtog den specielle undervisning, udviste efterfølgende en højere grad af klimabekymring end forældrene i kontrolgruppen. Effekten var stærkere blandt mandlige forældre og konservative forældre, der, som vist af tidligere forskning, ellers gav udtryk for lavere niveauer af klimabekymring før indgrebet. Døtre synes at være specielt effektive til at påvirke forældrene. Vores resultater viser, at læring fra generation til generation kan nedbryde barriererne til opbygning af klimabekymring.

Igen et godt eksempel på at sagen, klimaet, er så vigtig, at den berettiger, at man griber til et hvilken som helst middel for at ”gøre noget ved det” og redde Jorden. I langt de fleste tilfælde er ophavsfolkene til den slags ideer selv totalt uvidende om klimaet, de er bare hoppet med på vognen.

Det er alligevel særligt skammeligt, at man vil inddrage børnene i propagandaen. Klima-angst er allerede udbredt blandt unge mennesker, de får ødelagt deres barndom helt uden nogen fornuftig grund. Politikerne og ikke mindst skolelærerne burde holde sig for gode til at gå med på den galej.

Der er jo interessante fortilfælde, som nævnt i vedlagte artikel, på hvad der sker, når man mobiliserer ungdommen i en politisk sag udtænkt af voksne:

For eksempel var Maos kulturrevolution drevet af teenagere, børn som helt og fuldt havde slugt den indoktrinering og de løgne, som de var blevet fyldt med, og som gjorde dem til kommunistiske fanatikere, der i nogle tilfælde var villige til at myrde deres egne forældre, efter at forældrene havde nægtet at acceptere og rette sig efter børnenes yderligtgående politiske meninger.

Velmenende lærere, nogle af dem der selv havde været med til at så frøene til maoismen, opdagede, at de var magtesløse over for den spiral af vold og mord, da den først var sat i gang, og de fleste, der forsøgte at gøre noget alligevel, endte også med selv at blive dræbt. 

Kære skolelærere og pædagoger. Uanset hvad I selv mener og tror på, vil I så ikke nok være søde at holde vores børn uden for det her?

https://wattsupwiththat.com/2021/12/27/scientists-enlisting-kids-for-climate-propaganda/

Del på de sociale medier

7 Comments

 1. Henning+Jensen

  Man har lov at mene hvad man vil om corona og vacciner, men det tjener ikke vores sag at køre frem med vaccine skepsis på denne side.
  Det håber jeg vi er enige om?

  • Jan Østergaard

   Vi er ikke enige og jeg synes at du misforstår!
   Det handler ikke om vaccineskepsis (jeg er ikke modstander af vacciner), men blot en principiel sammenligning mellem at ville påvirke befolkninger, samfundsgrupper, hvad enten man på et uvidenskabeligt/udokumenteret grundlag vil have dem til at tro på AGW (IPCC) eller at de såkaldte ”vacciner”(WHO)redder verden!
   Er det klart nok?!

   • Søren Hansen

    Jan,
    Vi vil sætte meget stor pris på, at vaccineskeptiske synspunkter holdes væk fra siden her. Her handler det om klimaet. Nogen kan se paralleller til coronakrisen, andre kan ikke, og den diskussion må I tage i et andet forum.

 2. Jan Østergaard

  Når det indtil nu er lykkedes regeringen og sundhedsmyndighederne med at injicere ca. 33-42% af danske børn i alderen 5-11 år med eksperimentel mRNA genterapi, er der vel ikke langt til at effektuere ovenstående scenarie for at ”redde jorden”

 3. Karin Egede

  Ja, al form for manipulation med børn og unge er da forrykt!
  Der er eksempelvis ret tankevækkende netop i København oprettet en “Sorggruppe” for unge mennesker, som er frustrerede og ulykkelige over at føle en form for skyld i forhold til Klimaet!

 4. Hans Günther Petersen

  Hvilke 2-3 lærebøger/hæfter bruges i dag i 4.-9. Klasse i folkeskolen i undervisning om klimaet?

  Kan det afsløres?

  • Ingrid Schmall

   Ein Blick in die naturwissenschaftlichen Schulbücher lohnt sich. In deutschen Schulbüchern wird regelmäßig der H2O unterschlagen.
   1) In der Zusammensetzung der Luft tauchen die 0,3 %bis 3%H2O regelmäßig nicht auf
   0,04% CO2 würden dann auch sehr klein wirken.
   2) H2O wird zwar im Text als starker Klimafaktor genannt, taucht in der Tabelle der Klimagas aber nicht mehr auf. Es käme sonst auch hier ein Fliegenschisseffekt zustande. Flyshit???
   3) Die Absolutwerte zu den Basislinie fehlen, bzw. sind versteckt in den Referenzperioden, die man erst mal googeln muss.
   Das ist Irrefühung durch Weglassen.

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

*