Debatindlæg, Original Temperatures

Det går op og ned i USA

– Også med temperaturerne

Temperaturdata er i bogstaveligste forstand et varmt emne i klimadebatten. Ikke mindst validiteten af historiske data fra 1950’erne og længere tilbage. For godt 15 år siden udvalgte NOAA og National Centers for Environmental Information (NCEI) godt 250 målestationer i USA under paraplyen US Regional Climate Reference Network (USRCRN) med det formål at sikre kvalitetskontrollerede data til fremtidens klimaforskning. Vejrstationerne i netværket bliver kontrolleret med regelmæssige fysiske besøg og jævnlig kalibrering af udstyret. Geografisk er de placeret væk fra bygninger, asfalt, lufthavne og andre menneskeskabte konstruktioner for at sikre sammenlignelige data over årene.

Mange af stationerne har data tilbage fra 2006 og de fleste fra 2008.  Det hele ligger tilgængeligt på adressen https://www.ncei.noaa.gov/access/crn/qcdatasets.html, og selv om data endnu ikke rækker langt tilbage i tiden, er det nærliggende at se på udviklingen på et antal tilfældigt udvalgte stationer. Hvordan ser det egentlig ud med temperaturudviklingen i USA de seneste år?

Årsagen til sidste sommers skovbrande i Californien blev i vid udstrækning forklaret med stigende temperaturer. Og lidt er der om snakken – i hvert fald nogle steder. Men som sædvanligt er billedet noget mere nuanceret, end klimajournalistikken vil have os til at tro.

21 næsten tilfældigt udvalgte stationer fra USRCRN har 42 datasæt for januar og juli måned. Af de 42 datasæt udviser 18 temperaturstigninger i enten januar eller juli måned, 13 datasæt har hverken registreret stigende eller faldende tendenser, mens 11 datasæt udviser en faldende tendens i temperaturudviklingen i enten januar eller juli. De 21 stationers gennemsnitstemperaturer for januar og juli måneder blevet til grafer med tendenslinjer – 42 grafer vist nedenfor.

De er dog ikke helt tilfældigt udvalgte. Samtlige syv stationer fra Californien er taget med for at illustrere udviklingen i brandstaten – hvis man kan tillade sig at kalde den det. Af de syv målestationer i Californien har syv datasæt registreret en opadgående tendens i temperaturudviklingen, tre er neutrale og fire datasæt udviser faldende temperaturer. Der er naturligvis fjorten datasæt sammenlagt fra de syv vejrstationer i Californien med januar og juli data.

Vejrstationen i Redding har opadgående tendens for både januar og juli måned. Redding ligger midt i det område, hvor sidste sommers storbrand hærgede. Men spørgsmålet er vel i høj grad, hvor stor en rolle det spiller for brandfaren og udviklingen i brandene, om sommertemperaturen i gennemsnit ligger på 33 grader eller 35 graders celsius. Næppe nogen. Der er under alle omstændigheder varmt og tørt.

Stovepipe Wells ligger i Death Valley nationalparken, og her er den gennemsnitlige juli temperatur faldet mærkbart over de seneste 15 år.

De øvrige stationer i mit tilfældige udvalg repræsenterer nordligere steder i USA med undtagelse af de tre målestationer i Florida, der er en del af netværket. Her viser to målinger en stigende tendens, tre er neutrale og en måling viser en faldende tendens – Sebring i juli måned. Men temperaturudviklingen i Florida er så flad, at der næppe kan konkluderes noget fra de eksisterende data, og her er i hvert fald ikke en udvikling på flere graders stigning eller fald, som tilfældet er ved flere vejrstationer i Californien.

Mauna Loa vejrstationen på Hawaii er mest kendt for målinger af atmosfærens CO2 indhold, og den tog jeg med af kuriøse årsager. Stedet der kan berette om et konstant stigende CO2 indhold i atmosfæren år for år har en helt flad udvikling i temperaturen siden 2006 både i januar og juli måned.

Mauna Loa, der ligger i 3400 meters højde, er i øvrigt et godt eksempel på, at man ikke skal konkludere alt for meget på baggrund af tidsserier på 10 – 15 år. Retter man for eksperimentets skyld temperaturen i et enkelt koldt år for eksempel juli 2008 på Mauna Loa fra 11 grader til gennemsnittemperaturen i perioden på ca. 14 – 15 grader, så viser tendenskurven en faldende temperatur i stedet for som nu at være flad fra 2006 til 2021. Mere skal der ikke til.

Nedenfor er en oversigt over udviklingen i temperaturerne i januar og juli på 21 udvalgte vejrstationer.

Kilde: U.S. Regional Climate Reference Network (USRCRN)

https://www.ncei.noaa.gov/access/crn/qcdatasets.html

Del på de sociale medier

2 Comments

  1. Erik Morsing

    Die Wetterstationen stellen diese Informationen der Öffentlichkeit zur Verfügung :
    https://www.ncei.noaa.gov/pub/data/uscrn/products/monthly01/README.txt

  2. Ingrid Schmall

    Da die Mauna Loa Station auf knapp 3400 m liegt, wo die Luft bekanntlich dünner, wasserärmer und kälter ( ohne Inversionswetterlage) ist, wäre es schön, die Meereshöhe der anderen Stationen zu erfahren und die CO2-und Wasserwerte jeweils in mol/m3, damit man die für die Strahlungsabsorption entscheidenden Teilchenzahlen/Molekülzahlen auch direkt vergleichen kann.
    Fehlen solche Messwerte etwa?

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

*