Debatindlæg, Vind og Sol

Reducerer møller vindens hastighed?

Vores vindmøller drejer rundt, fordi vinden blæser på dem. Derved overføres noget af vindens energi til møllen, og det er den energi, der bliver til elektricitet. Bag møllen vil vinden derfor have en lavere hastighed. Vi får med andre ord energien ved at ”bremse” vinden.

I praksis kan møllen maksimalt tage 2/3 af vindens energi ud. Tager man mere, kan luften efter møllen ikke komme væk.

I Danmark har vi bygget rigtigt mange vindmøller, både til lands og på havet. Spørgsmålet er nu, om deres energiproduktion ligefrem er så stor, at den nedsætter vindens hastighed?

Den gennemsnitlige vindhastighed er faldet de seneste 20 år. Det kan sagtens være forårsaget af naturlige udsving i vejr og klima, men har møllerne haft en finger med i spillet?

Der findes masser af kort over vindhastigheder og vindens energi i Danmark, se fig. 1. De bruges bl.a. i forbindelse med planlægning af nye vindmøller, hvor man ønsker de gunstigst tænkelige betingelser.

Fig. 1: Kort, der angiver vindstyrker i Danmark. Kilde: Drømstørre

Vindens energi opgives som årsgennemsnit, men desværre ikke pr. kvadratkilometer af landet. Den er angivet som energien pr. kvadratmeter af et lodret snit i luften, hvorved den jo kan bruges til udregning af energien i det areal, som møllevingerne dækker. Sådanne tal tjener ikke rigtigt vores formål her.

Det er ikke lykkedes at finde et tal for vindens gennemsnitlige energi i Danmark målt pr arealenhed af landet, men på verdensplan findes der forskellige tal. De ligger alle i samme størrelsesorden, og den værdi, vi vil bruge her, er 2,46 W/m2. Det svarer til 2,46 MW/km2, eller 2,46 megawatt pr. kvadratkilometer.

Danmark har et landareal på ca. 43.000 km2. Med det omgivende hav når vi op på ca. 100.000 km2, se fig. 2. I øjeblikket (2020) har vi opstillet ca. 4400 MW landmøller og 1700 MW havmøller. Det er deres kapacitet, men den praktiske produktion ligger naturligvis langt lavere, hhv. 26 og 42 %.

Fig. 2: Danmarks land- og havområde. Kilde: Veluxfonden.

I tabel 1 er den samlede vind-energimængde for Danmark (med og uden havområder) vist og sammenlignet med vindmøllernes gennemsnitlige produktion (tal fra 2019). Man ser, at møllernes produktion kun udgør ca. 1 procent af den samlede energimængde i vinden. Da energien er proportional med vindhastigheden i 3. potens, betyder det, at hvis man fjerner 1 % af energien, har man kun reduceret vindhastigheden med ca. 0,5 promille.

Tabel 1: Beregning af energimængden møllerne optager, sammenholdt med vindens samlede energi i Danmark

Men kan det ikke blive til noget over mange år, fordi møllerne hvert år trækker energi ud af vinden? Det er selvfølgeligt ikke tilfældet. Vinden skabes af solenergien, primært fordi solen opvarmer forskellige områder uensartet. Varmere luft har lavere tryk, og derved opstår de trykforskelle, der driver vinden. Det er en kontinuerligt virkende proces, så derfor bliver den nedbremsede vind hurtigt erstattet af ny vind.

Der er således ikke nogen grund til at tro, at selv en kraftig udbygning med vindmøller vil betyde alverden for den gennemsnitlige vindhastighed i Danmark.

Del på de sociale medier

3 Comments

 1. Inge Pedersen

  Jeg er en ganske almindelig borger, som generelt prøver at tænke fornuftigt. Jeg har altid tænkt, at vi ikke bare kan plastre vores land/verden til med vindmøller samt solcellepaneler, der er og vil også være en risiko ved de elementer, samt ødelæggelser af vores natur. Det har indflydelse på hele vores klode, når vi mennesker begynder at pille ved de grundlæggende ting, sådan har det altid været. Vi mennesker vil blive berørte på vores velvære, helbred og psyke, når vi skal gå og se på dette hver dag, i vores ellers så smukke landskab. Det synes jeg er ret skræmmende i stedet for vores smukke grønne marker. Det med at vindmøller sænker/bremser blæsten er jo ret logisk, men det har jo derved også indflydelse på mange andre ting i vores luft/atmosfæren, som så kommer til at påvirke endnu flere ting med hensyn til vejret. Og så er der solcellepanelerne, det tænker jeg meget over, at vi tror at vi bare henter energi til panelerne, men samtidig tror jeg også, at vi sender masser af reflekterende energi tilbage til solen, og derved stiger vores temperaturer om sommeren, for vi har aldrig været vandt til de høje temperaturer førhen. Jeg tænker også meget på verdens regnskove.
  Vi tænker desværre kun i selve produktet, der bliver skabt, men inden det bliver sat i produktion, skulle vi have nogle eksperter til hjælp med konsekvenserne af de produkter, der bliver opfundet, hvad der kan ske på længere sigt, før der bliver givet grønt lys. Lægerne opfinder jo også ny medicin, men den bliver jo ikke bare smidt ud i verden, den skal jo også igennem en masse instanser for at blive godkendt.
  Der bliver aldrig talt om verdens store regnskove, som bliver ødelagt ved fældning, det mener jeg har haft så store konsekvenser på vores klodes cyklus, både med regn og tørke, og derved hele klodens befolkning.
  Der skal plantes de samme slags træer igen i disse store områder.

 2. Oluf+Johnsson,+MEd+CPE,+dupl.+AE,+BSc.+med..

  Dermed er historien om, at vindmøllerne sænker vindens hastighed mærkbart spekulativ og ikke verificerbar? Eller hur?
  Den konstaterbare, reducerede vindhastighed over tid er altså IKKE et resultat af vindmølleskovens tiltagende størrelse, men har andre (klimatiske?) årsager?

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

*