Arktis, Debatindlæg

Havisen i Arktis

– Gæste-indlæg

UN/IPCC udgav i 2019 en klimarapport, hvori der stod, at isdækket over det Arktiske Hav hurtigt og foruroligende blev formindsket. Rapporten indeholdt følgende udtalelse: “I årene mellem 1979 og 2018 ser det ud til, at udbredelsen af isdækket i det Arktiske Hav er blevet formindsket i alle måneder af året. For september måneder er formindskelsen af havisen højst sandsynligt 12,8 ± 2,3 % per årti.” I september måned er der hvert år mindst isdække.

I oktober 2019 fik jeg lyst til at checke denne lidt bombastiske udtalelse. Jeg lavede derfor et kolonnediagram for udbredelsen af havisen i Arktis i september måned i årene fra 2007-2019 med officielle satellitmåledata udgivet af US National Snow & Ice Data Center (http://nsidc.org).

Af dette diagram kunne jeg ikke se noget signifikant fald i isdækket i denne 12-års periode, kun nogle mindre årlige variationer op og ned. Nu da data for 2021 er offentliggjort, har jeg opdateret diagrammet med data fra de sidste to år.

Det er klart udfra diagrammet, at der ikke er en signifikant nedadgående tendens I tallene, hverken for de sidste 14 år eller det sidste årti.

I en kommentar til de nye 2021 data skriver NSIDC: “Dette års minimumsudbredelse forekommer at være en af de højeste I det seneste årti – kun 2013, 2014 og 2018 er indtil videre højere end udbredelsen af havisen i 2021.” Det undrer mig imidlertid, at NSIDC ikke kommenterer manglen på en signifikant nedadgående tendens i dette tiår.

Jeg har også lavet et søjlediagram med alle målinger fra 1979-2021 af havisens minimum:

Som det ses, var der mere is før 2007, men også årlige variationer, og med perioder uden nedadgående tendens med det højeste isdække i 1996 omkring midtvejs i 42 års perioden.

Hverken NSIDC eller IPCC har tilsyneladende lavet søjlediagrammer med de faktuelle målinger, hvor man tydeligt kan se udviklingstendenser og mangel på samme. I stedet for bruger NSIDC andre meget illustrative diagramtyper som denne, hvor det dog ikke er så let at se udviklingen af minimumsisdækket fx i det seneste årti:

På trods af, at forfatterne til den nye 2021 IPCC-rapport burde kende de nye data, skriver de: “ Modelberegninger (CMIP6) viser viser, at det Arktiske Hav i september måned vil være praktisk talt isfrit i midten af århundredet (2050) ved middel og højt GHG emissionsscenarie.”

Det er same type af ringe funderede forudsigelser, som Al Gore kom med i 2007, da han forudsagde, at isen i Arktis ville være fuldstændig væk i sommeren 2014. Det skete ikke! Som det fremgår af diagrammet ovenfor, var der mere is i 2014 i forhold til 2007.

I løbet af de fjorten år fra 2007 til 2021, hvor udbredelsen af havisen varierede, men ikke blev formindsket, steg koncentrationen af CO2 i atmosfæren gradvist med op til 2,5 ppm per år og alt i alt 30 ppm i denne periode og nåede 414 ppm i 2021, svarende til en 7,2 % stigning på disse 14 år.

Derfor er det uforståeligt, at IPCC kan hævde, at der er en sammenhæng mellem de voksende menneskeskabte GHG-emissioner og en formindskelse af havisen I Arktis, som ikke finder sted, og endda komme med den alarmerende forudsigelse, at det Arktiske Hav vil være isfrit om sommeren om mindre end 30 år?

På denne baggrund kan man stille spørgsmål til holdbarheden af mange af de andre klimamodelforudsigelser, IPCC er kommet med, hvor der ikke er modsigende målinger, som for havisen i Arktis, der kan afvise modelforudsigelserne.

Allan Astrup Jensen, Research Director, NIPSECT

Please follow and like us:
Del på de sociale medier

7 Comments

 1. Tor Egil Bye

  Er det rigtigt at DMI kan finde på at justere sine grafer og data, hvis de ikke er i tråd med “klimakonsensus”. Det indikerer denne herre. https://www.youtube.com/watch?v=UUwekAbsz28 hvor det påståes at DMI har rettet i sine data over isen i arktis, efter at denne herre sendte sine observationer til New York Times, Twitter etc. Er det normal praksis at rette i data på denne måde?

 2. Morten Nielsen

  Hvad skyldes det, at middeltallet for 1979 og 14 år frem på ca.7 mio km2 er faldet til ca. 4 mio km2 i de 14 år op til 2021, du har i din første graf?

  • Søren Hansen

   Der er jo sket nogen opvarmning, både globalt og i Arktis, lige som der har været mange gange før. Men pointen er lidt, at udbredelsen ikke falder støt år for år, men har været fladet ud siden 2007.

 3. allan astrup jensen

  Årsagen til at mit diagram starter med data fra 1979 er, at det var det første år med troværdige satellitmålinger rapporteret af NSIDC. Ikke noget at gøre med forudsigelser af en istid, eller at det var toppen af en kold periode. Alle os, der levede i midten af 1980’erne, kan godt huske at der bl.a. var en vinter, hvor hele Øresund var dækket af tyk is. Derfor er det plausibelt, at der også var meget is i Arktis i samme periode.

 4. Graferne fra IPCC kaldes “Cherry Picking”. Som påpeget af andre her, vælger IPCC 1979 som udgangspunkt, et år hvor man frygtede en ny istid. Her er en artikel fra Newcastle Morning Herald, 18. Februar 1952: “Dr. William S. Carlson, an Arctic expert, said last night that Polar Ice caps were melting at an astonishing rate and threatening to swamp seaports by raising ocean levels. The glaciers of Alaska and Norway, he said, are only half the size they were 50 years ago. The temperature around Spitsbergen has so modified that that the sailing time has lengthened from 3 to 8 months of the year. Dr Carlson spent several years in Greenland as a geologist and meteorologist. ” Således påstår han at der er foregået en afsmeltning fra ca århundredeskiftet frem til 1952. Det kunne være sjovt at se denne tidsepoke inkluderet i de grafer som viser isens udbredelse. Men det har nok mindre interesse i dagens mediebillede, tænker jeg.

 5. Jan Williams

  Det er interessant, som IPCC og deres trofaste proselyttere uden mindste kildekritik hæfter sig ved den nedadgående kurve for havis i Arktis siden 1979.

  Dels er den nedadgående kurve jo ophørt i de senere år og blot haft mindre udsvingning fra år til år, og dels starter man målingerne, hvor den arktiske havis havde en meget stor udbredelse, nemlig i de år, hvor nogle forskere skråsikkert spåede om, at en ny istid var på vej.

  Det er jo som om, den sunde fornuft er forsvundet, for hvis jeg eksempelvis står på toppen af et bjerg, kan det, uanset hvilken vej jeg vælger, jo kun gå nedad. Og sådan er det jo med målinger, altså om de går op eller ned, beror i sagens natur på hvilket punkt målingerne påbegyndes.

  Muligvis er ovenstående alt for simpelt at forstå for de mange forførte og især for de unge, som på sin vis er ganske uskyldige, idet de desværre er blevet udsat for en voldsom propaganda, som de på fornuftig vis vanskeligt kan navigere i, og som er en propaganda man normalt forbinder med lande hvor ensretning af befolkningen er hjemmehørende … og det er måske der, hvor vi om føje år ender, og hvor den ægte videnskab må vige til fordel for tro og religiøse påstande. Trist.

 6. Hans Henrik Hansen

  “Jeg har også lavet et søjlediagram med alle målinger fra 1979-2021 af havisens minimum”
  – det bør iøvrigt bemærkes, at iflg. IPCC var udbredelsen af den arktiske specielt stor i slutningen af 1970erne!:

  https://archive.ipcc.ch/ipccreports/tar/wg1/062.htm

Leave a Comment

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

*