Klimarealisme i medierne, Opdaterede Temperaturer, Original Temperatures

Svindel

Tony Heller, som mange kender fra hans små videoer om klimavidenskabens fjollerier, ikke mindst dens mange forudsigelser om Jordens snarlige undergang de sidste 30 år, har skrevet følgende indlæg, der dokumenterer, hvordan der svindles med fortidens temperaturer, formentligt for at få den globale opvarmning til at se værre ud, end den er i virkeligheden. Så hold på hat og briller, Tony Heller får ordet:

NOAA’s (den Nationale Hav- og Atmosfære-Administration) ekstremvejrs-statistik viser et stigende antal områder i USA, der rammes af sommereftermiddags-temperaturer langt over normalen, og det sidste årti var rekordhøjt.

De viser, at den stigende tendens startede for ca. halvtreds år siden.

Men deres termometer-data viser nøjagtigt det modsatte, ligesom den Nationale Klima-Vurdering (National Climate Assessment). Der er 1.218 målestationer i det Amerikanske Historiske Klima-Netværk.

Procentdelen af stationer, der når 35 grader celsius (95 oF) på et eller andet tidspunkt om sommeren, er faldet drastisk over de seneste 90 år.

Tony Heller har her en stribe tilsvarende kurver, f.eks. med 100oF osv., men de dokumenterer alle den samme udvikling over årene. Han medtager også kurver, der viser den gennemsnitlige længde af varme perioder, og det såkaldte hedebølgeindeks, der siger noget om hvor alvorlige hedebølgerne har været år for år:

Her er hvordan, NOAA ændrede udviklingen. Her er deres daglige temperaturdata for USA (juni-august gennemsnitlige maksimumtemperaturer for alle stationer):

Deres rå månedlige datasæt er næsten identisk:

Korrektioner for måletidspunktet giver ikke den store ændring:

Men det endelige justerede datasæt viser en kraftig tendens til opvarmning i de seneste halvtreds år:

Det endelige datasæt afviger fra de målte data med over en grad celsius i løbet af de seneste fyrre år.

Opvarmningen siden 1970 findes ikke i termometermålingernes data, så hvor kommer den fra?

Der har været en stor nedgang i antallet af stationer, som indberetter data, i løbet af de seneste 30 år. Men i det endelige, korrigerede sæt bruger NOAA temperaturer fra alle 1.218 stationer, uanset om der i praksis findes nogen data fra termometre eller ej. Figuren her viser udviklingen i antallet af stationer, 1920-2020.

Med andre ord, de finder simpelthen selv på data. Mere end 40 % af data i det endelige sæt er nu konstruerede. Kurven her viser andelen af konstruerede data.

De konstruerede data har 3 graders (fahrenheit) opvarmning, og det forklarer hele opvarmningen vist på NOAA’s kurve. Kurven her viser de konstruerede temperaturer alene.

NOAA’s USA-temperaturer er komplet svindel og de bliver justeret opad, så de svarer til udviklingen i CO2.

https://realclimatescience.com/2021/08/extreme-fraud-at-noaa/

Please follow and like us:
Del på de sociale medier

2 Comments

  1. Hans Henrik Hansen

    “Vi skal passe på med historier, der ikke er ordentligt belyst” – der er såmænd rigeligt med ‘belysning’; her et illustrativt eksempel fra “Climate4you:

    https://www.climate4you.com/images/NCDC%20Jan1915%20and%20Jan2000.gif

  2. Niels Olsen

    Det er jo blot påstande. Hvad siger svindelanklagede NOAA til beskyldningerne?
    Vi skal passe på med historier, der ikke er ordentligt belyst.

Leave a Comment

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

*