Energipolitik, Klimarealisme i medierne, Vind og Sol

Kinesisk elforsyning

Kina har været meget tilbageholdende med at forpligte sig til urealistiske klimamål om 50, 55 eller 70 % reduktion i CO2-udledningerne inden 2030. Man har holdt hovedet koldt og kun lovet, at udledningerne vil toppe i 2030, og derefter vil man nå nul 30 år senere – i 2060. Det er jo ikke tilsagn, der kan give sved på panden.

Fig. 1: Væksten i kinesisk elproduktion (i TWh) fra andet kvartal 2019 til andet kvartal 2021, fordelt på de forskellige energikilder. “Thermal” er fossilt fyrede værker.

Det er nok fornuftigt af kineserne at spille ud på den måde, set i lyset af tallene for deres udbygning af forskellige energikilder til el-fremstilling. Fig. 1 viser væksten i kraftværkskapacitet fra 2. kvartal 2019 til 2. kvartal 2021. I alt blev den årlige produktion udbygget med 504 TWh, svarende til en stigning på 7,2 %. Heraf udgjorde fossilt fyrede kraftværker 377,5 TWh, en stigning på 7,4 %. Produktionen fra kernekraft steg med 35 TWh (10,4 %). Vind tegnede sig for en stigning på 67,4 TWh og sol for 29 TWh. Stigningerne i procent var de højeste for vind og sol. Det ser jo positivt ud, men det skal sammenholdes med den langt større stigning i TWh for de fossile værker. Så sol og vind er ikke kommet spor nærmere en dominans i elforsyningen, tvært imod.

Fig. 2: Ny installation af vindmøller i Kina, 2010-2021, i MW, de sidste 4 år kvartalsvise tal.

Værre er det, når man kigger på ny-installationen af sol og vind. Fig. 2 viser udviklingen for vindkraft. I årene 2016-2019 lå udbygningen i kapacitet pr. år i intervallet 16-25 GW. 2020 startede på et lavt niveau, men skød op i 4. kvartal til næsten 60 GW. Det viser sig dog primært at skyldes projekter, der havde hobet sig op pga. covid-19 epidemien og så blev færdiggjort i fjerde kvartal. I år er nybygningerne i de to første kvartaler nede på niveauet 2016-2019.

Fig. 3: Installation af solceller i Kina, målt i MW. Siden 2016 er tallene kvartalsvise.

Nøjagtigt det samme billede ses for solenergien, se fig. 3. Der var ellers en kraftig udbygning på vej af solenergien, langt mere end vindmøllerne, men regeringen ændrede så i tilskudsreglerne og det satte udviklingen i stå.

Der er lang vej med ”den grønne omstilling” i Kina og det er nok det bedste for alle parter.

https://notalotofpeopleknowthat.wordpress.com/2021/08/05/strong-increase-in-thermal-power-as-wind-solar-run-out-of-steam-in-china/

Del på de sociale medier

En kommentar

  1. Knud Larsen

    Tak! Så fik vi syn for sagn.
    Må jeg anbefale yderligere læsning:

    https://globalenergymonitor.org/wp-content/uploads/2021/02/China-Dominates-2020-Coal-Development.pdf

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

*