Debatindlæg, Klimaadfærd, Klimapolitik, PM

Uvidenhedens triumf

– Gæste-indlæg

Det lyder så godt, det føles så rigtigt, så må det da også være sandt: ”Klima”, ”grønt”, ”økologi”, ”bæredygtig”, ”biodynamisk” bruges i flæng, nu også i kommercielle annoncer – kig selv efter. Men økofascismen næres via denne synsningernes logik: Alle, der tillader sig at stille spørgsmål, endsige drage dette i tvivl, bliver nedgjort som bagstræberiske ”klimafornægtere”.

”Forståelsespapiret”s krav om 70 % reduktion af ”drivhusgasser” (i forhold til 1990) inden 2030 er vildt urealistisk. Det ved mindretalsregeringen godt, men det var nødvendigt for at få støttepartierne ombord, så man fremsatte også ”klimaloven”. Nu står kampen mellem fakta og ideologi, mellem sund fornuft og banale synsninger.

F.eks. regeringens ”Klimaudspil for landbruget”: Den vil ”Forhøje satserne for økologisk arealstøtte frem til 2024 som led i en ambition om at fordoble økologien.” – ”Såfremt det lykkes at fordoble det økologiske areal, vil det give en CO2-reduktion på 0,5 mio. tons i 2030.” (sic!)

”Vesten” har i århundreder hyldet viden, oplysning og logik, og er derved nået frem til vort nuværende stade. Men under den nye klima-gud kaster mange vrag på denne konsensus, og hylder ideer som ”økologi”, helt uden videnskabelig baggrund, og ”biodynamik”, rent humbug på linje med astrologi.

”Konventionelt” landbrug er baseret på fakta, opbygget gennem mere end 150 års sammenlignende forskning og forsøg, årligt publiceret til gavn for alle, der er modtagelige for fakta. Et kg ”økologisk” hvede kræver mere end dobbelt så stort et areal som et kg ”konventionel” hvede. Altså bliver der mindre end det halve areal til overs for natur og biodiversitet. Den ”økologiske” jordbehandling er langt mere intensiv, dermed større CO2-udslip. Er dette ”Klimavenligt”, som ”økologerne” påstår? Flere drab af harekillinger, vibeunger o.s.v.: Er dette biodiversitets-venligt?

”Økologisk” hvedes protein-indhold er langt lavere end ”konventionel” hvede, da der ikke må bruges ”kunstgødning”, produceret ud fra luftens naturlige N-indhold. Dermed ringere bage-evne (hvad siger bagerne?) Samtidig udpines jorden, når der tilføres færre næringsstoffer, end der fraføres med afgrøderne: Det ”økologiske” udbytte er konstant faldende, mens det ”konventionelle” er konstant stigende.

”Økologisk” landbrug kræver derfor husdyrgødning, hvilket ikke harmonerer med klimafolkets krav om vegansk føde: Uden husdyr, ingen husdyrgødning (gylle).

Alligevel dekreterede Finansministeriet i oktober 2020 under ”Bæredygtighed og klima”, at alle statens kantiner skal servere ”vegetarisk mad to af ugens dage, og at 60 % af maden skal være økologisk”. Fødevareministeriet fulgte op 26/3 2021: ”Der skal mere økologi og klimavenlig mad i de offentlige køkkener. En ny køkkenomstillingspulje på 40 millioner kroner skal hjælpe offentlige køkkener til at lave mere økologisk(e) og klimavenlig mad.”

Danmarks befolkning og CO2-udslip udgør under en promille af hele jordklodens ditto. Det gør overhovedet ingen forskel, om vi gør dit eller dat. Det hele afhænger af, om Kina og udviklingslandene i Asien, Afrika og Sydamerika ændrer levevis.

Kina har kun ”lovet”, at deres CO2-udslip ”vil toppe i 2030”, uden at sige, hvad dette betyder. Men allerede i dag har de planlagt at bygge nye kulkraftværker med en effekt på 250 GW (gigawatt), med rigelig plads til yderligere udvidelser inden 2030. Til sammenligning: Den fantastiske vind-energi-ø i Nordsøen er planlagt til 3 GW. TRE gigawatt.

PS: Hver eneste kremering udspyr ca. 70 kg. CO2, men alligevel vælger flere og flere økologiske byboere at lade sig kremere.

PPS: Ingen af ovenstående danske påbud er baseret på fakta. Al forskning og statistik siger det stik modsatte.

Mundus vult decipi, ergo decipiatur (Verden vil bedrages, lad den så blive det; Holberg).

Del på de sociale medier

20 Comments

 1. Knud Larsen

  Til Allan Astrup Jensen (6/9):
  Hvor blev dine gendrivelser af? “meget ubalanceret, udokumenteret, politisk og med urimelige forsimplinger.”)
  Jeg ser frem til argumenter baseret på fakta.

 2. Knud Larsen

  Til Allan Astrup Jensen:
  Tværtimod, jeg har dokumentation for det hele. Hvad er det specielt, du ikke tror på? Jeg kan levere links til dokumentationen.
  Du nævner heller ikke, hvad der skulle være “ubalanceret, politisk og med urimelige forsimplinger” ?

 3. allan astrup jensen

  Selvom indlægget af Knud Larsen efter min mening indeholder korrekte statements, så er det meget ubalanceret, udokumenteret, politisk og med urimelige forsimplinger.
  (forkortet af red.)

 4. Mogens Kjær

  Søren Hansen

  Du skriver lidt om udviklingen i Kinas energiforsyning, og tilføjer: ”Om det er noget, der giver anledning til optimisme mht. kinesernes hensigter, er nok tvivlsomt. Der er grund til at tro, at deres “vedvarende energi” + Power to X primært er tænkt som vinduespynt.

  Hvis du kigger på tallene, så må du konstatere, at Kina udbygger sin vedvarende energi i procentvis dobbelt så højt tempo, som de udbygger produktionen af kulkraft. Her ses bort fra vandkraft, som allerede er veludbygget. Det er selvfølgelig procenttal, fordi det siger noget om den ekstra satsning, som Kina er i gang med. Hvis man tror, at Kina bare kan erstatte en langt større del af energiproduktionen med vedvarende energi, så er man nok lidt urealistisk.

  Hvad blev der i øvrigt af dit indlæg om ”Klima og Religion”. Det synes at være forsvundet fra Klimarealisternes hjemmeside under ”Debatindlæg”?

  (forkortet af red.)

  • Søren Hansen

   En høj procentdel af et lille tal batter altså ikke så meget som en lavere procent af et stort tal. Det gælder jo også hele verdens energiforsyning, hvor den “vedvarende energi” har pæne vækstprocenter, men ud fra meget lave udgangspunkter, og derfor er deres samlede andel af energiforsyningen næsten ikke rykket ud af stedet – og har ingen udsigt til at komme op på 50 % eller mere, som man drømmer om.

   “Klima & religion” er kategoriseret under “klimarealisme i medierne”, der kan du stadigvæk finde det: https://klimarealisme.dk/2021/08/21/klima-og-religion/

 5. Mogens Kjær

  Det ville være dejligt, hvis jeg kunne dele Villi John Petersen’s optimisme. Det gør jeg så ikke.

  For at sige det som det er, så har jeg det lidt svært med oplysningen om, at en fordobling af CO2 i atmosfæren medfører en temperaturstigning på 1 grad. Det er ikke nok for mig, at Villi John Petersen skriver det.

  Efter hvad jeg har forstået, så kan man skønne sig frem til klimafølsomheden på to radikalt forskellige måder. Den ene er ved at se, hvad beregningerne i en klimamodel fører frem til. Her er resultatet noget over 1 grad.

  Den anden måde er at se, hvad virkeligheden siger. Det har den ulempe, at alle andre påvirkninger end CO2-stigningen også har betydning for temperaturændringer. Men med tilstrækkelig lange tidsserier mindskes denne risiko, så i sidste ende er det den beregningsmetode, jeg foretrækker.

  Er det så denne metode, der fører frem til stigningen på 1 grad. Øhh – det ved vi ikke helt endnu, for vi må vente på, at vi når en koncentration på 574 ppm CO2 i atmosfæren, før vi har en fordobling fra det før-industrielle niveau. Det varer jo nok omkring 50 år endnu. Og så skal vi i øvrigt også lige huske at fratrække temperaturstigningen, som de øvrige drivhusgasser giver anledning til.

  Det ville være fint, hvis Villi John Petersen kunne komme med nogle nye beregninger, og så også lige huske at rette de 2 ppm årlige stigning til den faktuelle stigning på 2,5 ppm i CO2-koncentrationen.

  Det ville også være fint med en henvisning til den nye forskning, der viser at der er ressourcer til, at 9,5 mia. mennesker kan få en levestandard som den vesteuropæiske.

  (forkortet af red.)

 6. Knud Larsen

  Til Mogens Kjærs kommentar af 27. august:
  Nej, jeg skrev hverken, hvad jeg mener eller ønsker om levevisen i Kina og udviklingslandene. Og da slet ikke, at de “skal ændre levevis”. Jeg søgte blot at fatte mig i korthed. Jeg havde oprindelig skrevet:
  “Det hele afhænger af, om Kina og udviklingslandene i Asien, Afrika og Sydamerika orker at ændre deres levevis. Men de vil – selvfølgelig – alle op på vort velfærdsniveau, før de begrænser deres brug af kul, olie og gas.”

 7. Mogens Kjær

  Sammenhængen mellem fødselsrater, befolkningstal. levevilkår og vækst bliver altid bragt på bane, når talen falder på klimaet. Og det er rigtigt, som Thomas Martin Nielsen skriver, at ”fødselstallet jo notorisk rasler ned i takt med at menneskers levestandard stiger”. Grunden hertil er dog ikke kun væksten i levestandarden, men nok så meget at væksten i levestandarden sker i urbaniserede områder, hvor den urbaniserede livsstil i sig selv fører til lavere fødselsrate.

  Sammenhængen mellem fødselsrate og befolkningstal er heller ikke så enkel, som vi ofte tror. Kloden stigende befolkningstal skyldes langtfra kun et fødselsoverskud. Tværtimod er der mange områder i verden, hvor befolkningstilvæksten næsten kun skyldes stigende levealder. Og sådan vil det være i mange årtier fremover.

  Konklusionen er således, at vi på kort og mellemlangt sigt godt kan opgive at få stoppet befolkningstilvæksten ved at øge velstanden. Hvad der sker i øjeblikket er, at befolkningstilvæksten forhåbentlig bliver mindre end hvad vi tidligere troede.

  Misforstå mig ikke. Det er ikke fordi jeg ikke under mennesker i udviklingslandene en levestandart svarende til vestens levestandard. Det kræver bare, at vi på længere sigt spreder os over lidt flere beboelige planeter. Som en ægyptisk far til 32 børns sagde i en TV-udsendelse for snart mange år siden.. ”Mange børn er da ikke noget problem. Vi kan da bare flytte til Mars”.

 8. Mogens Kjær

  Tak til Steen Rasmussen for at tage mit spørgsmål seriøst. Det bliver spændende at læse den anbefalede litteratur- særlig da den er af ret ny dato. I forvejen er jeg nok lidt skeptisk med hensyn til de 6 pct. menneskeskabt O2 i atmosfæren, men jeg har da heldigvis lov til at blive klogere.
  Mvh
  Mogens Kjær

 9. Steen Rasmussen

  Til Mogens!
  Jeg er ikke klar over om du kan bruge denne kilde:
  The Rational Climate e-Book
  Cooler is Riskier
  Patrice POYET
  https://patricepoyet.org/
  Iklin (Malta), March 20th, 20213
  First version issued dated December 14th, 2020

  Følgende er kopieret fra kapitel 2 – hvor han anslår at ca. 6% af den samlede CO2 i atmosfæren er menneskeskabt.
  Jeg er sikker på, at der findes andre kilder og beregninger med helt andre tal- det er svært at finde “consensus” i videnskaben. Læg dog mærket til at Poyet refererer til “Natural degassing” af Morane 2000.

  Jeg kan da klart anbefale Poyets gratis e-bog, som kan hentes på ovenfor nævnte link.

  mvh
  Steen Rasmussen

  2) Anthropic CO2 is 6% of tropospheric [CO2]
  One of the key arguments wielded by the alarmists is that the bulk of CO2 emitted by fossil fuel usage has remained in the atmosphere, will keep doing so for more than a century and that its ominous effect will be deferred and felt by the future generations, therefore trying to put the blame on us right now so that immediate action be taken in order to curb emissions ASAP, whatever the dire economic consequences might be. This does not resist even a quick fact checking.
  In fact, the flux out-gassed by warm oceans between the tropics and by the soils where organic matter decomposes is of the same order of magnitude as the flux absorbed by cold oceans at high latitudes and by vegetation, but never quite equal because these absorbed and degassed fluxes depend on temperatures, precipitation and winds in the corresponding zones, and on the volume of vegetation which increases as per the carbon dioxide content of the air. The ratio (annual stock / flux) of the atmospheric carbon stock (in the CO2 of the air) to the flux absorbed each year by the vegetation and by the oceans at high latitudes is in the range of four to five, hence an average lifespan of a molecule of CO2 in the air from 4 to 5 years. One fifth of the CO2 in the air is absorbed every year, roughly half by vegetation and the other half by cold oceans at high latitudes on their surface; almost as much is degassed by the soils where the vegetation decomposes and by the warm oceans on their surface. It appears that fossil fuels make up only 6% of the CO2 in the air (compared to 2% in 1958), the other 94% come from natural out-gassing of the oceans and soil, in billions of tonnes of carbon, Gt-C or gigatons of carbon: 10 Gt-C / year “fossils” against some 170 Gt-C / year “natural degassing” (Moranne, 2000).
  As one fifth of the CO2 content of the air is absorbed every year, the carbon content of the air y(t) is a solution of the differential equation (Veyres, 2018): dy/dt = f(t) – y(t)/5 or y(t) = 5 f(t) – 5 dy/dt, with f(t) input:
  −(t−t0) t −(t−t ’)
  y(t)=y(t0)e 5 +∫e 5 f(t’)dt’ t=0
  This applies to both components, i.e. the natural and the anthropogenic (f(t) = 10 Gt-C/yr) parts of the carbon of the air as the atmospheric processes do not make any difference between the two, how would they? The anthropogenic component of the air is 5 yr x 10 Gt-C/yr – 5 yr 0,4 Gt-C/yr = 48 Gt-C = 23 ppm or 6%; the component from natural out- gassing is 94%. Furthermore, Veyres (2018) adds «the natural out-gassing, since 1958, went up from 62 ppm/yr to almost 80 ppm/yr, while anthropogenic emissions went from 1 ppm/yr to 4.5 ppm/yr. Natural climate cycles drive the temperature that drive the natural out-gassing, that provides today’s 94% of the CO2 of the air, and the total CO2 of the air drives the absorption, always (1/5) of it».

 10. Mogens Kjær

  Det hører nok ikke til i denne tråd, men jeg er stadig nysgerrig efter at høre, om nogen kan svare på det spørgsmål, jeg stillede for to dage siden under artiklen om “Den globale opvarmning del 2”

  Mit spørgsmål var, om nogen kan hjælpe mig med finde en henvisningen til oplysningen om, at “det menneskeskabte udslip af CO2 kun er en tiendedel af det totale udslip af CO2”.

  Der passerer da en imponerende viden gennem organisationen Klimarealisme, og nogen må da have hørt eller set noget mere præcist, end det jeg hørte. Og spørgsmålet må da være interessant for alle, der ønsker en realistisk vurdering af drivhuseffekten.

  • paul sehstedt

   Det manglende svar skyldes nok, at dit spørgsmål ikke er præcist. Mellem 2,5 og 5 % af det globale CO2-udslip kommer ikke fra naturen, men er menneskeskabt. Alt efter, hvem du spørger, får du forskellige svar, der ikke gør dig klogere. Hvis der ikke var noget CO2 overhovedet, ville den globale temperatur ligge på ca. minus 18 ° C og vi ved også, at liv begyndte at spire ved 150 ppm. Altså har CO2-indholdet indflydelse på temperaturen i nogen grad. 280 ppm har været fremherskende i lang tid, men med befolkningstilvæksten er der sket et større økonomisk forbrug, der har udledt CO2. Så længe vi kun brugte træ til at fyre med, kunne forbruget nogenlunde dækkes af nyplantning, men siden kul og olie kom til – og blev grundlaget for vort moderne samfund – har vi frisat den solenergi og CO2, der ligger lagret i fossile brændstoffer. Henrik Svensmark (ham med solpletterne) har været inde på, at det nuværende CO2-niveau har måske forhindret/forsinket den nedkøling, der har været forudsagt pga solpletternes mængde. CO2 opdeles i carbon-12 (98%), carbon-13 (1,5%) og carbon-14 (0,5%). Teorien er, at carbon-13 er årsag til opvarmningen, men det strides de kloge hoveder om. Jeg kender ikke til påstanden, at 10% af det totale CO2-udslip er menneskeskabt

 11. Steen Rasmussen

  Dejligt med diversitet i meninger og holdninger. Det er meget vigtig, at der er plads til diskussion, en ting som nærmest er blevet forbudt under temaet “Science is settled” – en så uvidenskabelig holdning, idet der skal være plads til at vi med tiden bliver klogere.
  På trods af at jeg deler den holdning, at der IKKE er videnskabelig evidens for at CO2 styrer vort klima, og jeg elsker/kan ikke undvære kød i min kost, så er jeg dog villig (og heldig at kunne) til at betale ekstra for at få mad, som IKKE har været udsat for giftstoffer og kemikalier, som er med til at forurene vort grundvand og vandløb, og så er jeg ligeglad med, om det hedder økologi, biodynamik eller blot som på Læsø “sprøjtefri”.
  At kæde brug af kemikalier og det at spise kød sammen med klimaændringer er efter min bedste mening helt ude af proportion. Imidlertid viser det intensive landbrug med pløjning af jorden, at der hvert år frigives store mængder CO2 fra jorden, CO2 som skulle danne grundlag for opbygning af nye planter og dyr. Ligesom blotlægningen af jorden gør jorden mere sårbar for udtørring og dermed sårbar for ødelæggelse af vigtige svampe og mikroorganismer i jorden. Den amerikanske forsker Jim Steele fortæller i denne video lidt om, hvor vigtigt det er, at vi passer godt på både jord og den væde vi modtager fra oven:
  https://youtu.be/nn2G-DZVm-s
  og
  Allan Savory:
  https://youtu.be/q7pI7IYaJLI

  og masser af info om regenerativ landbrug:
  https://youtu.be/TLwsn8snsMc

  Beskeden er: Sørg for at jorden er dækket hele året med “grønt” idet planter holder på nedbøren, så vi undgår at vandet render fra og skyller de øverste jordlag bort og biodiversitet er bedre en monokulturer. Kvægdrift er med til at tilføre jorden gødning og fjerne tørrede let antændelige græsser og strå, og undgå overgræsning.
  Klimaet har altid varieret og vil altid gøre det – uanset menneskeskabt CO2, som blot har forøget planters overlevelse, idet tilstrækkelige mængder CO2 både øger planters produktion og fertilitet (påvist ved drivhusforsøg) og samtidig mindsker planters udånding af vanddamp, og dermed gør dem mindre sårbare over for udtørring.

  mvh
  Steen Rasmussen

  • Thomas Martin Nielsen

   – Planter og afgrøder henter IKKE deres CO2 fra jorden, men fra luften – det sker gennem fotosyntesen, som du kan læse om her:
   https://denstoredanske.lex.dk/respiration_hos_planter
   – I Danmark har vi netop udbredt vintersæd, som holder markerne grønne året rundt – præcis det du efterlyser.
   – Man pløjer altså også jorden i økologisk landbrug, som tilmed kræver det dobbelte areal i forhold til konventionelt landbrug. Og som ironisk nok er totalt afhængigt af gødning fra de husdyr, som i andre sammenhænge er så udskældte. Hvis vi danskere begyndte at leve hovedsageligt af planteføde, som eksperterne anbefaler, så ville det økologiske landbrug komme til at mangle husdyrgødning i stor stil. Så økologisk og ulogisk er to sider af samme sag…

   • Steen Rasmussen

    Hej Thomas!
    Undskyld min forkerte formulering vedr. “planter henter deres CO2 fra jorden” – jeg er helt enig i at planternes fotosyntese henter CO2 fra luften. Imidlertid er jeg bekendt med, at planter sender en del af den opfangede CO2 igennem rødderne og ned i jorden, hvor svampe og mikroorganismer udnytter dette til deres vækst. Svampe kvitterer med at sende mineraler den anden vej. Liv (både planter og dyr) er opbygget af kulbrinter (den såkaldte organiske kemi) – C og H +en del andre stoffer, C fås fra CO2 og H fra H2O. Jeg medgiver, at jeg ikke har konkrete videnskabelige rapporter og data til at underbygge min opfattelse, men udelukkende baserer min opfattelse på nogle amerikanske farmeres præsentationer om “regenerative farming”.

 12. Villi+John+Petersen

  Mogens Kjær skriver: “Hvis ovenstående citat skal tages alvorligt, så ”Gud forbyde” at Knud Larsens ønske om ændret levevis bliver opfyldt. Det ville være en klimamæssig katastrofe, hvis befolkningen i disse lande begynder at leve som befolkningen i de vesteuropæiske lande”. Men det forudsætter, at IPCC´s vurdering af CO2´s betydning for klimaet er korrekt – og det er den ikke. En fordobling af CO2 i atmosfæren betyder +1 grad. Altså 420 ppm til 840 ppm = +1 grad. Men med nuværende udslip på 2 ppm/år vil det tage 210 år. Og det vil kun være en fordel for planter og dyr. Alle IPCC´s påstande om CO2´s klimafølsomhed mellem 1,5 og 8,8 grader er ren fiktion. Derfor har IPCC også til stadighed nedskrevet klimafølsomheden til mellem 1,5 og 4 med 3 grader som det mest sandsynlige. Men der er ingen videnskabelig evidens for denne påstand. Nej, lad Afrikas og Asiens befolkninger få en levefod som i USA og Vesteuropa, det vil ikke skade klimaet, og der er i følge ny forskning mere end rigeligt med ressourcer til i hvert fald 11,5 mia. mennesker; men befolkningsvæksten er allerede begyndt at dale, så vi når næppe 9,5 mia. Altså tag katastrofekikkerten fra øjnene, og vær optimistisk m.h.t. fremtidens muligheder. Thunbergsk sortsyn og panik-krav er direkte ødelæggende. For udviklingens og velfærdets skyld må vi kræve mere CO2 i atmosfæren – langt mere!

  • Thomas Martin Nielsen

   Hertil kommer at fødselstallet jo notorisk rasler ned i takt med at menneskers levestandard stiger: Det viser erfaringen fra alle verdens i-lande, hvoraf ikke ét eneste i dag er i stand til at reproducere sig selv, dvs. opretholde en fødselsrate på minimum 2.1 barn pr. kvinde.
   Med andre ord: En højere levestandard i Afrika og Asien er en del af løsningen, ikke en del af problemet.

 13. Mogens Kjær

  Et absolut tiltrængt indlæg i debatten om økologi og klima. Her har uvidenheden virkelig fejret triumfer, og Knud Larsen skal have tak for at sætte sit klare lys på virkeligeden med dette gæsteindlæg.

  Knud Larsen har også ret i, at danske udslip af CO2 er omkring én promille af verdens udslip, ligesom det ikke kan betvivles, at meget afhænger af de ikke-vesteuropæiske landes energiforsyning. Men at det skulle være et argument imod, at Danmark gør en ekstra indsats for at nedbringe deres CO2-udslip, er nok lidt ”uden for skiven”.

  Fx mener Knud Larsen, at Kina og alle udviklingslandene i resten af verden ”skal ændre levevis”.
  Hvis ovenstående citat skal tages alvorligt, så ”Gud forbyde” at Knud Larsens ønske om ændret levevis bliver opfyldt. Det ville være en klimamæssig katastrofe, hvis befolkningen i disse lande begynder at leve som befolkningen i de vesteuropæiske lande.

  Men Knud Larsen mener måske, at Kina skal leve op til de mål, som EU prøver at nå frem til, selv om det ihærdigt søges saboteret af klimaskeptikere. Undskyld at jeg gentager mig selv, men siden 1990 har vi altså i den vestlige verden eksporteret en tredjedel af vores CO2-udledning til Kina, og de har bl. a derfor nogen vanskeligheder ved at dække deres energibehov.

  Af denne grund er der en kolossal satsning i gang for at udbygge energiproduktionen i Kina. Det gælder særligt vedvarende energi og kernekraft. Det sidste nye er, at de snart bygger verdens største anlæg til produktion af power-to-X brændstof.
  https://www.dr.dk/nyheder/viden/teknologi/kina-bygger-snart-verdens-stoerste-anlaeg-til-groent-braendstof

  Ligeledes udvides kapaciteten af kulkraftværker. Ifølge Reuter, så steg nettokapaciteten af Kinas kulkraft I 2020 med 29.8 GW, selv om resten af verdens kapacitet faldt med 17.2 GW. Dette – sammen med Kinas store befolkning – er de proportioner. man skal medregne, når man udtaler sig om Kinas energiproduktion.
  https://www.reuters.com/article/us-china-coal-idUSKBN2A308U

  (forkortet af red.)

 14. Oluf+Johnsson,+MEd+CPE,+Dipl.+AE,+BSc.,+m.+m.

  Tak Knud Larsen. Skønt at få genopfrisket, hvor sagen står! Ikke nok med, at røde Kina bygger 3500 kulfyrede elværker samt et par vindmøller sådan til pynt og bedrag for klimatosserne, men røde Kina, der er verdens største industrination, nægter pure at forlade den lukrative position som udviklingsland med adgang til billige lån og andre fordele. Samtidig sidder de i baggrunden og orkestrerer WEF, UN, WHO og sikkert også IPCC, idet deres proselytter i vesten åbenbart er rød-grøn farveblinde, idet “grøn, vedvarende og bæredygtig energi” dækker over gammelsocialistisk filosofi, der er genopstået som en Fugl Phønix 30 år efter, at flertallet troede / stadig tror, at socialismen / kommunismen døde. NIX, den har levet under radaren for at genopstå malet over med grøn lak, men der er forhåbentlig ikke grøn lak nok til at dække den blodrøde kulør? Vi bedrages og lader / har ladet os bedrage gennem nærmest to generations erosion af grundlæggende naturvidenskabelig viden og almen dannelse i vort uddannelsessystem, så det er en karrikatur. Har vi mon tabt, eller kan vi bemægtige os positionerne til at generobre det tabte land?

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

*