Klimapolitik, Klimarealisme i medierne

Juridisk fornuft

Vi har her på siden et par gange omtalt, hvordan klimasagen nu er blevet et emne, der også involverer nationale og internationale domstole. Klimaaktivister trækker myndigheder, regeringer eller virksomheder i retten, med krav om at de skal gøre mere for klimaet, primært ved at nedsætte udledningerne af drivhusgasser. For nyligt blev Shell dømt af en hollandsk domstol til at nedsætte sine udledninger med 45 %.

Men en anden mulighed er at søge økonomisk kompensation for de påståede følger af udledningerne i form af klimaforandringer til det værre. Dette spørgsmål er behandlet i en artikel i tidsskriftet Nature Climate Change.

Her har f.eks. en bonde i Peru sagsøgt et tysk energiselskab, RWE. Bonden hævder, at klimaforandringer har bragt hans fremtid i fare, pga. risiko for oversvømmelser fra en sø af smeltevand. Da RWE har udledt CO2 i forbindelse med dets aktiviteter, er det medansvarligt for hans forværrede situation.

Tilsvarende har beboerne i en landsby i Alaska sagsøgt Exxon Mobil, fordi klimaforandringer har ledt til erosion af en kyststrækning, og derved forværret deres forhold.

Baggrunden for søgsmålene er en ny gren af klimavidenskaben, der på dansk kunne kaldes ”tilskrivelses-videnskab” (engelsk: Attribution Science), der netop fokuserer på, hvordan man kan etablere en forbindelse mellem lokale vejrrelaterede begivenheder og klimaforandringer – og videre til drivhusgasudledninger.

Det er en ”videnskab” der tilsyneladende med overlæg og som eneste begrundelse er skabt med henblik på juridiske søgsmål.

Imidlertid er det ikke gået så godt med de rejste sager. De fleste er baseret på enten havstigninger eller ændringer i det lokale vejrlig. I begge tilfælde er det svært specifikt at hænge dem op på den globale temperaturstigning, som igen delvist hænger sammen med drivhusgasudledninger. Herfra er der så yderligere langt til at kunne tilskrive et specifikt firma (måske i en helt anden verdensdel) ansvaret for den forvoldte skade. Det er så tynd en forbindelse, at man i alle normale juridiske områder ville afvise den og dermed undlade at holde sagsøgte ansvarlig.

Mange sager er da også ind til videre blevet afvist ved domstolene. Men alligevel sniger der sig hist og pist tvivl ind, og man kunne godt frygte, at sagsøgerne vil få mere succes i en fremtid præget af endnu mere klimaalarmisme.

https://eidclimate.org/climate-litigation-supporters-admit-that-attribution-science-is-failing-in-court/

Del på de sociale medier

En kommentar

  1. Jan Østergaard

    Det bliver spændende at se om det skal lykkes at rejse en sag ved domstolene mod månens 18,6 årige cyklus der i.flg en frisk NASA undersøgelse viser, at højvande i fremtiden oftere vil overstige kendte oversvømmelsestærskler i USA, men også masser af andre steder på jorden.
    https://www.nasa.gov/feature/jpl/study-projects-a-surge-in-coastal-flooding-starting-in-2030s

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

*