Ekstremvejr, Klimarealisme i medierne

Klima-dødsfald

Der er gennemført en stor analyse af dødsfald i 43 lande fordelt over hele Jorden. Her har man optalt de tilfælde, der kunne henføres til hhv. kulde eller varme. Formålet er naturligvis at få belyst den rolle, som den globale opvarmning spiller.

I alt var der i perioden 2000-2019 fem millioner dødsfald pr. år relateret til ekstreme temperaturer. Det svarer til knap 10 % af alle dødsfald. Langt de fleste kunne tilskrives kulde. Men der blev fundet en stigning i varmerelaterede dødsfald, hvilket forfatterne selvfølgeligt ser som en følge af den globale temperaturstigning. I fremtiden vil det blive meget værre. Forfatterne nævner en temperaturstigning på 0,26 grader/tiår, det er noget mere, end man vist normalt regner med i klimaforskningen, men man kigger også på en periode, der starter i bunden af en La Niña og slutter på toppen af en El Niño.

I perioden faldt antallet af kulderelaterede tilfælde med 0,7 % mens de varmefremkaldte dødsfald steg med 0,2 %. Geografisk er der stor spredning i antallet af temperaturforårsagede tilfælde og deres andel af de totale tal, se fig. 1. Hvor de i Asien tegner sig for næsten halvdelen af tilfældene, udgør de 0,5 % i Australien.

Fig. 1: Dødsfald i 43 lande, pga. varme eller kulde, inkl. geografiske variationer

Blandt artiklens konklusioner er følgende:

  • Mere end halvdelen af alle klimarelaterede dødsfald fandt sted i Asien
  • Europa havde den største overdødelighed pr. 100.000 indbyggere pga. hede
  • Afrika syd for Sahara havde de højeste dødstal forårsaget af kulde

Artiklen giver også nogle tal for de enkelte landes årlige tilfælde, se tabel 1.

Tabel 1: Dødsfald pr. år, 2000-2019 relateret til kulde og varme, i udvalgte lande

Man savner nogle nærmere definitioner på, hvordan man er nået frem til tallene. Hvornår kan et dødsfald f.eks. tilskrives hede? Er det folk, der tilfældigvis dør på varme dage? Er dødsfald fra naturkatastrofer talt med på én eller anden måde? Hvad med bilulykker fremkaldt af glatte veje?

En anden artikel, fra Tjekkiet, kaster lidt lys over sagen. Den finder for samme periode i alt 1164 kulde-relaterede dødsfald, forårsaget af frostvejr, isslag, regn og sne. Hovedårsagerne var bilulykker eller underafkøling. Tilsvarende var der kun 20 varmerelaterede dødsfald, svarende til ét om året, se fig. 2. Af én eller anden grund var der særligt mange (seks stk.) i 2006.

Fig. 2: Varmerelaterede dødsfald i Tjekkiet, 2000-2019

Det, der nu er interessant, er en sammenligning mellem f.eks. Storbritannien, der skulle have hhv. 44.600 og 8.000 dødsfald pr. år, fremkaldt af ekstreme temperaturer. Med en befolkning på 68 millioner mennesker er den knap 7 gange større end Tjekkiets, men det forklarer jo slet ikke en forskel på 1 til 8.000 eller 60 til 44.600 (kulde). Noget tyder på, at førstnævnte artikel har smurt tykt på, da de skulle definere klimarelaterede dødsfald. Men så ser det jo også meget værre ud.

https://www.eurekalert.org/pub_releases/2021-07/mu-5md070521.php

Del på de sociale medier

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

*