Klimaadfærd, Klimarealisme i medierne

Klima og angst

Det er velkendt, at hvis man har været igennem en eller anden farlig eller ligefrem livstruende situation, kan man få psykiske eftervirkninger af det. Hvis man har oplevet en oversvømmelse, med død eller ødelæggelser til følge, eller hvis man har været tæt på en brand, så er det noget, der kan give onde drømme efterfølgende og føre til en mere permanent tilstand af angst eller utryghed.

Sådan har det været gennem årtusinderne, og noget af det, der virkelig har skræmt folk, har været jordskælv, hvor man er helt ude af stand til at gøre andet end at håbe på det bedste.

I vore dage er der meget fokus på de psykiske eftervirkninger af voldsomme begivenheder, og man har indført krisehjælp og anden assistance til de ramte. Men der er ikke noget nyt i alt det her.

Vedlagte artikel tager fat i spørgsmålet, og ud over oversvømmelser nævnes hedebølger også som en kilde til mentale problemer. Dermed er vi ovre på velkendt grund: Klimaforandringer. Den globale opvarmning vil netop medføre flere hedebølger, voldsommere oversvømmelser, storme og naturbrande. Efter artiklens udsagn breder frygten sig i befolkningen, især blandt de unge, hvor klima-angst er vidt udbredt.

I fremtiden bliver det alt sammen værre, og der er brug for at store beløb afsættes til at hjælpe de mennesker, der bliver ramt af katastroferne. Vi bør også plante flere træer for at køle Jorden og forbedre husenes isolation for at nedbringe CO2-udslippet.

Det er selvfølgeligt her, at filmen knækker. Den globale opvarmning har ikke medført nogen stigning i tilfælde af ekstremt vejr, naturbrande osv., og der er heller ikke udsigt til, at det kommer til at ske fremover. Begrebet hedebølger er jo relativt, masser af mennesker lever – og lever fint – hvor der er meget varmt i forvejen. Men når man kan hæfte rutinebegivenheder op på klimaforandringer, så bliver det straks meget mere interessant, og det er vejen til flere forskningspenge og andre offentlige bevillinger.

Men en uheldig bivirkning er, at alt for mange mennesker bliver skræmt af vrøvlet, og specielt er det synd for de unge mennesker, der skal leve i frygt og usikkerhed uden nogen som helst grund.

https://news.trust.org/item/20210526120959-puazp

Del på de sociale medier

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

*