Energipolitik, Klimarealisme i medierne

Fossilfri elforsyning

For et stykke tid siden bragte vi en oversættelse af en artikel af Willis Eschenbach vedrørende umuligheden af den grønne omstilling, hvis det skal ske inden 2050. Der skal bygges et utal af vindmøller eller kolossale landområder skal plastres til med solceller for at kunne nå det.

Eschenbach har nu fulgt op med, hvad han selv kalder en lidt mere overkommelig opgave, nemlig en omlægning af USA’s elforsyning til 100 % CO2-fri før 2040. Det kunne ske ved at omlægge de fossilt fyrede kraftværker til atomkraft.

Situationen ind til nu ser ud som på fig. 1: Her er andelene af de forskellige energiformer vist i perioden 1985-2019. Det ser jo ikke så værst ud, da de vedvarende energikilder viser en pæn stigning.

Fig. 1. Udviklingen i kilder til USA’s elforsyning 1985-2019

Ser vi imidlertid på den samlede andel af CO2-fri energikilder, er billedet mindre positivt, se fig. 2. Nu er det åbenbart, at stigningen er så langsom, at det ville tage 75 år for disse kilder at overtage produktionen 100 %.

Fig. 2: Fordelingen af USA’s elforsyning i fossile og ikke-fossile kilder, 1985-2019.

Nu kunne man så forestille sig at løse problemet med en aggressiv udbygning af kernekraften. Inden der regnes på tallene skal det tages i betragtning, at der er planer om elektrificering af det amerikanske samfund med elbiler og elektrisk opvarmning af husene i større omfang. USA har i dag en elektricitetskapacitet på ca. 1000 GW, og den skal nok forøges til ca. 1500 GW. I øjeblikket dækker de fossile brændstoffer 675 GW, så de skal erstattes og samtidigt skal der bruges 500 nye GW, så inden 2040 skal der altså installeres 1175 GW kernekraft-effekt.

I dag tager det typisk 10 år at bygge et atomkraftværk, når man medregner hele processen med planlægning, godkendelser, indsigelser, politisk tovtrækkeri osv. Det går naturligvis ikke i den aktuelle situation. Der er kun ca. 975 uger fra nu af til 2040. Der skal således installeres ét 1,2 GW atomkraftværk hver uge fra i dag og frem til 2040. Mon det kan lade sig gøre? Som Eschenbach skriver, hvis nogen tror på det, vil han gerne prøve det grønne stads, som de må have røget.

https://wattsupwiththat.com/2021/04/16/us-green-impossibilities/

Del på de sociale medier

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

*