En grønnere planet, Klimarealisme i medierne

En grønnere verden

Der er offentliggjort mange påstande om, at verdens fødevareproduktion er blev reduceret som følge af klimaforandringer. Vedlagte artikel henviser til et frisk eksempel fra tidsskriftet Climate Nature Change, hvor netop denne påstand bringes til torvs. Imidlertid er konklusionen her ikke, at landbrugsproduktionen er faldet – hvad den jo beviseligt ikke er – men derimod at den er steget mindre, end den ville være uden klimaforandringer. Det resultat er selvfølgeligt fremkommet ved modelberegninger på forskellige scenarier, som vi så ikke har haft i virkeligheden, og som derfor aldrig kan efterprøves i praksis. Den slags forskning er en gratis omgang, men er fint i tråd med hele fortællingen om ”farlige klimaforandringer”.

De faktiske målinger fortæller en anden historie. NASA har således udsendt en artikel, hvoraf det fremgår, at den forøgede vækst af planter i de seneste årtier, kendt som den ”Grønnere Jord”, har en stærkt kølende effekt på landområderne pga. den forøgede effektivitet i transport af varme og vanddamp til atmosfæren. Disse resultater er baseret på satellitmålinger.

De højere temperaturer giver en længere vækstsæson for afgrøderne og det forøgede CO2-indhold får planterne til at vokse hurtigere. Det har været medvirkende til forøgede høstudbytter år for år.

Generelt hævdes det fra klimasiden, at de stigende temperaturer vil hæmme planternes vækst og føre til katastrofer lige om lidt. Der er dog meget lidt, der tyder på, at det forholder sig således. Mange planter vokser bedre ved let forhøjede temperaturer, og forudsigelserne om omfattende tørke har ind til videre vist sig ikke at holde, tværtimod.

Græs er et godt eksempel, hvor man kan forvente en øget vækst fra den stigende mængde CO2 i luften, også selvom det bliver betydeligt varmere og mere tørt.

Så alt i alt er det stigende CO2-indhold i atmosfæren en god ting for planternes vækst og dermed de fremtidige høstudbytter, der skal brødføde en stadigt voksende befolkning på jorden.

https://climatechangedispatch.com/global-warming-and-rising-co2-have-been-a-boon-for-plant-life/

Del på de sociale medier

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

*