Klimapolitik, Ledere

Godt Nytår

Her fra redaktionen vil vi gerne sige tak til alle vores trofaste besøgende. Vi sætter stor pris på jeres interesse, ikke mindst udtrykt ved de efterhånden mange kommentarer, der også dukker op. Netop den levende debat er vigtig, og derfor håber vi på, at der kommer endnu flere indspark og kommentarer i det nye år.

Klimadebatten har haft trange vilkår i 2020. Hele den vestlige verden er på vej ud over stepperne med vanvittigt dyre klimatiltag, ikke mindst den massive udbygning af vind- og solbaseret energiforsyning. Det er mange penge og ressourcer, der bindes her, selvom de sagtens kunne have været brugt på noget mere gavnligt for menneskeheden.

Sagen er jo den, at sol og vind ikke kan danne grundlag for en stabil energiforsyning. Der skal backup og/eller lagring til. Backup med biomasse er helt udelukket, så mange træer findes der ikke i verden, vi kan fælde. Teknologien til lagring er slet ikke udviklet endnu, og den står over for nogle problemer, der formentligt aldrig bliver løst tilfredsstillende. Vi er oppe imod naturlovene her.

Danmark vil være foregangsland – men i en helt katastrofal retning. Selvom planerne indebærer enorme udgifter og ændringer af samfundet, er det noget, som man slet ikke ønsker nogen åben og ærlig debat om. Medierne undertrykker stort set alle indlæg og bidrag, der forsøger at ytre skepsis om klimaplanerne, og der er næsten ingen politikere, der tør tage spørgsmålene op i fuld offentlighed. Det er en bemærkelsesværdig konsekvens af flokmentalitet og medløberi. Man er angst for at stikke ud – og være modstander af “konsensus”. Klimaskepsis slås ofte i hartkorn med alle mulige andre konspirationsteorier, som dumme mennesker tror på (flad jord?).

Men skal vi virkeligt tillade, at klimaangst og klimapropaganda får lov til at ødelægge vore vestlige samfund, bygget op med en kombination af frihed og velfærd, og som er helt unikke i verdens historie? Som det så tydeligt fremgår af alle indslagene på siden her, hviler selve klimasagen jo på et meget vaklende grundlag. “Videnskaben” hænger ikke rigtigt sammen og holder ikke til et nærmere eftersyn. Men den er så gennemsyret af politik og ønsketænkning, at det tilsyneladende ikke spiller nogen rolle mere.

Til gengæld bør der kæmpes mod den uforsvarlige udbygning af ubrugelige eller uholdbare energiløsninger, og det er her, kræfterne bør sættes ind i 2021.

Med disse ord vil vi gerne ønske jer alle et godt Nytår og al mulig fremgang i 2021. Kampen om klimaet må fortsætte!

Del på de sociale medier

2 Comments

 1. omar ingerslev

  Tak for jeres formidling. I lever op til de græske “retorikeres” ideal: vær altid kærlig, konstruktiv og kritisk – i prioriteret rækkefølge.

  Når man fra officielt hold lægger så megen energi i at bilde folk ind, at de skal forberede sig på en fremtid med badetøj og badesandaler, solcreme faktor 200+ og solbriller – så ligner det jo en ubehagelig tanke når det sammenholdes med hvad vi ved om en forestående istid

  Når man samtidig anlægger enorme investeringer i højteknologiske glasoverdækkede plantedyrkningsanlæg i Sahara, Gobi og lignende ækvatoriale områder, med dertil hørende adgang til underjordiske ferskvandsreservoirer, olie/gas til produktion af lys & CO2 -opkoncentrering til optimering af plantevækst (Libyen in memoriam) i lukkede biosfærer – og samtidig i verdens største entreprise – den nye Silkevej – bygger højhastighedsbaner i indkapslede vakuum-tunneller på kryds og tværs igennem det Euroasiatiske kontinent – så ligner det glacialt landbrug og -transport – altså en tanke igen.

  Når man ser på den beboelige del af planeten under de store istider, så vil der være et isfrit bælte omkring ækvator på 2-4000 kms bredde. Der bor ca 1 MIA mennesker i dette bælte pt. Det antal beboere for planeten har jeg hørt nævnt før. Ligner det en tanke ?

  Når man ser på Amazonas, Congodeltaet & den indonesiske sub-marine topografi har vi at gøre med de største fluvialaflejringer på planeten. Disse former er vidnesbyrd om usædvanligt voldsomme afsmeltningsfænomener, som kun forekommer under store istider Sjovt nok er disse områder underbelyst i den offentlige opmærksomhed, og sjovt nok møder jeg altid medlemmer af den såkaldte “elite” når jeg strejfer disse områder, altid igang med intens aktivitet, byggeri og investeringer – ligner det en tanke ?

  Det er sjovt nok karakteristisk blandt den såkaldte “elite” at tænke ud af boksen, søge utrolige sammenhænge som andre mere jordnære typer ikke vover, denne karakteristiske adfærd stilles der sjældent spørgsmålstegn ved, når det gælder “eliten”, men så snart såkaldt “almindelige” folk giver udtryk for noget tilsvarende, kaster man sig over dem, som hyæner der har udset sig den, der skiller sig ud fra flokken – det ligner jo gamle skrøner om “jantelov” og tilsvarende tanker…

  Når landets dronning for andet år i træk “glemmer” at hun ikke længere er i stue med “elitens” folk, og kommer til at nævne at der er mange måder at anskue den globale klimatiske udvikling på, og tilmed røber konkret viden om nedkøling og “bedring” af klimaet – i modstrid med tidens øredøvende og tudende dommedagsprofetier – så må man enten forestille sig at dronningen er den hemmelige bannerfører for alverdens konspirationsteoretikere – hvilken tanke ! – eller at hun må have overhørt seriøse samtaler, der forsøger at forholde sig til en større virkelighed – ligner det en tanke ?

  I Danmark er det interessante aldrig hvad der (officielt) bliver sagt; men ofte det, der IKKE bliver sagt. Der er intet nyt under solen – men solen er altid det nye.
  Når selv de store verdensreligioner kan gennemskue solens centrale betydning, så burde vi også i disse tider, hvor vi jo alle er så kloge, at vi kan undvære hovedet (?), kunne gennemskue det.

  Godt Nytår.

  O.I.

 2. Preben Møller Jacobsen

  “Men den er så gennemsyret af politik og ønsketænkning, at det tilsyneladende ikke spiller nogen rolle mere.”
  Korrekt – Jyllands Posten sletter øjeblikkeligt kommentar der omtaler og referer fagligt reelt beskriver “klimaplan 2030” eller Tysklands dilemma, hvor f.eks. Hamburg efter 2021 er 100% afhængig af vind- og solenergi. Men det er begyndt at vende i Tyskland, et oprør synes under udvikling efter et par bøger lige udgivet har gravet dybt i historien om ustabil/manglende eL-forsyning, økonomi, vind og sol m.m.

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

*