Klimarealisme i medierne, Tørke og Skovbrande

Californiens naturbrande

Helt forudsigeligt er august måneds skovbrande i Californien blevet tilskrevet klimaforandringer. Politikere har stået i kø for at fremføre dette budskab. Denne gang gik det ud over en nationalpark, Big Basin, med kæmpefyr.

Michael Schellenberger har kommenteret situationen og peger på, at skove med kæmpefyr faktisk skal brænde en gang i mellem, ellers trives træerne ikke. Branden i Big Basin har ikke ødelagt træerne, men der røg et besøgscenter m.v.

Faktisk er det brændte areal pr. år i Californien faldet betydeligt i de sidste 200 år. Til gengæld er brandene blevet mere ødelæggende, fordi naturbevarelse og tiltag til at forhindre brandenes opståen har ført til en voldsom akkumulering af vissent plantemateriale og dødt træ på jorden. Det virker som ekstra brændstof i en brand. Jo længere der er mellem brandene, desto voldsommere bliver de, når de kommer.

Men det har ikke noget at gøre med klimaforandringer.

https://www.climatedepot.com/2020/08/25/environmentalist-stop-blaming-climate-change-for-californias-fires/

Del på de sociale medier

7 Comments

 1. Hans Henrik Hansen

  Uddrag af meget informativ gennemgang af (manglende) californisk skovpleje:

  “The very poor forest conditions that exist today are a consequence of decades of inappropriate forest management neglect and are described as follows:
  As noted above, forest management practices and policies over the past several decades have (1) imposed limitations on timber harvesting, (2) emphasized fire suppression, and (3) instituted a number of environmental permitting requirements. These practices and policies have combined to constrain the amount of trees and other growth removed from the forest. This has significantly increased the density of trees in forests across the state, and particularly the prevalence of smaller trees and brush. Overall tree density in the state’s forested regions increased by30 percent between the 1930s and the 2000s…”

  https://wattsupwiththat.com/2019/05/14/californias-government-solely-responsible-for-states-forest-management-and-wildfire-debacle/

 2. Jørgen Staadsen Petersen

  Det er en kendsgerning, at man i bl.a. Californien har forsømt at forebygge skovbrande.

  Det er også en kendsgerning, at det er let at forebygge skovbrande. Det gøres bl.a. ved at fælde de store træer, at fjerne gamle tørre og udgåede træstammer, at lave gode brandbælter imellem de enkelte stykker af skov, samt ved at sikre, at adgangsvejene til skovene er både åbne og i brugbar stand, således brandbiler med mere kan komme frem i tilfælde af brand.

  Det er også en kendsgerning at man i 1930’erne havde langt større problemer med skovbrande end man har nu. Årsagen til at problemerne med skovbrande faldt drastisk efterfølgende var, at man fældede træerne for at bruge træet som tømmer med mere. I den senere tid har man så ladet træerne vokse for meget op igen, således at man på ny har fået alvorlige problemer med ukontrollerbare skovbrande.

 3. allan astrup jensen

  I varmeperioden i 1930’erne var der, så vidt jeg ved, ligeså hyppige skovbrande ved USA’s vestkyst, men dengang var der ikke så meget bebyggelse og anden aktivitet i skovene, som nu, derfor mere alvorlige konsekvenser nu.
  Det undrer mig, at man ikke har ryddet tilstrækkelige brandbælter rundt om kritiske bebyggelser. Man har haft mange år til det.

 4. Søren Hansen

  Hej Marianne,
  Der er jo tydeligvis uenighed om årsagerne, hvor Videnskab.dk følger Michael Mann og hans linje ret slavisk. Kurven over brande i Californien i Videnskabs artikel begynder i 1975. Går man længere tilbage, 100 år eller mere, vil man se, at tidligere var det langt større arealer, der brændte hvert år.
  Det er heller ikke rigtigt, at Californien er usædvanligt tørt lige nu. Der har været et par El Nino-år hvor der kom masser af regn og alle vandmagasiner blev fyldt. Nu er vi inde i en La Nina, og så bliver det tørt på Nordamerikas vestkyst. Det er en helt naturlig cyklus i klimaet.
  Men dårlig administration af skovene og misforståede miljøhensyn har efterladt mange års tør vegetation i skovbundene og dermed er der masser af brændstof, når ét eller andet fjols får startet en brand (over 90 % af brandene er startet af mennesker, tilsigtet eller utilsigtet). Prøv at læse hele artiklen, der er vedlagt dette opslag.

 5. Marianne Munck

  Brandene har altså noget at gøre med temperaturen og manglende nedbør. Der har været ekstremt varmt og tørt i Californien, og så er der som forudset udbrudt enorme skovbrande. Det er især den udtørrede skovbund der fænger som det ses på fotoet. Menneskers store vandforbrug og dræning af jord kan også have medvirket til at vandstanden i jorden, floderne og søerne, er sænket.
  https://videnskab.dk/naturvidenskab/flere-kaempe-skovbrande-og-vejrekstremer-er-ikke-tilfaeldige-de-skyldes

 6. Marianne Munck

  Som fotoet viser, er det navnlig skovbunden der fænger. De høje træstammer ser ikke ud til at give ilden så meget brændstof, og det ser ud til ilden dør ud inden den kommer ret højt op. Så nogle af træerne overlever. Men brande kan blive så voldsomme og komme op så høje temperaturer at det hele brænder. Normalt er brande væk inden den når ret langt ned i skovbunden, som består af muld med højt indhold af organisk stof, og dødt plantemateriale i forskellige nedbrydningsstadier. Normalt er der vådt et stykke ned i skovbunden. Men når der har været tørke og meget varmet i lang tid er skovbunden tørret ud i stor dybde, og så kan det brænde i meget længere tid. Hvis tørken fortsætter og temperaturen er for høj, kan tordenbyger starte voldsomme brande, da regnen fordamper i varmen inden den når jorden og vegetationen. Mennesker kan have forværret tørkesituationen ved at sænke vandstanden i jorden ved dræning af landbrugsjord og vandforbrug, ikke mindst i industrien. Regnen er udeblevet mange steder, fordi man har fjernet skov i eget store områder. Skove laver termik, der trækker havluft ind over land så vanddampen fra havet bliver ført højt til vejrs med vinden til højder hvor der er så koldt at vandet kondenserer til vanddråber og der dannes skyer af disse mange vanddråber. Derudover udskiller træer en masse organiske stoffer til atmosfæren, f.eks. duftstoffer og feromoner, som kan reagere med andre stoffer og danne aerosoler, kondensationskerner, som vanddamp kan sætte sig på. Det øger skydannelsen mangefold. Også pollen og svampesporer fra skovene kan være kondensationskerner for vanddamp. Så uden de store skove udebliver meget af skydannelsen og nedbøren.
  https://videnskab.dk/miljo-naturvidenskab/skove-danner-skyer
  https://videnskab.dk/miljo-naturvidenskab/forskningsgennembrud-i-aerosoler-sadan-danner-traeer-skyer

 7. Troels Junge

  Hej
  En forskel jeg altid ser tydeligt i denne og lignende debatter er at alarmist siden henviser til noget diffust der ikke har en logisk følge af ræsonnementer der er data og fakta relateret. Eller som der nævnes ” konsensus” som umuligt kan eksisterer så længe vi stadig studere klimaet. Der er mange årsager til at brænde starter og endnu flere årsager til at de opføre sig på en given måde. De komplekse forklaringer ser ikke ud til at give genlyd i medierne. Det er lettere at have en forklaring til alt ondt…..klimaet

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

*