Klimarealisme i medierne, Vind og Sol

Affald fra solenergi

Solcelle-paneler har en begrænset levetid. Efter 20-25 år er deres effektivitet faldet så meget, at de skal udskiftes. Det var omkring år 2000, at man for alvor begyndte at installere solceller rundt omkring i verden. De første er derfor så småt ved at skulle skrottes.

Fremover vil op til 6 millioner tons skulle bortskaffes hvert år.

Solpaneler består for en stor dels vedkommende af glas. Der er så siliciumkomponenter og diverse metaller, bl.a. aluminium, tin, bly og sølv.

P.t. har vi ikke nogen veludviklet teknologi til genbrug af solpanelerne og deres komponenter. Det kan så ende med, at de skal deponeres på lossepladser, men det er heller ikke så hensigtsmæssigt, bl.a. pga. indholdet af tungmetaller.

Del på de sociale medier

2 Comments

  1. Bjarne Sønderskov Nielsen

    Kan det overhovedet adskilles fra de fluorholdige plastdele, måske et arbejde for en ” expendable arbejdsstyrke” og hvem er så det- vi kan jo bare eksportere til u-lande, fulstændigt som vi plejer.

  2. allan astrup jensen

    Et mindre problem. Glas og metaller har værdi, kan indsamles og genanvendes.

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

*