Debatindlæg

Den følsomme klimakrig

Forfatteren er civilingeniør, tidligere direktør i Danske Fjernvarmeværkers Forening og tidligere Forskningschef hos Vølund

Den meget følsomme klimakrig raser stadig – og ikke mindst i lille Danmark. Seneste slag er en sag i Pressenævnet, hvor Videnskab.dk har indklaget Indblik.net.

Indblik finder, at hvis man ikke støtter de gældende holdninger på bjerget, så bliver man bortcensureret af videnskab. Det finder videnskab groft krænkende.

Den aktuelle sag er en artikel af Jens Olaf Pepke Pedersen om baggrunden og fakta om myten om de 97% enighed om menneskeskabt opvarmning, som Videnskab har bortcensureret.

Nu må vi så se, hvad Pressenævnet mener. Som jeg har forstået det, så plejer Pressenævnet at give Jens Olaf Pepke Pedersen medhold.

Klimadebatten har altid været meget vanskelig og følsom. Første gang jeg kom i berøring med den var i slutningen af 1980érne. Jeg hørte/læste, at der var nogle forskere ude i den store verden, som mente, at vores stigende forbrug af  fossile brændsler kunne få katastrofale følger for klodens fremtidige klima. Da jeg dengang var udviklingschef hos Vølund, som levede af at fremstille varmepumper og kedler til naturgas, olie, kul og forskellige former for biomasse, var det naturligvis et emne, som jeg var nød til at sætte mig grundigt ind i.

Det danske energiministerium mente det samme, så da der blev afholdt nogle konferencer i USA om emnet, sendte ministeriet en mand derover for at lære lidt om emnet. Da han så kom tilbage, blev der afholdt et par orienteringsmøder, hvor han fortalte alle os andre, hvad der foregik, og hvad han havde lært. Det var alt sammen meget spændende og inspirerende. Det mest interessante var måske det, han sagde i kaffepausen, da mikrofonen var slukket. ”Det der generede mig var, at jeg af og til kunne komme i tvivl om, om jeg deltog på en videnskabelig konference, eller om var til et religiøst vækkelsesmøde”. – og jeg kan tilføje, at sådan er klimakonferencer stadigt – efter mere end 30 år!

Desværre er der meget lidt klimadebat. Den store del befolkningen forsøger slet ikke at deltage i noget der ligner en debat. De har for længst vendt ryggen til det cirkus, hvor folk råber fra hver sin grøft. Og os der stadig forsøger at debattere klimaet, debattere med os selv og ikke med hinanden.

Vi, der betragter os selv som klimarealister, bliver af de andre betragtet som klimafornægtere (hvad det så end er for noget) og Jer, der betragter jer selv som klimaansvarlige, betragter vi som klimareligiøse. Så det er ret svært at komme i en konstruktiv dialog.

Men jeg vil prøve en gang mere.

Jeg antager, at vi kan blive enige om de følgende to postulater.

1                    Atmosfærens indhold af CO2 er steget ekstraordinært meget i de seneste 20 år.

2                    Det Globale temperatur er stort set ikke steget i de seneste 20 år.

Er vi enige om begge postulater, så siger almindelig logik at enten er CO2 indflydelse på klodens temperatur meget lille eller der er noget andet end CO2 der har haft stort set lige så stor og modsat rettet indflydelse på klodens temperatur.

Jeg håber meget på kommentarer.

Del på de sociale medier

3 Comments

 1. Erling Petersen

  Sven Ove Thimn: Du har sikkert ret. Men jeg vil blot pointere, at ud fra de seneste 20 års erfaring er det meget vanskeligt at se et stærkt sammenhæng mellem atmosfærens indhold af CO2 og temperatur.

 2. Sven Ove Thimm

  Jeg kan godt tilslutte mig kommentaren om de “klimareligiøse”. Men nu til de to postulater:
  1: Stigningen har vel været nogenlunde jævn på godt 2 ppm/år de sidste flere årtier, hvilket fremgår af Mauna Loa. I øvrigt er denne stigning fortsat for marts-april i år på trods af corona nedlukningerne. Det bliver spændende at se maj tallene, som plejer at være maksimum før sommerfaldet pga plantevæksten. Måske betyder menneskets udledning ikke så meget i den forbindelse, se Lansners indlæg om CO2 for noget tid siden. (kunne den slags grundige og lange indlæg ikke lægges i pdf format, så ville det være lettere at gemme dem til senere læsning)
  2: Korrekt frem til 2015, men så er temperaturen jo steget, der har været el Nino og måske andre fænomener?
  I øvrigt ser det ud til at den såkaldte “globale” temperatur mest drives op af temperaturen i Arktis. Måske spiller havisen en rolle her?

  • Erling Petersen

   Sven Ove Thimn: Du har ret. Men i det store billede er det svært at få øje på den meget tætte forbindelse mellem atmosfærens indhold af CO2 og temperatur, som vi har fået fortalt i de sidste 35 år.

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

*