Tag: BERLINGSKE

Klimarealisme i medierne

De økonomiske vismænd: 70-procentsmålsætningen bør ikke stå i klimaloven

De økonomiske vismænd går nu stik imod, hvad regeringen og et næsten enigt folketing vil: At skrive målet om 70 procents CO2-reduktion ind i den kommende klimalov. »Hvis det viser sig, at 65 procent i 2030 er den billigste vej til at nå klimaneutralitet i 2050, hvorfor skal man så betale mere bare for at reducere de danske udledninger med 70 procent?« spørger vismændene.

Klimarealisme i medierne

Et-barns-politik i klimaets navn gør mere skade end gavn

Befolkningsudviklingen i verden er tilbagevendende blevet set som en trussel, nogle gange af dommedagsagtige dimensioner. I 1970erne vakte forudsigelser om snarlig massehungersnød, når der blev for mange til at kunne brødfødes i verden, stor opmærksomhed. Senest har danske forskere foreslået en et-barns-politik af hensyn til klimaet – ud fra den simple betragtning, at jo flere mennesker, desto større udledninger af drivhusgas.