Havstigninger

Du er her:
< Tilbage
Havstigninger
Hvorfor viser satellitterne en accelererende havstigning, når målinger ved havoverfladen ikke gør det? ...
Læs Mere
Oversvømmede øer
Selv CNN medgiver nu, at øerne ude i Stillehavet ikke bliver oversvømmet lige med det første ...
Læs Mere
To myter
To myter om klimaet får et et skud for boven ...
Læs Mere
Afsmeltning
Nye alarmerende data fra NASA vedrørende afsmeltning af Grønland og Antarktis. Men holder de til et nærmere eftersyn? ...
Læs Mere
Havniveauet
Der tales meget om accelererende havstigninger. Her er et eksempel på målinger over lang tid. De finder ikke nogen acceleration ...
Læs Mere
Øer synker ikke
Igen og igen får vi at vide, at atol-øer snart vil blive oversvømmet pga. havstigningerne. Men praktiske målinger viser, at øerne helt naturligt hæver sig i takt med havniveauet, og de oplever ikke nogen havstigninger ...
Læs Mere
Havet stiger ikke hurtigere
NOAA har for nyligt hævdet at havstigningerne er accelererende. Det modsiges dog både af IPCC og af NASA ...
Læs Mere
Havniveauet
Konventionel klimavisdom siger, at gletsjere og indlandsis smelter, bl.a. på Grønland og i Antarktis, og resultatet er en accelererende stigning i havniveauet på hele kloden. Stigningen har i princippet fundet sted, lige siden den sidste istid sluttede ...
Læs Mere
Havstigninger: Hvilke data kan vi bruge?
Når nu satellitdata´s store succeskriterie ofte er at minde om tide gauge data, og satellitdata har en uendelig række af fejlkilder, er det så ikke fair ganske enkelt at foretrække tide gauge data når det gælder havstigninger? ...
Læs Mere
Største undersøgelse til dato: Atollerne er ikke blevet mindre
Hele 709 øer fra 30 atolgrupper har været under lup. Ingen af de undersøgte atol-øgrupper har samlet set mistet areal når vi ser mange dekader tilbage ...
Læs Mere
Please follow and like us:

Leave a Comment

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.

*