How Can We Help?

Modeller

Du er her:
< Tilbage
Skyer spiller en stor rolle i jordens klima og er meget dårligt forstået af klimamodellerne. Det fører til de store usikkerheder i fremskrivningerne ...
Fornyligt refererede vi en undersøgelse, der viste at vi er fortabte pga. klimaforandringer. Passer det? ...
Norske forskere er nået frem til, at løbet er kørt for menneskeheden og planeten. Den globale opvarmning kan ikke stoppes og vi er fortabt ...
IPCC blev bedt om at give en vurdering af mulighederne for at begrænse temperaturstigningen til hhv. 1,5 og 2 grader. Resultatet var den store rapport fra 2018. Hvad siger den så? ...
Vi har ikke en chance! Den CO2, der allerede er tilført atmosfæren vil blive der i tusinder af år og medføre klimakatastrofer over det hele ...
Klimaforskerne fortæller os hvor meget vi skal skære ned på CO2-udslippet for at nå under Paris-aftalens 2 graders temperaturstigning. Men klimaforskernes computermodeller er stærkt uenige, så kan vi stole på dem? ...
Store og dyre klimatiltag gennemføres på basis af IPCC's forudsigelser af temperaturen i fremtiden. Forudsigelserne er baseret på klimaforskernes computermodeller. En ny generation af modeller forudser endnu mere opvarmning. Men kan vi stole på det? ...
Økonomen William Nordhaus har i mange år haft en høj stjerne blandt klimaforskere og -aktivister. Men på det seneste er han begyndt at rejse tvivl om de dyre klimatiltag, der er planlagt - og sådan noget gør man ikke ustraffet ...
Her er godt nyt og dårligt nyt, efter at klimaforskerne har finjusteret deres computermodeller ...
I de seneste 50 år har verden gennemført et fuldskala forsøg, hvor atmosfærens indhold af CO2 er steget fra ca. 270 ppm til ca. 410 ppm. Altså med godt 50%, og det har givet en temperaturstigning på ca. 1 grad ...

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

*