Modeller

Du er her:
< Tilbage
Fastlagt videnskab?
Interessante oplysninger fra et møde i 2014. De kaster lys over politiseringen af IPCC og klimasagen ...
Læs Mere
Fastlåste klimasituationer?
Den lange og tørre danske sommer i 2018 er blevet fremhævet som et bevis på klimaforandringerne, fremkaldt af det øgede CO2-indhold i atmosfæren. Et luftfoto af det danske landskab i 2018 blev af Extinction Rebellions danske repræsentant sammenlignet med et ...
Læs Mere
Fremtidens temperatur
Her er godt nyt og dårligt nyt, efter at klimaforskerne har finjusteret deres computermodeller ...
Læs Mere
Havtemperaturen
Er havets temperatur styret af CO2 i atmosfæren, eller noget andet? ...
Læs Mere
Ingen opvarmning de næste 30 år?
Artiklen her ligner et forsøg fra klimavidenskabens side på en helgardering. Det fremføres, at vi måske vil se en afkøling af jorden de næste 15-30 år, som følge af ”intern foranderlighed” (”internal variability”), dvs. naturlige udsving i klimaet ...
Læs Mere
IPCC 2018: 1,5 eller 2 grader?
IPCC blev bedt om at give en vurdering af mulighederne for at begrænse temperaturstigningen til hhv. 1,5 og 2 grader. Resultatet var den store rapport fra 2018. Hvad siger den så? ...
Læs Mere
IPCC vinder på gyngerne, hvad de taber på karrusellen – og så lidt til!
I de seneste 50 år har verden gennemført et fuldskala forsøg, hvor atmosfærens indhold af CO2 er steget fra ca. 270 ppm til ca. 410 ppm. Altså med godt 50%, og det har givet en temperaturstigning på ca. 1 grad ...
Læs Mere
IPCC's fejltagelse
Er sammenhængen mellem CO2, vanddamp og temperatur så enkel, som IPCC mener? ...
Læs Mere
John Christy, video
Interview med John Christy, professor fra UAH, der beskæftiger sig med målinger af den globale temperatur og klimamodeller ...
Læs Mere
Klimaet i år 2500
Modelberegninger af vores situation i 2500, hvis vi hhv. bygger flere eller færre vindmøller ...
Læs Mere
Please follow and like us:

Leave a Comment

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

*