Drivhusgasser

Du er her:
< Tilbage
Vanddamp i atmosfæren
CO2 er i sig selv en svagtvirkende drivhusgas. Det er dens indflydelse på mængden af vanddamp i atmosfæren, der betyder noget. Men hvordan ser det i virkeligheden ud med indholdet af vanddamp? ...
Læs Mere
Corona og CO2 i atmosfæren
Corona-krisen har medført en kraftig reduktion i brugen af fossile brændstoffer og dermed udledningen af CO2. Men målinger viser ingen ændring i CO2-indholdet i atmosfæren. Hvorfor? ...
Læs Mere
Methan som drivhusgas
Methan regnes for en meget stærkere drivhusgas end CO2, og derfor er der stor nervøsitet ved methanudslip. Denne er dog helt ubegrundet, som det forklares i den videnskabelige artikel her ...
Læs Mere
Ingen sammenhæng
En tysk forsker, H.-J. Lüdecke, har sammenstillet kurver for jordens temperatur og CO2-indhold for de sidste 600 millioner år. De to kurver er offentliggjort uafhængigt af hinanden af to forskere. Begge kurver viser meget store udsving, men CO2-kurven er generelt ...
Læs Mere
CO2 forårsagede masseuddøen for 250 millioner år siden
CO2 får i disse tider skylden for alt dårligt, der er sket her på planeten. For at understrege alvoren af den nuværende krise, gøres der meget ud af at finde beviser på, at CO2 også har gjort skade i fortiden ...
Læs Mere
Bedøvelsesgasser
Her er en rigtig slem omgang. Gasser, der bruges til bedøvelse af patienter, der skal opereres, har samme effekt som CO2 og andre klimagasser. De medvirker til opvarmning af jorden, når de undslipper fra operationsstuerne og ud i atmosfæren. Forfatterne ...
Læs Mere
Hvilke faktorer forklarer den ekstra CO2 i atmosfæren?
Hvor meget af de ekstra ca 130 ppm CO2 i atmosfæren fra 280 til 410 ppm i den industrielle periode kan direkte forklares med menneskets udledning af CO2? Kan vi overhovedet svare specifikt på dette? ...
Læs Mere
Drivhuseffekten
Nogle af gasserne i Jordens atmosfære absorberer den infrarøde stråling fra Jorden og opvarmer dermed atmosfæren. Vanddamp er langt den vigtigste gas i denne drivhuseffekt, men der er stor opmærksomhed omkring kuldioxid. Sådan har det imidlertid ikke altid været, men ...
Læs Mere
Et kig på de Grønlandske CO2 data fra indlandsisens borekerner
Her et sjældent indblik i CO2 data fra Grønlandske iskerner. Tallene indikerer en overraskende stor variation for CO2-koncentrationen i atmosfæren de seneste 50.000 år ...
Læs Mere
CO2, Temperatures and Ice Ages
Antarktiske istidsdata er fundamentale for argumentet om en dominerende effekt fra CO2 på Jordens temperaturer. Men hvad viser data rent faktisk? Vi ser også "skudvekslingen" mellem Jens Morten Hansen og Jyllandsposten herom sommer 2019 ...
Læs Mere
Please follow and like us:

Leave a Comment

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.

*