Drivhusgasser

Du er her:
< Tilbage
Svigter træerne os?
Klimaforandringerne har medført, at træerne i troperne opsuger meget mindre CO2 end for 20 år siden. Passer det nu også? ...
Læs Mere
Memorandum
At temperaturen og CO2-indholdet stiger samtidigt er ikke bevis for at den ene er styret af den anden ...
Læs Mere
Metan og lattergas
Det er ikke kun CO2, der truer jordens eksistens. Her er lidt om de nærmeste konkurrenter ...
Læs Mere
Det Rød-Grønne Klima-kartel
Det rød-grønne klima-kartel har haft held til at presse verden ud i meget kostbare omlægninger af energisystemerne, for at undgå den globale temperaturstigning. Men hvad nu hvis det i stedet bliver koldere? ...
Læs Mere
Vanddamp i atmosfæren
CO2 er i sig selv en svagtvirkende drivhusgas. Det er dens indflydelse på mængden af vanddamp i atmosfæren, der betyder noget. Men hvordan ser det i virkeligheden ud med indholdet af vanddamp? ...
Læs Mere
Corona og CO2 i atmosfæren
Corona-krisen har medført en kraftig reduktion i brugen af fossile brændstoffer og dermed udledningen af CO2. Men målinger viser ingen ændring i CO2-indholdet i atmosfæren. Hvorfor? ...
Læs Mere
Methan som drivhusgas
Methan regnes for en meget stærkere drivhusgas end CO2, og derfor er der stor nervøsitet ved methanudslip. Denne er dog helt ubegrundet, som det forklares i den videnskabelige artikel her ...
Læs Mere
Ingen sammenhæng
En tysk forsker, H.-J. Lüdecke, har sammenstillet kurver for jordens temperatur og CO2-indhold for de sidste 600 millioner år. De to kurver er offentliggjort uafhængigt af hinanden af to forskere. Begge kurver viser meget store udsving, men CO2-kurven er generelt ...
Læs Mere
CO2 forårsagede masseuddøen for 250 millioner år siden
CO2 får i disse tider skylden for alt dårligt, der er sket her på planeten. For at understrege alvoren af den nuværende krise, gøres der meget ud af at finde beviser på, at CO2 også har gjort skade i fortiden ...
Læs Mere
Bedøvelsesgasser
Her er en rigtig slem omgang. Gasser, der bruges til bedøvelse af patienter, der skal opereres, har samme effekt som CO2 og andre klimagasser. De medvirker til opvarmning af jorden, når de undslipper fra operationsstuerne og ud i atmosfæren. Forfatterne ...
Læs Mere
Please follow and like us:

Leave a Comment

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

*