How Can We Help?

Drivhusgasser

Du er her:
< Tilbage
Et øget CO2-indhold i atmosfæren skulle give afgrøder med mindre næringsstoffer. Holder det stik? ...
Over årene er luftforureningen nedbragt betydeligt og det har indflydelse på skydannelsen. Skal vi være bange? ...
Redningen af ozonhullet ved indførelsen af forbud mod freon-gasser regnes for at være en stor miljømæssig succes. Men helt så enkelt er det nok ikke ...
For 300 mio. år siden løb Jorden ind i en periode, hvor CO₂-indholdet blev faretruende lavt. Det medførte en katastrofe for livet ...
IEA har udsendt en rapport med status på CO₂-udledningerne i 2023 fra fossile brændstoffer. Ny rekord i niveauet, men alligevel er IEA optimistisk på klimaets vegne ...
Rapport fra Bæredygtigt Landbrug, der søger at dokumentere, at landbruget kan opfylde klimamålene uden drastiske nedskæringer i produktionen ...
Her følger gennemgangen af kapitel 2 i Steven Koonins bog: “Unsettled”, hvor vi kigger på begrebet drivhuseffekt og andre faktorer for temperaturen ...
Et frisk kig på hvorfor Jorden er blevet varmere de seneste 100 år. Er det bare en drivhuseffekt, eller er der også andre faktorer i spil ...
CO₂ bliver dæmoniseret i klimakredse og skal bekæmpes for enhver pris. Men CO₂ er livets gas og den nylige stigning i indholdet har givet flere fordele end ulemper ...
Lattergas er en drivhusgas og er derfor i søgelyset hos dem, der ønsker at redde Verden fra klimaforandringerne. Men begrænsninger i lattergassen vil få meget ubehagelige konsekvenser ...

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

*