Ekstremt spændende fund vidner om gletsjernes anden historie

I flere tidligere perioder – såsom Middelalderen, Romertiden og tidligere – har der været skove og anden beplantning i de ret golde områder nær vore dages gletsjere eller sågar under gletsjerne.