Tag: Klimakonferance

Debatindlæg

Klimakonferance i Oslo fredag 18. og lørdag 19. oktober

Klimarealister i Norge, Sverige og Danmark arrangerer en stor konferanse i Oslo om drøye to uker. Vi starter med å presentere et europeisk akademisk opprop: There is no Climate Emergency, med planer for hvordan dette skal følges opp. Gjennom to dager har vi foredrag som toner ned og moderer det bildet som ofte tegnes av et miljø og et klima som påstås å stå på kanten av stupet. Vi vil hevde at det på ingen måte eksisterer noen eksistensiell krise, slik det er så vanlig i norsk politisk debatt – og som manifesterer seg ved at politikere vedtar klimakrise.