Tag: ingen klimakrise

Der er ingen klimakrise!

Vedlagt er en europeisk underskriftsaksjon, som også vil bli brukt i Norge. Den har sin opprinnelse i Italia, men er mye omarbeidet. Oppropet ble i vår sendt italienske myndigheter, derfor er det foreløpig flest italienske undertegnere