Other News

Global opvarmning gavner planteavlen

Med udgangspunkt i dels det prisfald, som der er sket på hvede i de sidste 200 år, og dels den stigning der er sket i produktionen af landbrugsvarer i de nordligt beliggende landbrugsområder, kan vi lægge det til grund, at denne verden også fremadrettet vil være velforsynet med korn og kornprodukter.

Dansen med klimadata: Tuvalu

DR formidler til danskerne at vi har målt en havstigning på ca 10 cm/20 år, endskønt dette mest af alt ligner et matematisk artefakt der kan opstå når man stenhårdt ignorerer effekten af super-El Nino i 1998 og den kortvarige lave vandstand dette medførte.

Eyvind Dekaa

Skolelærer, forsorgspædagog, havnearbejder,jernbinder, bryggeriarbejder, buschauffør,globetrotter og videodokumentarist m.m.m.Nuværende folkepensionist! Profil på Facebook