Klimarealisme i medierne

Klimakamp er frihedskamp

Jeg kan ikke forestille mig nogensinde at opgive at have min egen bil eller spise bøf, når jeg har lyst. For mig er det ikke bare livskvalitet. Det er frihed. I 200 år har det industrielle samfund udviklet og skabt stadig flere og bedre valgmuligheder for dets indbyggere.

Folkekirken er ikke et politisk parti

Den evangelisk-lutherske kirke er den dansk folkekirke. Biskopperne er efter en luthersk embedsforståelse ikke en kirkelig nødvendighed. Ingen biskop kan udtale sig på folkekirkens vegne. Hvad 10 biskopper udtaler i kor, svarer til koret af 10 grønthandlere.