CEPOS – Vækst uden grænser

CEPOS Landbreven 3, 3. sal, Kbh. K

Karl Iver Dahl-Madsen holder sit halvårlige foredrag for CEPOS akademisterne, hvor (katastrofale) klimaændringer sættes i perspektiv som den seneste af de mange skræmmescenarier, der aldrig har manifesteret sig, fordi vi til stadighed er blever rigere og dygtigere og bedre til at løse den konstante strøm af problemer naturen og vi […]

Foredrag “Skabes klimaforandringerne af mennesket?”

LOF skolen i Søllerød tilbyder efteråret 2022 en foredragsrække under titlen: Senioruniversitet: Videnskaben om virkeligheden Et af de 9 foredrag i dette kursus handler om klimaet: 15/11 SKABES KLIMAFORANDRINGERNE AF MENNESKET? Steen Rasmussen, elektroingeniør fra DTU tidl. ansat ved IBM Hvilke roller spiller mennesket og naturen, når der ses på […]