Forfatter: Søren Hansen

Klimapolitik Klimarealisme i medierne

Fængsel til ”klimaskeptikere”?

Her refereres en tankevækkende artikel, hvor forfatterne gør sig overvejelser over, hvad man bør stille op med de mennesker, der ikke accepterer klimavidenskaben uden indsigelser. Det nævnes, at der jo findes skeptikere, modstandere og benægtere, og selvom nogen af dem helt sikkert fortjener sanktioner (f.eks. fængsel), vil det være svært at trække klare linjer for hvad, der er kriminelt og hvad, der ikke er.
Forfatterne nævner også, at der i den anden grøft findes klima-alarmister, men da der skrives meget lidt om dem, kan de ikke være særligt talrige.
Det er jo en trist situation, hvor en fornuftig videnskabelig og faglig diskussion degenerer til, at man beskylder modparten for at sprede misinformation, snarere end at gå ind i en seriøs diskussion.