Forfatter: Karl Iver Dahl-Madsen

Klimarealisme virker

Tænk at det er kommet så vidt, at Ingeniøren & IDA fra at være et sted hvor man kunne forvente et højt fagligt niveau, nu er blevet et organ for politisk aktivisme, der føler sig kaldet til at censurere synspunkter & websites, man ikke er enige med.

Tak for kaffe

Kaffeproduktionen og udbyttet stiger globalt set helt uanfægtet af, at jordens temperatur er steget en grad. Og arealet har været stort set uændret i 60 år.

Som vinden blæser…

Backup, transmissionsnet, varmepumper og vind-til-gas; der er tilsyneladende ikke grænser for, hvilke investeringer, der er på sin plads for at undgå den ’dyre’ atomkraft.

FN´s rejsende klima-cirkus

Men det nuværende system gør det muligt for f.eks. Kina at deltage i det globale klima-cirkus på USA´s og EU´s regning, og anklage USA og EU for at spille hasard med klodens klima, fordi de ikke vil betale for at få bygget vindmøller i Kina.

Del & Hersk

Der er en masse mennesker, som tænker sit, og kigger med uden at blande sig i diskussionen, og som måske finder på at liste over til os klimarealister.